Nonfiction

Sub-categories: Comics (nonfictional) | Inspiration | Relationships and Family | History | Self-improvement | New Age | Health, wellbeing, & medicine | General reference | Business & Economics | Biography | Antiques & Collectibles | Religion and Spirituality | All sub-categories >>
That Moment...
Price: $2.99 USD. Words: 40,800. Language: English. Published: May 9, 2011. Categories: Nonfiction » Inspiration » Spiritual inspiration
(4.99 from 78 reviews)
Is it just luck we are in the right place at the right time? Do you believe there is a reason for most things that happen? Being in an unexpected situation, are you unaffected, or have you stood in awe wondering? Is there a moment when you realize that between the beauty or sometimes mayhem of life's unusual occurrences, we are guided by a higher power for a reason unknown to us until THAT MOMENT!
Upgrade Team Foundation Server 2012: the ultimate upgrade guide
Series: TFS 2012. Price: $2.99 USD. Words: 9,500. Language: English. Published: July 11, 2012. Categories: Nonfiction » Computers and Internet » Software Development & Engineering / Tools
This is the same guidance that Microsoft offers its upgrade customers, now in an e-book format for your convenience. Step-by-step guidance that covers the most popular upgrade tasks, including in-place upgrades and upgrades that involve moving to new hardware.
Tam İlmihâl Seâdet-i Ebediyye İkinci Kısm
Series: Tam İlmihâl Seâdet-i Ebediyye, Book 2. Price: Free! Words: 190,530. Language: Turkish. Published: November 30, 2011 by Hakîkat Kitâbevi. Categories: Nonfiction » Religion and Spirituality » Islam / Sunni, Nonfiction » Religion and Spirituality » Islam / Rituals & Practice
(5.00 from 1 review)
Yüzlerce kıymetli eserden hazırlanmıştır.İstifade edilen bu eserler, çeşitli kütüphanelerde mevcuttur.Bunların çoğu da tercüme edilmemiştir. Her okuyucunun bu eserleri bulup faydalanması imkânsız denecek kadar zordur.Balın kıymetli bir gıda olması, birçok çiçekten toplanarak hazırlanmasından ileri gelmektedir.Seadet-i Ebediyye de buna benzer.
100 Quotations to Make You Think!
Price: Free! Words: 2,620. Language: English. Published: November 8, 2010. Categories: Nonfiction » Inspiration » Personal inspiration
(4.33 from 9 reviews)
100 Quotations by unknown authors to make you think about the meaning of life.
Fâideli Bilgiler
Price: Free! Words: 146,380. Language: Turkish. Published: October 26, 2011 by Hakîkat Kitâbevi. Categories: Nonfiction » Religion and Spirituality » Islam / Sunni, Nonfiction » Religion and Spirituality » Education
(5.00 from 1 review)
İslâm dîni ve Ehl-i Sünnet i’tikâdı hakkında bilgiler verilen kitâbda, islâmî ilimlerin ve fıkh âlimlerinin sınıflandırılması, İmâm-ı A’zam Ebû Hanîfe hazretlerinin hayâtı anlatılmaktadır. Dinde reform yapmak isteyenlere, İslâm dinini bozan zararlı cereyân ve fikirlere ve cebriyye, mu’tezîle, vehhâbîlik gibi sapık fırkalara cevâb verilmektedir.
Tam İlmihâl Seâdet-i Ebediyye Üçüncü Kısm
Series: Tam İlmihâl Seâdet-i Ebediyye, Book 3. Price: Free! Words: 218,230. Language: Turkish. Published: November 30, 2011 by Hakîkat Kitâbevi. Categories: Nonfiction » Religion and Spirituality » Islam / Sunni, Nonfiction » Religion and Spirituality » Islam / Rituals & Practice
(5.00 from 1 review)
Yüzlerce kıymetli eserden hazırlanmıştır.İstifade edilen bu eserler, çeşitli kütüphanelerde mevcuttur.Bunların çoğu da tercüme edilmemiştir. Her okuyucunun bu eserleri bulup faydalanması imkânsız denecek kadar zordur.Balın kıymetli bir gıda olması, birçok çiçekten toplanarak hazırlanmasından ileri gelmektedir.Seadet-i Ebediyye de buna benzer.
