Nonfiction » Language Instruction » Korean

Korean Verbs
Price: $4.99 USD. Words: 7,830. Language: English. Published: April 23, 2019. Categories: Nonfiction » Language Instruction » Korean
Learn korean verbs conjugation Korean grammar guide for beginners Learn korean verbs with daily phrases examples Easy korean grammar
Vocabulário Português Brasileiro-Coreano - 3000 Palavras
Price: $4.99 USD. Words: 16,190. Language: Portuguese. Published: February 16, 2019. Categories: Nonfiction » Language Instruction » Korean, Nonfiction » Reference » Dictionaries
Os LIVROS DE VOCABULÁRIO da T&P Books destinam-se a ajudar a aprender, a memorizar, e a rever palavras estrangeiras. O dicionário contém mais de 3000 palavras de uso corrente - 101 tópicos, incluindo: Os verbos mais importantes, Tempo, Calendário, Estações do Ano, Viagens, Cidade, Compras, Roupas & Acessórios, Cosméticos, Conversação telefónica, Línguas estrangeiras, Refeições, Restaurante …
Vocabulário Português Brasileiro-Coreano - 5000 Palavras
Price: $5.99 USD. Words: 24,550. Language: Portuguese. Published: February 16, 2019. Categories: Nonfiction » Language Instruction » Korean, Nonfiction » Reference » Dictionaries
Os LIVROS DE VOCABULÁRIO da T&P Books destinam-se a ajudar a aprender, a memorizar, e a rever palavras estrangeiras. O dicionário contém mais de 5000 palavras de uso corrente - 155 tópicos, incluindo: Os verbos mais importantes, Tempo, Calendário, Estações do Ano, Viagens, Cidade, Compras, Roupas & Acessórios, Cosméticos, Conversação telefónica, Línguas estrangeiras, Refeições, Restaurante …
Vocabulário Português Brasileiro-Coreano - 7000 Palavras
Price: $7.99 USD. Words: 31,510. Language: Portuguese. Published: February 16, 2019. Categories: Nonfiction » Language Instruction » Korean, Nonfiction » Reference » Dictionaries
Os LIVROS DE VOCABULÁRIO da T&P Books destinam-se a ajudar a aprender, a memorizar, e a rever palavras estrangeiras. O dicionário contém mais de 7000 palavras de uso corrente - 198 tópicos, incluindo: Os verbos mais importantes, Tempo, Calendário, Estações do Ano, Viagens, Cidade, Compras, Roupas & Acessórios, Cosméticos, Conversação telefónica, Línguas estrangeiras, Refeições, Restaurante …
Vocabulário Português Brasileiro-Coreano - 9000 Palavras
Price: $9.99 USD. Words: 42,970. Language: Portuguese. Published: February 16, 2019. Categories: Nonfiction » Language Instruction » Korean, Nonfiction » Reference » Dictionaries
Os LIVROS DE VOCABULÁRIO da T&P Books destinam-se a ajudar a aprender, a memorizar, e a rever palavras estrangeiras. O dicionário contém mais de 9000 palavras de uso corrente - 256 tópicos, incluindo: Os verbos mais importantes, Tempo, Calendário, Estações do Ano, Viagens, Cidade, Compras, Roupas & Acessórios, Cosméticos, Conversação telefónica, Línguas estrangeiras, Refeições, Restaurante …
Korean alphabet practice workbook
Price: $2.99 USD. Words: 50. Language: English. Published: January 3, 2019. Categories: Nonfiction » Language Instruction » Korean
Korean alphabet practice workbook Write korean alphabet Korean alphabet handwriting Korean alphabet workbook Korean alphabet worksheets Learn korean alphabet Learn how to write korean alphabet Practice korean alphabet
Cool Korean: A Primer on the Dialect of Busan
Price: $3.99 USD. Words: 7,040. Language: English. Published: January 9, 2018. Categories: Nonfiction » Language Instruction » Korean
Want to understand what makes the dialect of Busan, Korea's second-biggest city, so unique? This primer is densely-packed with 25 lessons and over 100 examples in both Busan and Seoul versions, to help you get a feel for Busan's hometown language as it's really spoken today. Note: This book assumes knowledge of the Korean alphabet 한글, and is therefore best suited to intermediate learners.
