Nonfiction » Language Instruction » Vietnamese

Vietnamese for Assholes
Price: $11.98 USD. Words: 9,580. Language: English. Published: May 25, 2019. Categories: Nonfiction » Language Instruction » Vietnamese
After you learn basic Vietnamese, it's time to learn to speak like a native. Not like a TV show host or stuffy administrator, but like a REAL native. This guide will show you how. Packed with cuss words, idioms, slang, vocab for sex, and more, this is the perfect guide for any cad living in Vietnam.
Vietnamesisk Vokabularbok: En Emnebasert Tilnærming
Price: $9.99 USD. Words: 19,460. Language: Norwegian (Bokmål). Published: May 22, 2019. Categories: Nonfiction » Language Instruction » Vietnamese
Denne vokabularboken inneholder mer enn 3000 vietnamesiske ord og uttrykk som er gruppert etter emner for å gjøre det lettere for deg å velge hva du vil lære først. I tillegg inneholder den andre halvdelen av boken to indeksdeler som kan brukes som enkle ordbøker for å slå opp ord på et av de to språkene. Til sammen gjør de tre delene dette til en meget nyttig ressurs for elever på alle nivåer.
Lær Vietnamesisk - Hurtig / Lett / Effektivt: 2000 Viktige Vokabularer
Price: $9.99 USD. Words: 3,920. Language: Norwegian (Bokmål). Published: May 22, 2019. Categories: Nonfiction » Language Instruction » Vietnamese
Denne boken inneholder en liste over vokabularer med 2000 av de mest brukte ordene og uttrykkene sortert etter bruksfrekvens i dagligtale. Denne vokabularboken følger 80/20-regelen, som betyr at du først lærer kjerneord og de viktigste setningsstrukturene. Det hjelper deg å oppnå rask fremgang og holde på motivasjonen.
Vietnamesisk ordbok: En ämnesbaserad metod
Price: $9.99 USD. Words: 19,460. Language: Swedish. Published: May 19, 2019. Categories: Nonfiction » Language Instruction » Vietnamese
Den här ordboken innehåller fler än 3000 ord och fraser som grupperats efter ämne så att du lättare kan välja vad du vill lära dig först. Dessutom innehåller den andra halvan av boken två registeravsnitt som kan användas som grundläggande ordlistor där du kan slå upp ord på båda språken. Kombinationen av de tre delarna gör boken till en fantastisk resurs för språkinlärare på alla nivåer.
Lär dig Vietnamesiska - Snabbt / Lätt / Effektivt: 2000 viktiga ordlistor
Price: $9.99 USD. Words: 3,940. Language: Swedish. Published: May 19, 2019. Categories: Nonfiction » Language Instruction » Vietnamese
Den här boken innehåller ordlistor med 2000 av de vanligaste orden och fraserna, sorterade efter hur ofta de används i dagligt tal. Ordboken följer 80/20-regeln vilket innebär att du först lär dig viktiga ord och grundläggande meningsbyggnad, så att du kan göra snabba framsteg och håller motivationen uppe.
Vietnamin sanakirja: Aihepohjainen lähestyminen
Price: $9.99 USD. Words: 18,660. Language: Finnish. Published: May 9, 2019. Categories: Nonfiction » Language Instruction » Vietnamese
Tämä sanastokirja sisältää yli 3 000 vietnaminkielistä sanaa ja fraasia, jotka on ryhmitelty aiheittain. Näin voit valita helpommin, mitä haluat oppia ensin. Tämän lisäksi kirjan toinen puolisko sisältää kaksi hakemisto-osiota, joita voidaan käyttää perussanakirjoina sanojen löytämiseksi jommallakummalla kielellä.
Opi Vietnamia - Nopea / Helppo / Tehokas: 2000 Avainsanastoa
Price: $9.99 USD. Words: 3,550. Language: Finnish. Published: May 9, 2019. Categories: Nonfiction » Language Instruction » Vietnamese
Tämä kirja sisältää sanaluetteloita, joissa on mukana 2 000 yleisintä sanaa ja fraasia. Ne on järjestetty päivittäisessä keskustelussa esiintyvien sanojen ja fraasien yleisyyden mukaan. 80/20-säännön mukaisesti tämä sanastokirja varmistaa, että opit ensin ydinsanat ja -lauserakenteet. Näin edistyt nopeasti ja pysyt motivoituneena.
