Nonfiction » Language Instruction » Turkish

Tyrkisk Vokabularbok: En Emnebasert Tilnærming
Price: $9.99 USD. Words: 11,430. Language: Norwegian (Bokmål). Published: May 22, 2019. Categories: Nonfiction » Language Instruction » Turkish
Denne vokabularboken inneholder mer enn 3000 tyrkiske ord og uttrykk som er gruppert etter emner for å gjøre det lettere for deg å velge hva du vil lære først. I tillegg inneholder den andre halvdelen av boken to indeksdeler som kan brukes som enkle ordbøker for å slå opp ord på et av de to språkene. Til sammen gjør de tre delene dette til en meget nyttig ressurs for elever på alle nivåer.
Lær Tyrkisk - Hurtig / Lett / Effektivt: 2000 Viktige Vokabularer
Price: $9.99 USD. Words: 2,270. Language: Norwegian (Bokmål). Published: May 22, 2019. Categories: Nonfiction » Language Instruction » Turkish
Denne boken inneholder en liste over vokabularer med 2000 av de mest brukte ordene og uttrykkene sortert etter bruksfrekvens i dagligtale. Denne vokabularboken følger 80/20-regelen, som betyr at du først lærer kjerneord og de viktigste setningsstrukturene. Det hjelper deg å oppnå rask fremgang og holde på motivasjonen.
Turkisk ordbok: En ämnesbaserad metod
Price: $9.99 USD. Words: 11,440. Language: Swedish. Published: May 19, 2019. Categories: Nonfiction » Language Instruction » Turkish
Den här ordboken innehåller fler än 3000 turkiska ord och fraser som grupperats efter ämne så att du lättare kan välja vad du vill lära dig först. Dessutom innehåller den andra halvan av boken två registeravsnitt som kan användas som grundläggande ordlistor där du kan slå upp ord på båda språken. Kombinationen av de tre delarna gör boken till en fantastisk resurs för språkinlärare på alla nivåer.
Lär dig Turkiska - Snabbt / Lätt / Effektivt: 2000 viktiga ordlistor
Price: $9.99 USD. Words: 2,290. Language: Swedish. Published: May 19, 2019. Categories: Nonfiction » Language Instruction » Turkish
Den här boken innehåller ordlistor med 2000 av de vanligaste orden och fraserna, sorterade efter hur ofta de används i dagligt tal. Ordboken följer 80/20-regeln vilket innebär att du först lär dig viktiga ord och grundläggande meningsbyggnad, så att du kan göra snabba framsteg och håller motivationen uppe.
Сопоставительная грамматика русского и турецкого языков
You set the price! Words: 48,680. Language: Russian. Published: May 17, 2019. Categories: Nonfiction » Language Instruction » Turkish
Объектом данного исследования является сопоставление фонетической системы и грамматического строя русского и турецкого языков, где читатель четко может представить себе сходство и расхождения между двумя разно системными и разноструктурными языками, какими являются русский и турецкий по генеалогической, типологической и контенсивно-структурной классификации.
Видо-временные Формы Глагола Турецкого Языка В Сопоставлении С Русским
You set the price! Words: 32,800. Language: Russian. Published: May 14, 2019. Categories: Nonfiction » Language Instruction » Turkish
Проведен критический анализ современного состояния лингвистических работ по проблеме вида и аспектуальности в турецком, тюркском и русском языкознании. Определено место способов выражения аспектуальности в системе турецкого языка. Дана функционально-семантическая характеристика способам выражения аспектуальности в турецком и русском языках.
Turkin sanakirja: Aihepohjainen lähestyminen
Price: $9.99 USD. Words: 10,640. Language: Finnish. Published: May 9, 2019. Categories: Nonfiction » Language Instruction » Turkish
Tämä sanastokirja sisältää yli 3 000 turkinkielistä sanaa ja fraasia, jotka on ryhmitelty aiheittain. Näin voit valita helpommin, mitä haluat oppia ensin. Tämän lisäksi kirjan toinen puolisko sisältää kaksi hakemisto-osiota, joita voidaan käyttää perussanakirjoina sanojen löytämiseksi jommallakummalla kielellä.