Koreansk ordbok: En ämnesbaserad metod
Price: $9.99 USD. Words: 19,790. Language: Swedish. Published: September 29, 2017. Categories: Nonfiction » Language Instruction » Korean
Den här ordboken innehåller fler än 3000 koreanska ord och fraser som grupperats efter ämne så att du lättare kan välja vad du vill lära dig först. Dessutom innehåller den andra halvan av boken två registeravsnitt som kan användas som grundläggande ordlistor där du kan slå upp ord på båda språken. Kombinationen av de tre delarna gör boken till en fantastisk resurs för språkinlärare på alla nivåer.
Lär dig Koreanska - Snabbt / Lätt / Effektivt: 2000 viktiga ordlistor
Price: $9.99 USD. Words: 4,020. Language: Swedish. Published: September 29, 2017. Categories: Nonfiction » Language Instruction » Korean
Den här boken innehåller ordlistor med 2000 av de vanligaste orden och fraserna, sorterade efter hur ofta de används i dagligt tal. Ordboken följer 80/20-regeln vilket innebär att du först lär dig viktiga ord och grundläggande meningsbyggnad, så att du kan göra snabba framsteg och håller motivationen uppe.
Libro de Vocabulario Coreano: Un Método Basado en Estrategia
Price: $9.99 USD. Words: 22,270. Language: Spanish. Published: September 29, 2017. Categories: Nonfiction » Language Instruction » Korean
Este libro de vocabulario contiene más de 3000 palabras y frases agrupadas por temas para que le resulte más fácil elegir lo que desea aprender primero. Además, la segunda parte del libro contiene dos secciones de índice que se pueden utilizar como diccionarios básicos para buscar palabras en cualquiera de los dos idiomas.
Aprender Coreano - Rápido / Fácil / Eficaz: 2000 Vocablos Claves
Price: $9.99 USD. Words: 4,240. Language: Spanish. Published: September 29, 2017. Categories: Nonfiction » Language Instruction » Korean
Este libro contiene un vocabulario con las 2000 palabras y frases más comunes ordenadas por frecuencia de uso en la conversación diaria. Este libro de vocabulario sigue la regla 80/20, de manera que aprenderá primero las estructuras y palabras más importantes que le ayudarán a progresar con rapidez y mantener la motivación.
Livro de Vocabulário Coreano: Uma Abordagem Focada Em Tópicos
Price: $9.99 USD. Words: 22,290. Language: Portuguese. Published: September 29, 2017. Categories: Nonfiction » Language Instruction » Korean
Este livro de vocabulário contém mais de 3000 palavras e frases em inglês que estão agrupadas por tópico para poder escolher mais facilmente o que deve aprender primeiro. Além disso, a segunda metade do livro contém duas secções de índice remissivo que podem ser utilizadas como dicionários básicos para procurar palavras em qualquer uma das duas línguas.
Aprenda Coreano - Rápido / Fácil / Eficiente: 2000 Vocabulários Chave
Price: $9.99 USD. Words: 4,260. Language: Portuguese. Published: September 29, 2017. Categories: Nonfiction » Language Instruction » Korean
Este livro contém uma lista de vocabulários com 2000 das palavras e frases mais comuns ordenadas pela frequência de utilização na conversação diária. Com base na regra 80/20, este livro de vocabulário garante que aprende primeiro as principais palavras e estruturas de frases para ajudá-lo a progredir rapidamente e a manter-se motivado.