Vietnamesisk ordbog: En emnebaseret tilgang
Price: $9.99 USD. Words: 19,540. Language: Danish. Published: May 4, 2019. Categories: Nonfiction » Language Instruction » Vietnamese
Denne ordbog indeholder mere end 3000 vietnamesiske ord og sætninger, som er grupperet efter emne for at gøre det lettere for dig at vælge, hvad du vil lære først. Derudover indeholder anden halvdel af bogen to indeksafsnit, der kan bruges som basisordbøger til at slå ord op på et af de to sprog. De tre dele gør tilsammen bogen til en fremragende ressource for studerende på alle niveauer.
Lær Vietnamesisk - Hurtigt / Nemt / Effektivt: 2000 Nøgleord
Price: $9.99 USD. Words: 3,880. Language: Danish. Published: May 4, 2019. Categories: Nonfiction » Language Instruction » Vietnamese
Denne bog indeholder en ordliste med 2000 af de mest almindelige ord og sætninger, sorteret efter brugshyppighed i daglig samtale. Ved at følge 80/20-reglen sørger denne ordbog for, at du lærer de vigtigste ord og sætningsstrukturer først, så du kan gøre hurtige fremskridt og holde motivationen.
Vietnamees vocabulaireboek: Aanpak Gebaseerd Op Onderwerp
Price: $9.99 USD. Words: 19,150. Language: Dutch. Published: April 20, 2019. Categories: Nonfiction » Language Instruction » Vietnamese
Dit vocabulaireboek bevat meer dan 3000 Vietnameese woorden en zinnen die zijn gesorteerd per onderwerp, zodat u eenvoudig kunt kiezen wat u eerst wilt leren. Bovendien bevat de tweede helft van het boek twee indexsecties die als basiswoordenboeken kunnen worden gebruikt om woorden in een van de twee talen op te zoeken.
Leer Vietnamees - Snel / Gemakkelijk / Efficiënt: 2000 Belangrijkste Woorden
Price: $9.99 USD. Words: 3,800. Language: Dutch. Published: April 20, 2019. Categories: Nonfiction » Language Instruction » Vietnamese
Dit boek bevat een reeks woordenlijsten met 2000 van de meest voorkomende woorden en zinnen, gerangschikt op basis van hun voorkomen in dagelijks taalgebruik. Dit vocabulaireboek volgt de 80/20-regel: het zorgt ervoor dat u eerst de belangrijkste woorden en zinsstructuren leert om u te helpen snel vooruitgang te boeken en gemotiveerd te blijven.
Libro de Vocabulario Vietnamita: Un Método Basado en Estrategia
Price: $9.99 USD. Words: 21,940. Language: Spanish. Published: March 7, 2019. Categories: Nonfiction » Language Instruction » Vietnamese
Este libro de vocabulario contiene más de 3000 palabras y frases agrupadas por temas para que le resulte más fácil elegir lo que desea aprender primero. Además, la segunda parte del libro contiene dos secciones de índice que se pueden utilizar como diccionarios básicos para buscar palabras en cualquiera de los dos idiomas.
Aprender Vietnamita - Rápido / Fácil / Eficaz: 2000 Vocablos Claves
Price: $9.99 USD. Words: 4,170. Language: Spanish. Published: March 7, 2019. Categories: Nonfiction » Language Instruction » Vietnamese
Este libro contiene un vocabulario con las 2000 palabras y frases más comunes ordenadas por frecuencia de uso en la conversación diaria. Este libro de vocabulario sigue la regla 80/20, de manera que aprenderá primero las estructuras y palabras más importantes que le ayudarán a progresar con rapidez y mantener la motivación.
