Nonfiction

Sub-categories: Comics (nonfictional) | Inspiration | Relationships and Family | History | Antiques & Collectibles | Self-improvement | New Age | Health, wellbeing, & medicine | General reference | Entertainment | Business & Economics | Publishing | All sub-categories >>
Smashwords Style Guide
Series: Smashwords Guides, Book 1 · Smashwords Style Guide Translations. Price: Free! Words: 28,300. Language: English. Published: May 5, 2008. Categories: Nonfiction » Computers and Internet » Digital publishing, Nonfiction » Publishing » Self-publishing
(4.69 from 328 reviews)
The Smashwords Style Guide has helped thousands of authors produce and publish high-quality ebooks. This free guide offers simple step-by-step instructions to create, format and publish an ebook. It's required reading for any author who wants to distribute their book via Smashwords to major ebook retailers such as Apple iBooks, Barnes & Noble, Scribd, Oyster & Kobo. Revised September 24, 2014.
The Unofficial Roku Channel Guide; Annotated
Price: Free! Words: 36,980. Language: English. Published: December 22, 2011 by Smith & Smith Publishers. Categories: Nonfiction » Entertainment » Television, Nonfiction » Reference » Personal & Practical Guides
OVER 130,000 Downloads Across Platforms!! Updated for 2014 This Roku Channel Guide includes Access Codes and Links to Channels available on the Roku set top box. It will be updated monthly with new channels.
The Secrets to Ebook Publishing Success
Series: Smashwords Guides, Book 3. Price: Free! Words: 41,550. Language: English. Published: March 26, 2012. Categories: Nonfiction » Publishing » Self-publishing, Nonfiction » Reference » Publishing and books
(4.75 from 116 reviews)
Learn the 30 best practices of the bestselling self-published ebook authors. This updated January 2014 edition of the The Secrets to Ebook Publishing Success has already helped tens of thousands of self-published ebook authors publish more professionally. This ebook is a must-read for every writer, author, publisher and literary agent.
88 C Programs
Price: $0.99 USD. Words: 31,300. Language: English. Published: January 22, 2012. Categories: Nonfiction » Computers and Internet » Programming
(3.00 from 2 reviews)
C programs used to teach C programming.
How I Met My Husband: The Real-Life Love Stories of 25 Romance Authors
Price: Free! Words: 36,510. Language: English. Published: March 17, 2012. Categories: Nonfiction » Relationships and Family » Marriage, Fiction » Anthologies » Short stories - multi-author
(4.17 from 6 reviews)
25 Romance authors share their true stories of how they met their husbands.
Tam İlmihâl Seâdet-i Ebediyye Birinci Kısm
Series: Tam İlmihâl Seâdet-i Ebediyye, Book 1. Price: Free! Words: 200,460. Language: Turkish. Published: November 30, 2011 by Hakîkat Kitâbevi. Categories: Nonfiction » Religion and Spirituality » Islam / Sunni, Nonfiction » Religion and Spirituality » Islam / Rituals & Practice
(5.00 from 1 review)
Yüzlerce kıymetli eserden hazırlanmıştır.İstifade edilen bu eserler, çeşitli kütüphanelerde mevcuttur.Bunların çoğu da tercüme edilmemiştir. Her okuyucunun bu eserleri bulup faydalanması imkânsız denecek kadar zordur.Balın kıymetli bir gıda olması, birçok çiçekten toplanarak hazırlanmasından ileri gelmektedir.Seadet-i Ebediyye de buna benzer.
Introduction to Sociology
Price: Free! Words: 82,100. Language: English. Published: July 15, 2010. Categories: Nonfiction » Social Science » Sociology
Introduction to college sociology textbook.
The Master Key System - Complete and Unabridged
Price: Free! Words: 62,060. Language: English. Published: February 3, 2012. Categories: Nonfiction » Self-improvement » Personal Growth / Success, Nonfiction » Self-improvement » Personal Growth / General
The Master Key System will teach you how to live a successful, rich, and balanced life. Before there was Rhonda Byrne's "The Secret" or Napoleon Hill's "Think and Grow Rich," Charles Haanel created The Master Key System. This book is the foundation of every personal development guru's teachings. We've faithfully recreated the book in it's original format.
