Nonfiction » Language Instruction » Korean

Korean Verbs
Price: $4.99 USD. Words: 7,830. Language: English. Published: April 23, 2019. Categories: Nonfiction » Language Instruction » Korean
Learn korean verbs conjugation Korean grammar guide for beginners Learn korean verbs with daily phrases examples Easy korean grammar
Vocabulário Português Brasileiro-Coreano - 3000 Palavras
Price: $4.99 USD. Words: 16,190. Language: Portuguese. Published: February 16, 2019. Categories: Nonfiction » Language Instruction » Korean, Nonfiction » Reference » Dictionaries
Os LIVROS DE VOCABULÁRIO da T&P Books destinam-se a ajudar a aprender, a memorizar, e a rever palavras estrangeiras. O dicionário contém mais de 3000 palavras de uso corrente - 101 tópicos, incluindo: Os verbos mais importantes, Tempo, Calendário, Estações do Ano, Viagens, Cidade, Compras, Roupas & Acessórios, Cosméticos, Conversação telefónica, Línguas estrangeiras, Refeições, Restaurante …
Korean alphabet practice workbook
Price: $2.99 USD. Words: 50. Language: English. Published: January 3, 2019. Categories: Nonfiction » Language Instruction » Korean
Korean alphabet practice workbook Write korean alphabet Korean alphabet handwriting Korean alphabet workbook Korean alphabet worksheets Learn korean alphabet Learn how to write korean alphabet Practice korean alphabet
Cool Korean: A Primer on the Dialect of Busan
Price: $3.99 USD. Words: 7,040. Language: English. Published: January 9, 2018. Categories: Nonfiction » Language Instruction » Korean
Want to understand what makes the dialect of Busan, Korea's second-biggest city, so unique? This primer is densely-packed with 25 lessons and over 100 examples in both Busan and Seoul versions, to help you get a feel for Busan's hometown language as it's really spoken today. Note: This book assumes knowledge of the Korean alphabet 한글, and is therefore best suited to intermediate learners.
Koreansk ordbok: En ämnesbaserad metod
Price: $9.99 USD. Words: 19,790. Language: Swedish. Published: September 29, 2017. Categories: Nonfiction » Language Instruction » Korean
Den här ordboken innehåller fler än 3000 koreanska ord och fraser som grupperats efter ämne så att du lättare kan välja vad du vill lära dig först. Dessutom innehåller den andra halvan av boken två registeravsnitt som kan användas som grundläggande ordlistor där du kan slå upp ord på båda språken. Kombinationen av de tre delarna gör boken till en fantastisk resurs för språkinlärare på alla nivåer.
Lär dig Koreanska - Snabbt / Lätt / Effektivt: 2000 viktiga ordlistor
Price: $9.99 USD. Words: 4,020. Language: Swedish. Published: September 29, 2017. Categories: Nonfiction » Language Instruction » Korean
Den här boken innehåller ordlistor med 2000 av de vanligaste orden och fraserna, sorterade efter hur ofta de används i dagligt tal. Ordboken följer 80/20-regeln vilket innebär att du först lär dig viktiga ord och grundläggande meningsbyggnad, så att du kan göra snabba framsteg och håller motivationen uppe.
Aprender Coreano - Rápido / Fácil / Eficaz: 2000 Vocablos Claves
Price: $9.99 USD. Words: 4,240. Language: Spanish. Published: September 29, 2017. Categories: Nonfiction » Language Instruction » Korean
Este libro contiene un vocabulario con las 2000 palabras y frases más comunes ordenadas por frecuencia de uso en la conversación diaria. Este libro de vocabulario sigue la regla 80/20, de manera que aprenderá primero las estructuras y palabras más importantes que le ayudarán a progresar con rapidez y mantener la motivación.