Livro de Vocabulário Vietnamita: Uma Abordagem Focada Em Tópicos
Price: $9.99 USD. Words: 21,960. Language: Portuguese. Published: March 7, 2019. Categories: Nonfiction » Language Instruction » Vietnamese
Este livro de vocabulário contém mais de 3000 palavras e frases em inglês que estão agrupadas por tópico para poder escolher mais facilmente o que deve aprender primeiro. Além disso, a segunda metade do livro contém duas secções de índice remissivo que podem ser utilizadas como dicionários básicos para procurar palavras em qualquer uma das duas línguas.
Aprenda Vietnamita - Rápido / Fácil / Eficiente: 2000 Vocabulários Chave
Price: $9.99 USD. Words: 4,180. Language: Portuguese. Published: March 7, 2019. Categories: Nonfiction » Language Instruction » Vietnamese
Este livro contém uma lista de vocabulários com 2000 das palavras e frases mais comuns ordenadas pela frequência de utilização na conversação diária. Com base na regra 80/20, este livro de vocabulário garante que aprende primeiro as principais palavras e estruturas de frases para ajudá-lo a progredir rapidamente e a manter-se motivado.
ベトナム語のボキャブラリー・ブック: テーマ別アプローチ
Price: $9.99 USD. Words: 21,780. Language: Japanese. Published: March 7, 2019. Categories: Nonfiction » Language Instruction » Vietnamese
このボキャブラリー・ブックには、興味のある分野から学習できるように、3000語以上のベトナム単語・フレーズがテーマ別に収録されています。また、本書の後半部分には、辞書のように単語を調べることができる、ベトナム語と日本語の2つの索引が付いています。この3部構成により、語学レベルを問わず、すべての語学学習者に役立つ教材となっています。
ベトナム語を学ぶ スピーディー/簡単/効率的: 2000の重要ボキャブラリー
Price: $9.99 USD. Words: 2,780. Language: Japanese. Published: March 7, 2019. Categories: Nonfiction » Language Instruction » Vietnamese
本書には、日常会話でよく使われる単語やフレーズ2000語が使用頻度の高い順に収録されています。このボキャブラリー・ブックは、80:20の法則に基づいて、最初に重要語句や構文を身につけることで素早く語学力を伸ばし、やる気を持続できるように考慮されています。
Libro Vocabolario Vietnamita: Un Approccio Basato sugli Argomenti
Price: $9.99 USD. Words: 21,390. Language: Italian. Published: March 7, 2019. Categories: Nonfiction » Language Instruction » Vietnamese
Questo vocabolario contiene oltre 3.000 tra parole e frasi, raggruppate per argomento. In questo modo puoi scegliere che cosa imparare prima. Inoltre la seconda metà del libro contiene due indici che possono essere utilizzati come dizionari di base per cercare le parole nelle due lingue. Insieme, le tre parti rappresentano una risorsa eccezionale per gli studenti di tutti i livelli.
Impara il Vietnamita - Velocemente / Facilmente / Efficiente: 2000 Vocaboli Chiave
Price: $9.99 USD. Words: 4,120. Language: Italian. Published: March 7, 2019. Categories: Nonfiction » Language Instruction » Vietnamese
Questo libro contiene un elenco di 2.000 vocaboli, tra parole e frasi comuni, ordinati in base alla frequenza di utilizzo nelle conversazioni quotidiane. In base alla legge 80/20, con questo vocabolario impari prima le parole e le strutture delle frasi principali così da poter compiere progressi rapidamente e rimanere motivato.
Víetnömska Orðasafnsbók: Aðferð Byggð á Málefnum
Price: $9.99 USD. Words: 19,470. Language: Icelandic. Published: March 7, 2019. Categories: Nonfiction » Language Instruction » Vietnamese
Þessi orðaforðabók inniheldur meira en 3000 víetnömsk orð og orðasambönd sem eru flokkuð eftir málefnum til að gera það auðveldara fyrir þig að velja hvað þú vilt læra fyrst. Þar að auki inniheldur seinni helmingur bókarinnar tvær atriðaskrár sem geta verið notaðar sem grunn-orðabækur til að fletta upp orðum í öðru af tveimur tungumálunum.