Nonfiction

Sub-categories: Comics (nonfictional) | New Age | Inspiration | Relationships and Family | History | Self-improvement | Health, wellbeing, & medicine | General reference | Business & Economics | Antiques & Collectibles | Religion and Spirituality | Publishing | All sub-categories >>
Smashwords Style Guide
Series: Smashwords Guides, Book 1 · Smashwords Style Guide Translations. Price: Free! Words: 28,300. Language: English. Published: May 5, 2008. Categories: Nonfiction » Computers and Internet » Digital publishing, Nonfiction » Publishing » Self-publishing
(4.69 from 333 reviews)
The Smashwords Style Guide has helped thousands of authors produce and publish high-quality ebooks. This free guide offers simple step-by-step instructions to create, format and publish an ebook. It's required reading for any author who wants to distribute their book via Smashwords to major ebook retailers such as Apple iBooks, Barnes & Noble, Scribd, Oyster & Kobo. Revised September 24, 2014.
Smashwords Book Marketing Guide
Series: Smashwords Guides, Book 2. Price: Free! Words: 40,870. Language: English. Published: December 22, 2008. Categories: Nonfiction » Business & Economics » Marketing, Nonfiction » Publishing » Self-publishing
(4.85 from 163 reviews)
All new 2018 Edition! Learn how to make your ebooks more discoverable and more desirable to readers. This book introduces authors and publishers to important book marketing concepts, details the free ebook marketing tools at Smashwords, presents 65 book marketing ideas, and then adds new Deep Dives bonus sections on social media, working with beta readers and how to earn free press coverage.
The Unofficial Roku Channel Guide; Annotated
Price: Free! Words: 36,980. Language: English. Published: December 22, 2011 by Smith & Smith Publishers. Categories: Nonfiction » Entertainment » Television, Nonfiction » Reference » Personal & Practical Guides
OVER 130,000 Downloads Across Platforms!! Updated for 2014 This Roku Channel Guide includes Access Codes and Links to Channels available on the Roku set top box. It will be updated monthly with new channels.
The Secrets to Ebook Publishing Success
Series: Smashwords Guides, Book 3. Price: Free! Words: 41,550. Language: English. Published: March 26, 2012. Categories: Nonfiction » Publishing » Self-publishing, Nonfiction » Reference » Publishing and books
(4.75 from 118 reviews)
Learn the 30 best practices of the bestselling self-published ebook authors. This updated January 2014 edition of the The Secrets to Ebook Publishing Success has already helped tens of thousands of self-published ebook authors publish more professionally. This ebook is a must-read for every writer, author, publisher and literary agent.
88 C Programs
Price: $0.99 USD. Words: 31,300. Language: English. Published: January 22, 2012. Categories: Nonfiction » Computers and Internet » Programming
(3.00 from 2 reviews)
C programs used to teach C programming.
How I Met My Husband: The Real-Life Love Stories of 25 Romance Authors
Price: Free! Words: 36,510. Language: English. Published: March 17, 2012. Categories: Nonfiction » Relationships and Family » Marriage, Fiction » Anthologies » Short stories - multi-author
(4.38 from 8 reviews)
25 Romance authors share their true stories of how they met their husbands.
Tam İlmihâl Seâdet-i Ebediyye Birinci Kısm
Series: Tam İlmihâl Seâdet-i Ebediyye, Book 1. Price: Free! Words: 200,460. Language: Turkish. Published: November 30, 2011 by Hakîkat Kitâbevi. Categories: Nonfiction » Religion and Spirituality » Islam / Sunni, Nonfiction » Religion and Spirituality » Islam / Rituals & Practice
(5.00 from 1 review)
Yüzlerce kıymetli eserden hazırlanmıştır.İstifade edilen bu eserler, çeşitli kütüphanelerde mevcuttur.Bunların çoğu da tercüme edilmemiştir. Her okuyucunun bu eserleri bulup faydalanması imkânsız denecek kadar zordur.Balın kıymetli bir gıda olması, birçok çiçekten toplanarak hazırlanmasından ileri gelmektedir.Seadet-i Ebediyye de buna benzer.