Mektûbât Tercemesi
Price: Free! Words: 194,570. Language: English. Published: November 26, 2011 by Hakîkat Kitâbevi. Categories: Nonfiction » Religion and Spirituality » Islam / Sunni, Nonfiction » Religion and Spirituality » Education
(5.00 from 1 review)
971 [m.1563] de doğan ve 1034 [m.1624] de vefât eden, ikinci bin yılın müceddîdi, İmâm-ı Rabbânî Ahmed Fârûkî Serhendi hazretleri, Kur’ân-ı kerîm ve Hadîs-i Şerîflerden sonra, en kıymetli üçüncü kitâb olan (MEKTÛBÂT) kitâbını yazmışdır.(Mektûbat Tercemesi) kitâbı, (Mektûbât)ın birinci cildinin tercemesidir.
That Moment...
Price: $2.99 USD. Words: 40,800. Language: English. Published: May 9, 2011. Categories: Nonfiction » Inspiration » Spiritual inspiration
(4.99 from 78 reviews)
Is it just luck we are in the right place at the right time? Do you believe there is a reason for most things that happen? Being in an unexpected situation, are you unaffected, or have you stood in awe wondering? Is there a moment when you realize that between the beauty or sometimes mayhem of life's unusual occurrences, we are guided by a higher power for a reason unknown to us until THAT MOMENT!
Tam İlmihâl Seâdet-i Ebediyye İkinci Kısm
Series: Tam İlmihâl Seâdet-i Ebediyye, Book 2. Price: Free! Words: 190,530. Language: Turkish. Published: November 30, 2011 by Hakîkat Kitâbevi. Categories: Nonfiction » Religion and Spirituality » Islam / Sunni, Nonfiction » Religion and Spirituality » Islam / Rituals & Practice
(5.00 from 1 review)
Yüzlerce kıymetli eserden hazırlanmıştır.İstifade edilen bu eserler, çeşitli kütüphanelerde mevcuttur.Bunların çoğu da tercüme edilmemiştir. Her okuyucunun bu eserleri bulup faydalanması imkânsız denecek kadar zordur.Balın kıymetli bir gıda olması, birçok çiçekten toplanarak hazırlanmasından ileri gelmektedir.Seadet-i Ebediyye de buna benzer.
Fâideli Bilgiler
Price: Free! Words: 146,380. Language: Turkish. Published: October 26, 2011 by Hakîkat Kitâbevi. Categories: Nonfiction » Religion and Spirituality » Islam / Sunni, Nonfiction » Religion and Spirituality » Education
(5.00 from 1 review)
İslâm dîni ve Ehl-i Sünnet i’tikâdı hakkında bilgiler verilen kitâbda, islâmî ilimlerin ve fıkh âlimlerinin sınıflandırılması, İmâm-ı A’zam Ebû Hanîfe hazretlerinin hayâtı anlatılmaktadır. Dinde reform yapmak isteyenlere, İslâm dinini bozan zararlı cereyân ve fikirlere ve cebriyye, mu’tezîle, vehhâbîlik gibi sapık fırkalara cevâb verilmektedir.
The Power of Focus: How to Exceed Your Own Expectations in Life
Price: Free! Words: 32,220. Language: English. Published: October 12, 2012. Categories: Nonfiction » Self-improvement » Motivation and inspiration
(4.50 from 2 reviews)
Often in our relentless search for the next latest and greatest self-help concept, we overlook one major tenet to success; the focus of our daily actions. Learn how to exceed your own expectations and get focused unlike ever before.
Tam İlmihâl Seâdet-i Ebediyye Üçüncü Kısm
Series: Tam İlmihâl Seâdet-i Ebediyye, Book 3. Price: Free! Words: 218,230. Language: Turkish. Published: November 30, 2011 by Hakîkat Kitâbevi. Categories: Nonfiction » Religion and Spirituality » Islam / Sunni, Nonfiction » Religion and Spirituality » Islam / Rituals & Practice
(5.00 from 1 review)
Yüzlerce kıymetli eserden hazırlanmıştır.İstifade edilen bu eserler, çeşitli kütüphanelerde mevcuttur.Bunların çoğu da tercüme edilmemiştir. Her okuyucunun bu eserleri bulup faydalanması imkânsız denecek kadar zordur.Balın kıymetli bir gıda olması, birçok çiçekten toplanarak hazırlanmasından ileri gelmektedir.Seadet-i Ebediyye de buna benzer.