Namâz Kitâbı
Price: Free! Words: 47,580. Language: Turkish. Published: November 22, 2011 by Hakîkat Kitâbevi. Categories: Nonfiction » Religion and Spirituality » Islam / Sunni, Nonfiction » Religion and Spirituality » Islam
(5.00 from 1 review)
Küçük bir ilmihal niteliğinde olan bu kitâbda her müslümanın bilmesi zaruri olan Ehl-i sünnet i'tikâdı, namaz, abdest, gusl, teyemmüm, oruç, hac ve zekât bilgileri anlatılmaktadır. Namâz kitâbının sonunda, namâzın içinde ve dışında okunacak duâlar arabî olarak yer almaktadır. Namâz ve Namâzla ilgili bilgileri detaylıca içeren dokuz kısımdan oluşmaktadır.
The Power of Focus: How to Exceed Your Own Expectations in Life
Price: Free! Words: 32,220. Language: English. Published: October 12, 2012. Categories: Nonfiction » Self-improvement » Motivation and inspiration
(4.50 from 2 reviews)
Often in our relentless search for the next latest and greatest self-help concept, we overlook one major tenet to success; the focus of our daily actions. Learn how to exceed your own expectations and get focused unlike ever before.
İslâm Ahlâkı
Price: Free! Words: 184,030. Language: Turkish. Published: November 15, 2011 by Hakîkat Kitâbevi. Categories: Nonfiction » Religion and Spirituality » Islam / Sunni, Nonfiction » Religion and Spirituality » Islam / Rituals & Practice
(5.00 from 1 review)
İslâm dîninin güzel ahlâkına ulaşmak için kurtulmak gereken 40 kötü ahlak ve bunlardan kurtulma çarelerinin anlatıldığı bu kitâbda aynı zamanda (Mızraklı İlmihâl) diye bilinen Muhammed bin Kutbüddîn İznîki hazretlerinin kitâbı esas alınarak yazılan Îmân ve ibâdet bilgilerini içeren Cennet Yolu İlmihâli bulunmaktadır.
Kıyâmet ve Âhıret
Price: Free! Words: 121,740. Language: Turkish. Published: November 18, 2011 by Hakîkat Kitâbevi. Categories: Nonfiction » Religion and Spirituality » Islam / Sunni, Nonfiction » Religion and Spirituality » Spiritual awakening
(5.00 from 1 review)
Bu kitâbımızda insanın ölümü, rûhun bedenden ayrılması, kabr hayâtı, kabr süâlleri, kıyâmet günü insanların hesâba çekilmesi, Cennet ve Cehenneme nasıl gidileceği büyük islâm âlimi, İmâm-ı Gazâlî hazretlerinin kitâblarından terceme edilerek geniş olarak açıklanmakda ve vehhâbîliğe cevap vererek evliyâlığın ne olduğu ve nefs muhasebesi anlatılmaktadır.
Inspiration to Live Your MAGIC!™
Price: Free! Words: 35,180. Language: English. Published: January 15, 2012. Categories: Nonfiction » Biography » Other biographies, Nonfiction » Inspiration » Personal inspiration
(5.00 from 1 review)
Inspiration to Live Your MAGIC!™ contains 75 biographical introductions of about 400 words each. Every person in this collection is an inspiration to others, through their response to challenges (and some of them faced incredible challenges), by their commitment to serving humanity and their fidelity to their values. A book of inspiration for everyone.
Chinese Phrases for Greeting Cards
Price: Free! Words: 2,760. Language: English. Published: June 9, 2011. Categories: Nonfiction » Travel » By region, Nonfiction » Language Instruction » Mandarin
(5.00 from 1 review)
Do you ever find yourself at a loss for Chinese words, phrases or sayings when you write greeting cards or occasion cards? The “Chinese Phrases For Greeting Cards” offers you great ideas on what to write in Chinese characters on a card for many occasions.