Introduction to Sociology
Price: Free! Words: 82,100. Language: English. Published: July 15, 2010. Categories: Nonfiction » Social Science » Sociology
Introduction to college sociology textbook.
The Master Key System - Complete and Unabridged
Price: Free! Words: 62,060. Language: English. Published: February 3, 2012. Categories: Nonfiction » Self-improvement » Personal Growth / Success, Nonfiction » Self-improvement » Personal Growth / General
The Master Key System will teach you how to live a successful, rich, and balanced life. Before there was Rhonda Byrne's "The Secret" or Napoleon Hill's "Think and Grow Rich," Charles Haanel created The Master Key System. This book is the foundation of every personal development guru's teachings. We've faithfully recreated the book in it's original format.
Mektûbât Tercemesi
Price: Free! Words: 194,570. Language: English. Published: November 26, 2011 by Hakîkat Kitâbevi. Categories: Nonfiction » Religion and Spirituality » Islam / Sunni, Nonfiction » Religion and Spirituality » Education
(5.00 from 1 review)
971 [m.1563] de doğan ve 1034 [m.1624] de vefât eden, ikinci bin yılın müceddîdi, İmâm-ı Rabbânî Ahmed Fârûkî Serhendi hazretleri, Kur’ân-ı kerîm ve Hadîs-i Şerîflerden sonra, en kıymetli üçüncü kitâb olan (MEKTÛBÂT) kitâbını yazmışdır.(Mektûbat Tercemesi) kitâbı, (Mektûbât)ın birinci cildinin tercemesidir.
That Moment...
Price: $2.99 USD. Words: 40,800. Language: English. Published: May 9, 2011. Categories: Nonfiction » Inspiration » Spiritual inspiration
(4.99 from 78 reviews)
Is it just luck we are in the right place at the right time? Do you believe there is a reason for most things that happen? Being in an unexpected situation, are you unaffected, or have you stood in awe wondering? Is there a moment when you realize that between the beauty or sometimes mayhem of life's unusual occurrences, we are guided by a higher power for a reason unknown to us until THAT MOMENT!
Tam İlmihâl Seâdet-i Ebediyye İkinci Kısm
Series: Tam İlmihâl Seâdet-i Ebediyye, Book 2. Price: Free! Words: 190,530. Language: Turkish. Published: November 30, 2011 by Hakîkat Kitâbevi. Categories: Nonfiction » Religion and Spirituality » Islam / Sunni, Nonfiction » Religion and Spirituality » Islam / Rituals & Practice
(5.00 from 1 review)
Yüzlerce kıymetli eserden hazırlanmıştır.İstifade edilen bu eserler, çeşitli kütüphanelerde mevcuttur.Bunların çoğu da tercüme edilmemiştir. Her okuyucunun bu eserleri bulup faydalanması imkânsız denecek kadar zordur.Balın kıymetli bir gıda olması, birçok çiçekten toplanarak hazırlanmasından ileri gelmektedir.Seadet-i Ebediyye de buna benzer.
Fâideli Bilgiler
Price: Free! Words: 146,380. Language: Turkish. Published: October 26, 2011 by Hakîkat Kitâbevi. Categories: Nonfiction » Religion and Spirituality » Islam / Sunni, Nonfiction » Religion and Spirituality » Education
(5.00 from 1 review)
İslâm dîni ve Ehl-i Sünnet i’tikâdı hakkında bilgiler verilen kitâbda, islâmî ilimlerin ve fıkh âlimlerinin sınıflandırılması, İmâm-ı A’zam Ebû Hanîfe hazretlerinin hayâtı anlatılmaktadır. Dinde reform yapmak isteyenlere, İslâm dinini bozan zararlı cereyân ve fikirlere ve cebriyye, mu’tezîle, vehhâbîlik gibi sapık fırkalara cevâb verilmektedir.