Namâz Kitâbı
Price: Free! Words: 47,580. Language: Turkish. Published: November 22, 2011 by Hakîkat Kitâbevi. Categories: Nonfiction » Religion and Spirituality » Islam / Sunni, Nonfiction » Religion and Spirituality » Islam
(5.00 from 1 review)
Küçük bir ilmihal niteliğinde olan bu kitâbda her müslümanın bilmesi zaruri olan Ehl-i sünnet i'tikâdı, namaz, abdest, gusl, teyemmüm, oruç, hac ve zekât bilgileri anlatılmaktadır. Namâz kitâbının sonunda, namâzın içinde ve dışında okunacak duâlar arabî olarak yer almaktadır. Namâz ve Namâzla ilgili bilgileri detaylıca içeren dokuz kısımdan oluşmaktadır.
İslâm Ahlâkı
Price: Free! Words: 184,030. Language: Turkish. Published: November 15, 2011 by Hakîkat Kitâbevi. Categories: Nonfiction » Religion and Spirituality » Islam / Sunni, Nonfiction » Religion and Spirituality » Islam / Rituals & Practice
(5.00 from 1 review)
İslâm dîninin güzel ahlâkına ulaşmak için kurtulmak gereken 40 kötü ahlak ve bunlardan kurtulma çarelerinin anlatıldığı bu kitâbda aynı zamanda (Mızraklı İlmihâl) diye bilinen Muhammed bin Kutbüddîn İznîki hazretlerinin kitâbı esas alınarak yazılan Îmân ve ibâdet bilgilerini içeren Cennet Yolu İlmihâli bulunmaktadır.
Kıyâmet ve Âhıret
Price: Free! Words: 121,740. Language: Turkish. Published: November 18, 2011 by Hakîkat Kitâbevi. Categories: Nonfiction » Religion and Spirituality » Islam / Sunni, Nonfiction » Religion and Spirituality » Spiritual awakening
(5.00 from 1 review)
Bu kitâbımızda insanın ölümü, rûhun bedenden ayrılması, kabr hayâtı, kabr süâlleri, kıyâmet günü insanların hesâba çekilmesi, Cennet ve Cehenneme nasıl gidileceği büyük islâm âlimi, İmâm-ı Gazâlî hazretlerinin kitâblarından terceme edilerek geniş olarak açıklanmakda ve vehhâbîliğe cevap vererek evliyâlığın ne olduğu ve nefs muhasebesi anlatılmaktadır.
Sociology of the Family
Price: Free! Words: 109,570. Language: English. Published: July 15, 2010. Categories: Nonfiction » Social Science » Sociology, Nonfiction » Relationships and Family » Reference
College textbook for sociology of the family.
Always Know What to Say - Easy Ways to Approach and Talk to Anyone
Price: Free! Words: 22,000. Language: English. Published: November 15, 2011. Categories: Nonfiction » Self-improvement » Motivation and inspiration, Nonfiction » Self-improvement » Confidence and self-esteem
Want to know the easy way to approach and make conversation with new people? In this popular book you`ll discover simple ways to ensure you always have something interesting to talk about. You`ll find out how to relax, be confident and have much more fun talking to people. You`ll become one of those fascinating individuals others enjoy getting to know.
How to Be Free
Series: How to Be Free, Book 1. Price: Free! Words: 24,210. Language: English. Published: September 13, 2011 by Aussiescribbler. Categories: Nonfiction » Psychology » Theory, Nonfiction » Self-improvement » Personal Growth / General
(5.00 from 4 reviews)
How can we free ourselves from mental suffering? How can we unlock what the poet William Blake referred to as “the mind-forged manacles” - those unhelpful, unfounded and inflexible habits of thought which keep us from reaching our true creative potential?