Koreansk Vokabularbok: En Emnebasert Tilnærming
Price: $9.99 USD. Words: 19,790. Language: Norwegian (Bokmål). Published: September 29, 2017. Categories: Nonfiction » Language Instruction » Korean
Denne vokabularboken inneholder mer enn 3000 koreanske ord og uttrykk som er gruppert etter emner for å gjøre det lettere for deg å velge hva du vil lære først. I tillegg inneholder den andre halvdelen av boken to indeksdeler som kan brukes som enkle ordbøker for å slå opp ord på et av de to språkene. Til sammen gjør de tre delene dette til en meget nyttig ressurs for elever på alle nivåer.
Lær Koreansk - Hurtig / Lett / Effektivt: 2000 Viktige Vokabularer
Price: $9.99 USD. Words: 4,000. Language: Norwegian (Bokmål). Published: September 29, 2017. Categories: Nonfiction » Language Instruction » Korean
Denne boken inneholder en liste over vokabularer med 2000 av de mest brukte ordene og uttrykkene sortert etter bruksfrekvens i dagligtale. Denne vokabularboken følger 80/20-regelen, som betyr at du først lærer kjerneord og de viktigste setningsstrukturene. Det hjelper deg å oppnå rask fremgang og holde på motivasjonen.
朝鮮語のボキャブラリー・ブック: テーマ別アプローチ
Price: $9.99 USD. Words: 22,080. Language: Japanese. Published: September 29, 2017. Categories: Nonfiction » Language Instruction » Korean
このボキャブラリー・ブックには、興味のある分野から学習できるように、3000語以上の朝鮮単語・フレーズがテーマ別に収録されています。また、本書の後半部分には、辞書のように単語を調べることができる、朝鮮語と日本語の2つの索引が付いています。この3部構成により、語学レベルを問わず、すべての語学学習者に役立つ教材となっています。
朝鮮語を学ぶ スピーディー/簡単/効率的: 2000の重要ボキャブラリー
Price: $9.99 USD. Words: 2,860. Language: Japanese. Published: September 29, 2017. Categories: Nonfiction » Language Instruction » Korean
本書には、日常会話でよく使われる単語やフレーズ2000語が使用頻度の高い順に収録されています。このボキャブラリー・ブックは、80:20の法則に基づいて、最初に重要語句や構文を身につけることで素早く語学力を伸ばし、やる気を持続できるように考慮されています。
Libro Vocabolario Coreano: Un Approccio Basato sugli Argomenti
Price: $9.99 USD. Words: 21,740. Language: Italian. Published: September 29, 2017. Categories: Nonfiction » Language Instruction » Korean
Questo vocabolario contiene oltre 3.000 tra parole e frasi, raggruppate per argomento. In questo modo puoi scegliere che cosa imparare prima. Inoltre la seconda metà del libro contiene due indici che possono essere utilizzati come dizionari di base per cercare le parole nelle due lingue. Insieme, le tre parti rappresentano una risorsa eccezionale per gli studenti di tutti i livelli.
Impara il Coreano - Velocemente / Facilmente / Efficiente: 2000 Vocaboli Chiave
Price: $9.99 USD. Words: 4,200. Language: Italian. Published: September 29, 2017. Categories: Nonfiction » Language Instruction » Korean
Questo libro contiene un elenco di 2.000 vocaboli, tra parole e frasi comuni, ordinati in base alla frequenza di utilizzo nelle conversazioni quotidiane. In base alla legge 80/20, con questo vocabolario impari prima le parole e le strutture delle frasi principali così da poter compiere progressi rapidamente e rimanere motivato.
Kóreska Orðasafnsbók: Aðferð Byggð á Málefnum
Price: $9.99 USD. Words: 19,790. Language: Icelandic. Published: September 29, 2017. Categories: Nonfiction » Language Instruction » Korean
Þessi orðaforðabók inniheldur meira en 3000 kóresk orð og orðasambönd sem eru flokkuð eftir málefnum til að gera það auðveldara fyrir þig að velja hvað þú vilt læra fyrst. Þar að auki inniheldur seinni helmingur bókarinnar tvær atriðaskrár sem geta verið notaðar sem grunn-orðabækur til að fletta upp orðum í öðru af tveimur tungumálunum.

Related Categories