Aprenda Coreano - Rápido / Fácil / Eficiente: 2000 Vocabulários Chave
Price: $9.99 USD. Words: 4,260. Language: Portuguese. Published: September 29, 2017. Categories: Nonfiction » Language Instruction » Korean
Este livro contém uma lista de vocabulários com 2000 das palavras e frases mais comuns ordenadas pela frequência de utilização na conversação diária. Com base na regra 80/20, este livro de vocabulário garante que aprende primeiro as principais palavras e estruturas de frases para ajudá-lo a progredir rapidamente e a manter-se motivado.
Koreansk Vokabularbok: En Emnebasert Tilnærming
Price: $9.99 USD. Words: 19,790. Language: Norwegian (Bokmål). Published: September 29, 2017. Categories: Nonfiction » Language Instruction » Korean
Denne vokabularboken inneholder mer enn 3000 koreanske ord og uttrykk som er gruppert etter emner for å gjøre det lettere for deg å velge hva du vil lære først. I tillegg inneholder den andre halvdelen av boken to indeksdeler som kan brukes som enkle ordbøker for å slå opp ord på et av de to språkene. Til sammen gjør de tre delene dette til en meget nyttig ressurs for elever på alle nivåer.
Lær Koreansk - Hurtig / Lett / Effektivt: 2000 Viktige Vokabularer
Price: $9.99 USD. Words: 4,000. Language: Norwegian (Bokmål). Published: September 29, 2017. Categories: Nonfiction » Language Instruction » Korean
Denne boken inneholder en liste over vokabularer med 2000 av de mest brukte ordene og uttrykkene sortert etter bruksfrekvens i dagligtale. Denne vokabularboken følger 80/20-regelen, som betyr at du først lærer kjerneord og de viktigste setningsstrukturene. Det hjelper deg å oppnå rask fremgang og holde på motivasjonen.
朝鮮語を学ぶ スピーディー/簡単/効率的: 2000の重要ボキャブラリー
Price: $9.99 USD. Words: 2,860. Language: Japanese. Published: September 29, 2017. Categories: Nonfiction » Language Instruction » Korean
本書には、日常会話でよく使われる単語やフレーズ2000語が使用頻度の高い順に収録されています。このボキャブラリー・ブックは、80:20の法則に基づいて、最初に重要語句や構文を身につけることで素早く語学力を伸ばし、やる気を持続できるように考慮されています。
Impara il Coreano - Velocemente / Facilmente / Efficiente: 2000 Vocaboli Chiave
Price: $9.99 USD. Words: 4,200. Language: Italian. Published: September 29, 2017. Categories: Nonfiction » Language Instruction » Korean
Questo libro contiene un elenco di 2.000 vocaboli, tra parole e frasi comuni, ordinati in base alla frequenza di utilizzo nelle conversazioni quotidiane. In base alla legge 80/20, con questo vocabolario impari prima le parole e le strutture delle frasi principali così da poter compiere progressi rapidamente e rimanere motivato.
Kóreska Orðasafnsbók: Aðferð Byggð á Málefnum
Price: $9.99 USD. Words: 19,790. Language: Icelandic. Published: September 29, 2017. Categories: Nonfiction » Language Instruction » Korean
Þessi orðaforðabók inniheldur meira en 3000 kóresk orð og orðasambönd sem eru flokkuð eftir málefnum til að gera það auðveldara fyrir þig að velja hvað þú vilt læra fyrst. Þar að auki inniheldur seinni helmingur bókarinnar tvær atriðaskrár sem geta verið notaðar sem grunn-orðabækur til að fletta upp orðum í öðru af tveimur tungumálunum.
Lærðu Kóresku - Fljótlegt / Auðvelt / Skilvirkt: 2000 Mikilvæg Orð
Price: $9.99 USD. Words: 4,020. Language: Icelandic. Published: September 29, 2017. Categories: Nonfiction » Language Instruction » Korean
Þessi bók inniheldur lista yfir orðaforða með 2000 af algengustu orðunum og orðasamböndunum raðað eftir tíðni notkunar í daglegum samræðum. Í samræmi við 80/20 regluna, gengur þessi orðaforðabók úr skugga um að þú lærir mikilvægustu orðin og uppbyggingar setninga fyrst til að hjálpa þér að ná fljótum árangri og halda hvatningu.