Tam İlmihâl Seâdet-i Ebediyye Üçüncü Kısm
Series: Tam İlmihâl Seâdet-i Ebediyye, Book 3. Price: Free! Words: 218,230. Language: Turkish. Published: November 30, 2011 by Hakîkat Kitâbevi. Categories: Nonfiction » Religion and Spirituality » Islam / Sunni, Nonfiction » Religion and Spirituality » Islam / Rituals & Practice
(5.00 from 1 review)
Yüzlerce kıymetli eserden hazırlanmıştır.İstifade edilen bu eserler, çeşitli kütüphanelerde mevcuttur.Bunların çoğu da tercüme edilmemiştir. Her okuyucunun bu eserleri bulup faydalanması imkânsız denecek kadar zordur.Balın kıymetli bir gıda olması, birçok çiçekten toplanarak hazırlanmasından ileri gelmektedir.Seadet-i Ebediyye de buna benzer.
Namâz Kitâbı
Price: Free! Words: 47,580. Language: Turkish. Published: November 22, 2011 by Hakîkat Kitâbevi. Categories: Nonfiction » Religion and Spirituality » Islam / Sunni, Nonfiction » Religion and Spirituality » Islam
(5.00 from 1 review)
Küçük bir ilmihal niteliğinde olan bu kitâbda her müslümanın bilmesi zaruri olan Ehl-i sünnet i'tikâdı, namaz, abdest, gusl, teyemmüm, oruç, hac ve zekât bilgileri anlatılmaktadır. Namâz kitâbının sonunda, namâzın içinde ve dışında okunacak duâlar arabî olarak yer almaktadır. Namâz ve Namâzla ilgili bilgileri detaylıca içeren dokuz kısımdan oluşmaktadır.
İslâm Ahlâkı
Price: Free! Words: 184,030. Language: Turkish. Published: November 15, 2011 by Hakîkat Kitâbevi. Categories: Nonfiction » Religion and Spirituality » Islam / Sunni, Nonfiction » Religion and Spirituality » Islam / Rituals & Practice
(5.00 from 1 review)
İslâm dîninin güzel ahlâkına ulaşmak için kurtulmak gereken 40 kötü ahlak ve bunlardan kurtulma çarelerinin anlatıldığı bu kitâbda aynı zamanda (Mızraklı İlmihâl) diye bilinen Muhammed bin Kutbüddîn İznîki hazretlerinin kitâbı esas alınarak yazılan Îmân ve ibâdet bilgilerini içeren Cennet Yolu İlmihâli bulunmaktadır.
The Power of Focus: How to Exceed Your Own Expectations in Life
Price: Free! Words: 32,220. Language: English. Published: October 12, 2012. Categories: Nonfiction » Self-improvement » Motivation and inspiration
(4.50 from 2 reviews)
Often in our relentless search for the next latest and greatest self-help concept, we overlook one major tenet to success; the focus of our daily actions. Learn how to exceed your own expectations and get focused unlike ever before.
Inspiration to Live Your MAGIC!™
Price: Free! Words: 35,180. Language: English. Published: January 15, 2012. Categories: Nonfiction » Biography » Other biographies, Nonfiction » Inspiration » Personal inspiration
(5.00 from 1 review)
Inspiration to Live Your MAGIC!™ contains 75 biographical introductions of about 400 words each. Every person in this collection is an inspiration to others, through their response to challenges (and some of them faced incredible challenges), by their commitment to serving humanity and their fidelity to their values. A book of inspiration for everyone.
Kıyâmet ve Âhıret
Price: Free! Words: 121,740. Language: Turkish. Published: November 18, 2011 by Hakîkat Kitâbevi. Categories: Nonfiction » Religion and Spirituality » Islam / Sunni, Nonfiction » Religion and Spirituality » Spiritual awakening
(5.00 from 1 review)
Bu kitâbımızda insanın ölümü, rûhun bedenden ayrılması, kabr hayâtı, kabr süâlleri, kıyâmet günü insanların hesâba çekilmesi, Cennet ve Cehenneme nasıl gidileceği büyük islâm âlimi, İmâm-ı Gazâlî hazretlerinin kitâblarından terceme edilerek geniş olarak açıklanmakda ve vehhâbîliğe cevap vererek evliyâlığın ne olduğu ve nefs muhasebesi anlatılmaktadır.
Sociology of the Family
Price: Free! Words: 109,570. Language: English. Published: July 15, 2010. Categories: Nonfiction » Social Science » Sociology, Nonfiction » Relationships and Family » Reference
College textbook for sociology of the family.