Opi Turkkia - Nopea / Helppo / Tehokas: 2000 Avainsanastoa
Price: $9.99 USD. Words: 1,900. Language: Finnish. Published: May 9, 2019. Categories: Nonfiction » Language Instruction » Turkish
Tämä kirja sisältää sanaluetteloita, joissa on mukana 2 000 yleisintä sanaa ja fraasia. Ne on järjestetty päivittäisessä keskustelussa esiintyvien sanojen ja fraasien yleisyyden mukaan. 80/20-säännön mukaisesti tämä sanastokirja varmistaa, että opit ensin ydinsanat ja -lauserakenteet. Näin edistyt nopeasti ja pysyt motivoituneena.
Tyrkisk ordbog: En emnebaseret tilgang
Price: $9.99 USD. Words: 11,520. Language: Danish. Published: May 4, 2019. Categories: Nonfiction » Language Instruction » Turkish
Denne ordbog indeholder mere end 3000 tyrkiske ord og sætninger, som er grupperet efter emne for at gøre det lettere for dig at vælge, hvad du vil lære først. Derudover indeholder anden halvdel af bogen to indeksafsnit, der kan bruges som basisordbøger til at slå ord op på et af de to sprog. De tre dele gør tilsammen bogen til en fremragende ressource for studerende på alle niveauer.
Lær Tyrkisk - Hurtigt / Nemt / Effektivt: 2000 Nøgleord
Price: $9.99 USD. Words: 2,230. Language: Danish. Published: May 4, 2019. Categories: Nonfiction » Language Instruction » Turkish
Denne bog indeholder en ordliste med 2000 af de mest almindelige ord og sætninger, sorteret efter brugshyppighed i daglig samtale. Ved at følge 80/20-reglen sørger denne ordbog for, at du lærer de vigtigste ord og sætningsstrukturer først, så du kan gøre hurtige fremskridt og holde motivationen.
Turks vocabulaireboek: Aanpak Gebaseerd Op Onderwerp
Price: $9.99 USD. Words: 11,120. Language: Dutch. Published: April 20, 2019. Categories: Nonfiction » Language Instruction » Turkish
Dit vocabulaireboek bevat meer dan 3000 Turkse woorden en zinnen die zijn gesorteerd per onderwerp, zodat u eenvoudig kunt kiezen wat u eerst wilt leren. Bovendien bevat de tweede helft van het boek twee indexsecties die als basiswoordenboeken kunnen worden gebruikt om woorden in een van de twee talen op te zoeken.
Leer Turks - Snel / Gemakkelijk / Efficiënt: 2000 Belangrijkste Woorden
Price: $9.99 USD. Words: 2,150. Language: Dutch. Published: April 20, 2019. Categories: Nonfiction » Language Instruction » Turkish
Dit boek bevat een reeks woordenlijsten met 2000 van de meest voorkomende woorden en zinnen, gerangschikt op basis van hun voorkomen in dagelijks taalgebruik. Dit vocabulaireboek volgt de 80/20-regel: het zorgt ervoor dat u eerst de belangrijkste woorden en zinsstructuren leert om u te helpen snel vooruitgang te boeken en gemotiveerd te blijven.
