Welcome to Smashwords!

Check out our new interface for discovering great ebooks! Read the official announcement at the Smashwords Blog.

Please confirm your erotica preferences.

Learn more about erotica controls. You may change these settings at any time.

[Close]

Nonfiction » Law » Islamic law

Šaría pre nemuslimov
Price: $2.90 USD. Words: 12,120. Language: Slovak. Published: August 15, 2015 by CSPI International. Categories: Nonfiction » Law » Islamic law, Nonfiction » Social Science » Islamic studies
Islam je politický systém s vlastnou zbierkou zákonov, ktorá sa volá šaría. Šaría je založená na úplne iných princípoch ako náš právny systém. Čo znamená právo šaría pre našich občanov? Ako sa nás dotýka? Aké budú dôsledky, ak dovolíme moslimom riadiť sa šaríou a nie našimi zákonmi?
Special Rules of Procedure Governing Philippine Shari'a Courts Annotated
Price: $4.99 USD. Words: 79,910. Language: English. Published: May 28, 2012. Categories: Nonfiction » Law » Islamic law, Nonfiction » Law » Civil Procedure
This book is an annotation on “The Special Rules of Procedure Governing the Shari’a Courts (Ijra--at Al Mahakim Al Shariah) promulgated by the Supreme Court of the Philippines on September 20, 1983. The annotations consist of decisions of the high court, pertinent provisions of the Rules of Court, Islamic jurisprudence, and opinions of legal luminaries.
Právo šaría pro nemuslimy
Price: $2.90 USD. Words: 15,520. Language: Czech. Published: September 11, 2015 by CSPI International. Categories: Nonfiction » Social Science » Islamic studies, Nonfiction » Law » Islamic law
Islám je politický systém s vlastní sbírkou zákonů, která se nazývá šaría. Právo šaría stojí na úplně jiných principech než náš právní systém. Mnoho jeho nařízení se týká nemuslimů. Co znamená právo šaría pro naše občany? Jakým způsobem se nás dotýká? Měli bychom jej vůbec povolit?