Apprendre le coréen - Rapide / Facile / Efficace: 2000 vocabulaires clés
Price: $9.99 USD. Words: 4,390. Language: French. Published: September 29, 2017. Categories: Nonfiction » Language Instruction » Korean
Cet ouvrage contient un lexique comprenant 2000 mots et expressions parmi les plus courants, classés par fréquence d'utilisation dans les conversations de tous les jours. Basé sur la règle des 80/20, ce lexique vous permet d'apprendre d'abord les termes de base et les tournures de phrases qui vous aideront à progresser rapidement et à rester motivé.
Korean sanakirja: Aihepohjainen lähestyminen
Price: $9.99 USD. Words: 18,980. Language: Finnish. Published: September 29, 2017. Categories: Nonfiction » Language Instruction » Korean
Tämä sanastokirja sisältää yli 3 000 koreankielistä sanaa ja fraasia, jotka on ryhmitelty aiheittain. Näin voit valita helpommin, mitä haluat oppia ensin. Tämän lisäksi kirjan toinen puolisko sisältää kaksi hakemisto-osiota, joita voidaan käyttää perussanakirjoina sanojen löytämiseksi jommallakummalla kielellä.
Opi Koreaa - Nopea / Helppo / Tehokas: 2000 Avainsanastoa
Price: $9.99 USD. Words: 3,630. Language: Finnish. Published: September 29, 2017. Categories: Nonfiction » Language Instruction » Korean
Tämä kirja sisältää sanaluetteloita, joissa on mukana 2 000 yleisintä sanaa ja fraasia. Ne on järjestetty päivittäisessä keskustelussa esiintyvien sanojen ja fraasien yleisyyden mukaan. 80/20-säännön mukaisesti tämä sanastokirja varmistaa, että opit ensin ydinsanat ja -lauserakenteet. Näin edistyt nopeasti ja pysyt motivoituneena.
Koreaans vocabulaireboek: Aanpak Gebaseerd Op Onderwerp
Price: $9.99 USD. Words: 19,480. Language: Dutch. Published: September 29, 2017. Categories: Nonfiction » Language Instruction » Korean
Dit vocabulaireboek bevat meer dan 3000 Koreaanse woorden en zinnen die zijn gesorteerd per onderwerp, zodat u eenvoudig kunt kiezen wat u eerst wilt leren. Bovendien bevat de tweede helft van het boek twee indexsecties die als basiswoordenboeken kunnen worden gebruikt om woorden in een van de twee talen op te zoeken.
Leer Koreaans - Snel / Gemakkelijk / Efficiënt: 2000 Belangrijkste Woorden
Price: $9.99 USD. Words: 3,880. Language: Dutch. Published: September 29, 2017. Categories: Nonfiction » Language Instruction » Korean
Dit boek bevat een reeks woordenlijsten met 2000 van de meest voorkomende woorden en zinnen, gerangschikt op basis van hun voorkomen in dagelijks taalgebruik. Dit vocabulaireboek volgt de 80/20-regel: het zorgt ervoor dat u eerst de belangrijkste woorden en zinsstructuren leert om u te helpen snel vooruitgang te boeken en gemotiveerd te blijven.
Koreansk ordbog: En emnebaseret tilgang
Price: $9.99 USD. Words: 19,880. Language: Danish. Published: September 29, 2017. Categories: Nonfiction » Language Instruction » Korean
Denne ordbog indeholder mere end 3000 koreanske ord og sætninger, som er grupperet efter emne for at gøre det lettere for dig at vælge, hvad du vil lære først. Derudover indeholder anden halvdel af bogen to indeksafsnit, der kan bruges som basisordbøger til at slå ord op på et af de to sprog. De tre dele gør tilsammen bogen til en fremragende ressource for studerende på alle niveauer.

Related Categories