Vocabulário Português Brasileiro-Turco - 3000 Palavras
Price: $4.99 USD. Words: 17,630. Language: Portuguese. Published: February 17, 2019. Categories: Nonfiction » Language Instruction » Turkish, Nonfiction » Reference » Dictionaries
Os LIVROS DE VOCABULÁRIO da T&P Books destinam-se a ajudar a aprender, a memorizar, e a rever palavras estrangeiras. O dicionário contém mais de 3000 palavras de uso corrente - 101 tópicos, incluindo: Os verbos mais importantes, Tempo, Calendário, Estações do Ano, Viagens, Cidade, Compras, Roupas & Acessórios, Cosméticos, Conversação telefónica, Línguas estrangeiras, Refeições, Restaurante …
Vocabulário Português Brasileiro-Turco - 5000 Palavras
Price: $5.99 USD. Words: 26,640. Language: Portuguese. Published: February 17, 2019. Categories: Nonfiction » Language Instruction » Turkish, Nonfiction » Reference » Dictionaries
Os LIVROS DE VOCABULÁRIO da T&P Books destinam-se a ajudar a aprender, a memorizar, e a rever palavras estrangeiras. O dicionário contém mais de 5000 palavras de uso corrente - 155 tópicos, incluindo: Os verbos mais importantes, Tempo, Calendário, Estações do Ano, Viagens, Cidade, Compras, Roupas & Acessórios, Cosméticos, Conversação telefónica, Línguas estrangeiras, Refeições, Restaurante …
Vocabulário Português Brasileiro-Turco - 7000 Palavras
Price: $7.99 USD. Words: 33,860. Language: Portuguese. Published: February 17, 2019. Categories: Nonfiction » Language Instruction » Turkish, Nonfiction » Reference » Dictionaries
Os LIVROS DE VOCABULÁRIO da T&P Books destinam-se a ajudar a aprender, a memorizar, e a rever palavras estrangeiras. O dicionário contém mais de 7000 palavras de uso corrente - 198 tópicos, incluindo: Os verbos mais importantes, Tempo, Calendário, Estações do Ano, Viagens, Cidade, Compras, Roupas & Acessórios, Cosméticos, Conversação telefónica, Línguas estrangeiras, Refeições, Restaurante …
Vocabulário Português Brasileiro-Turco - 9000 Palavras
Price: $9.99 USD. Words: 45,730. Language: Portuguese. Published: February 17, 2019. Categories: Nonfiction » Language Instruction » Turkish, Nonfiction » Reference » Dictionaries
Os LIVROS DE VOCABULÁRIO da T&P Books destinam-se a ajudar a aprender, a memorizar, e a rever palavras estrangeiras. O dicionário contém mais de 9000 palavras de uso corrente - 256 tópicos, incluindo: Os verbos mais importantes, Tempo, Calendário, Estações do Ano, Viagens, Cidade, Compras, Roupas & Acessórios, Cosméticos, Conversação telefónica, Línguas estrangeiras, Refeições, Restaurante …
Libro de Vocabulario Turco: Un Método Basado en Estrategia
Price: $9.99 USD. Words: 13,920. Language: Spanish. Published: January 20, 2019. Categories: Nonfiction » Language Instruction » Turkish
Este libro de vocabulario contiene más de 3000 palabras y frases agrupadas por temas para que le resulte más fácil elegir lo que desea aprender primero. Además, la segunda parte del libro contiene dos secciones de índice que se pueden utilizar como diccionarios básicos para buscar palabras en cualquiera de los dos idiomas. Las tres partes juntas convierten este libro en un recurso fantástico para
Aprender Turco - Rápido / Fácil / Eficaz: 2000 Vocablos Claves
Price: $9.99 USD. Words: 2,510. Language: Spanish. Published: January 20, 2019. Categories: Nonfiction » Language Instruction » Turkish
Este libro contiene un vocabulario con las 2000 palabras y frases más comunes ordenadas por frecuencia de uso en la conversación diaria. Este libro de vocabulario sigue la regla 80/20, de manera que aprenderá primero las estructuras y palabras más importantes que le ayudarán a progresar con rapidez y mantener la motivación.
Livro de Vocabulário Turco: Uma Abordagem Focada Em Tópicos
Price: $9.99 USD. Words: 13,930. Language: Portuguese. Published: January 20, 2019. Categories: Nonfiction » Language Instruction » Turkish
Este livro de vocabulário contém mais de 3000 palavras e frases em inglês que estão agrupadas por tópico para poder escolher mais facilmente o que deve aprender primeiro. Além disso, a segunda metade do livro contém duas secções de índice remissivo que podem ser utilizadas como dicionários básicos para procurar palavras em qualquer uma das duas línguas.
Aprenda Turco - Rápido / Fácil / Eficiente: 2000 Vocabulários Chave
Price: $9.99 USD. Words: 2,530. Language: Portuguese. Published: January 20, 2019. Categories: Nonfiction » Language Instruction » Turkish
Este livro contém uma lista de vocabulários com 2000 das palavras e frases mais comuns ordenadas pela frequência de utilização na conversação diária. Com base na regra 80/20, este livro de vocabulário garante que aprende primeiro as principais palavras e estruturas de frases para ajudá-lo a progredir rapidamente e a manter-se motivado.

Related Categories