Sociology of the Family
Price: Free! Words: 109,570. Language: English. Published: July 15, 2010. Categories: Nonfiction » Social Science » Sociology, Nonfiction » Relationships and Family » Reference
College textbook for sociology of the family.
Always Know What to Say - Easy Ways to Approach and Talk to Anyone
Price: Free! Words: 22,000. Language: English. Published: November 15, 2011. Categories: Nonfiction » Self-improvement » Motivation and inspiration, Nonfiction » Self-improvement » Confidence and self-esteem
Want to know the easy way to approach and make conversation with new people? In this popular book you`ll discover simple ways to ensure you always have something interesting to talk about. You`ll find out how to relax, be confident and have much more fun talking to people. You`ll become one of those fascinating individuals others enjoy getting to know.
How to Be Free
Series: How to Be Free, Book 1. Price: Free! Words: 24,210. Language: English. Published: September 13, 2011 by Aussiescribbler. Categories: Nonfiction » Psychology » Theory, Nonfiction » Self-improvement » Personal Growth / General
(5.00 from 5 reviews)
How can we free ourselves from mental suffering? How can we unlock what the poet William Blake referred to as “the mind-forged manacles” - those unhelpful, unfounded and inflexible habits of thought which keep us from reaching our true creative potential?
Le origini preistoriche dell'onomastica italiana.
Price: Free! Words: 75,250. Language: Italian. Published: August 12, 2010. Categories: Nonfiction » Social Science » Anthropology, Essay » Sociology
L'opera offre soluzioni a vecchie perplessità filologiche in relazione ai seguenti argomenti: Origine dei cognomi italiani e loro tipologia etimologica - Antroponimi e cognomi d'origine germanica e loro significato etimologico - Toponimi italiani d'origine longobarda e loro etimologia. Libro work in progress con editing frequente; si consiglia pertanto di ripeterne ogni tanto il gratuito download
Herkese Lazım Olan Iman
Price: Free! Words: 149,500. Language: Turkish. Published: October 19, 2011 by Hakîkat Kitâbevi. Categories: Nonfiction » Religion and Spirituality » Islam / Sunni, Nonfiction » Religion and Spirituality » Religion & Science
(5.00 from 1 review)
İslâm dîninin bilinmesi gereken îmân esaslarını ve îmânın altı şartını kaynak kitaplardan aktararak detaylı bir şekilde açıklayan bu kitâb, aynı zamanda diğer dînler hakkında bilgiler de verip İslâmiyyet ile karşılaşdırmakda ve Müslümân olan meşhur yabancıların görüşlerine ve hayat hikâyelerine de yer vermektedir.
40 Dukan Diet Friendly Recipes – The Ultimate Beginners Guide To The Dukan Diet
Price: Free! Words: 11,580. Language: English. Published: May 17, 2013 by Rachel Edison. Categories: Nonfiction » Cooking, Food, Wine, Spirits » Diet cooking, Nonfiction » Cooking, Food, Wine, Spirits » Health & Healing / Weight Control
This Dukan diet kindle book is the ultimate beginners guide to the Dukan diet inside you will find how the diet works, learn about he 4 different phases (attack, cruise, stabilisation and consolidation) as well as discover 40 delicious Dukan friendly recipes to kick start your new body and life.
Maximum Muscle: The No-BS Truth About Getting Bigger, Leaner, and Stronger
Price: Free! Words: 9,440. Language: English. Published: November 2, 2012 by Oculus Publishers. Categories: Nonfiction » Health, wellbeing, & medicine » Exercise
If you want to be muscular, lean, and strong as quickly as possible without steroids, good genetics, or wasting ridiculous amounts of time in the gym and money on supplements…then you want to read this book.
The Edupunks' Guide to a DIY Credential
Price: Free! Words: 28,450. Language: English. Published: July 31, 2011. Categories: Nonfiction » Education and Study Guides » College Guides
(4.00 from 2 reviews)
A first-of-its kind resource for the future of education: a comprehensive guide to learning online and charting a personalized path to an affordable credential using the latest innovative tools and organizations. Real-life stories and hands-on advice for today's students, whether you're going back to school, working, transferring colleges, or pursuing lifelong learning goals.