Nonfiction » Language Instruction » Hindi

An Introduction to Using Games in the ESL/EFL Classroom: Some Principles and Practical Examples
Price: Free! Words: 4,170. Language: English. Published: July 28, 2019 by Wayzgoose Press. Categories: Nonfiction » Language Instruction » Hindi, Nonfiction » Education & Study Guides » Teaching methods & materials / arts & humanities
This short guide to using games in the ESL/EFL classroom gives guiding principles for creating and selecting games to use, and then gives three in-depth examples of games for your own classroom, with photos of the games in use and a discussion of adaptations and variations. While all of the example language is from English-teaching contexts, the games would work equally well for other languages.
Vocabulário Português Brasileiro-Hindi - 3000 Palavras
Price: $4.99 USD. Words: 20,410. Language: Portuguese. Published: February 16, 2019. Categories: Nonfiction » Language Instruction » Hindi, Nonfiction » Reference » Dictionaries
Os LIVROS DE VOCABULÁRIO da T&P Books destinam-se a ajudar a aprender, a memorizar, e a rever palavras estrangeiras. O dicionário contém mais de 3000 palavras de uso corrente - 101 tópicos, incluindo: Os verbos mais importantes, Tempo, Calendário, Estações do Ano, Viagens, Cidade, Compras, Roupas & Acessórios, Cosméticos, Conversação telefónica, Línguas estrangeiras, Refeições, Restaurante …
Vocabulário Português Brasileiro-Hindi - 5000 Palavras
Price: $5.99 USD. Words: 30,970. Language: Portuguese. Published: February 16, 2019. Categories: Nonfiction » Language Instruction » Hindi, Nonfiction » Reference » Dictionaries
Os LIVROS DE VOCABULÁRIO da T&P Books destinam-se a ajudar a aprender, a memorizar, e a rever palavras estrangeiras. O dicionário contém mais de 5000 palavras de uso corrente - 155 tópicos, incluindo: Os verbos mais importantes, Tempo, Calendário, Estações do Ano, Viagens, Cidade, Compras, Roupas & Acessórios, Cosméticos, Conversação telefónica, Línguas estrangeiras, Refeições, Restaurante …
Vocabulário Português Brasileiro-Hindi - 7000 Palavras
Price: $7.99 USD. Words: 39,500. Language: Portuguese. Published: February 16, 2019. Categories: Nonfiction » Language Instruction » Hindi, Nonfiction » Reference » Dictionaries
Os LIVROS DE VOCABULÁRIO da T&P Books destinam-se a ajudar a aprender, a memorizar, e a rever palavras estrangeiras. O dicionário contém mais de 7000 palavras de uso corrente - 198 tópicos, incluindo: Os verbos mais importantes, Tempo, Calendário, Estações do Ano, Viagens, Cidade, Compras, Roupas & Acessórios, Cosméticos, Conversação telefónica, Línguas estrangeiras, Refeições, Restaurante …
Vocabulário Português Brasileiro-Hindi - 9000 Palavras
Price: $9.99 USD. Words: 53,010. Language: Portuguese. Published: February 16, 2019. Categories: Nonfiction » Language Instruction » Hindi, Nonfiction » Reference » Dictionaries
Os LIVROS DE VOCABULÁRIO da T&P Books destinam-se a ajudar a aprender, a memorizar, e a rever palavras estrangeiras. O dicionário contém mais de 9000 palavras de uso corrente - 256 tópicos, incluindo: Os verbos mais importantes, Tempo, Calendário, Estações do Ano, Viagens, Cidade, Compras, Roupas & Acessórios, Cosméticos, Conversação telefónica, Línguas estrangeiras, Refeições, Restaurante …
Verbi hindi (100 verbi coniugati)
Price: $0.99 USD. Words: 173,860. Language: Italian. Published: June 4, 2018. Categories: Nonfiction » Language Instruction » Hindi
Scritto specialmente per dispositivi di lettura, I verbi hindi ha una introduzione alla formazione di tutti i tempi verbali in hindi, oltre a 100 verbi essenziali completamente coniugati con la loro traduzione. Il libro è adeguato affinché gli utilizzatori possano cercare in tutto il testo, perchè no contiene immagini che potrebbero ostacolare la lettura.
Verbes hindis (100 verbes conjugués)
Price: $0.99 USD. Words: 173,930. Language: French. Published: June 1, 2018. Categories: Nonfiction » Language Instruction » Hindi
Écrit spécialement pour les livres électroniques, Les verbes hindis a une introduction à la formation de tous les temps verbaux en hindi, ainsi que 100 verbes complètement conjugués et accompagnés de leur traduction. Le lecteur peut chercher dans tout le livre parce qu'il n'y a pas d'images ni texte illisible.
Hindi Verbs (100 Conjugated Verbs)
Price: $0.99 USD. Words: 173,910. Language: English. Published: May 31, 2018. Categories: Nonfiction » Language Instruction » Hindi
Especially written for electronic devices, Hindi verbs has an introduction to the formation of all verbal tenses in Hindi, as well as 100 essential verbs fully conjugated with their meaning. This book allows the user to search in all the text because it has no images or vanishing or unreadable text.
Verbos hindi (100 verbos conjugados)
Price: $0.99 USD. Words: 173,920. Language: Spanish. Published: May 29, 2018. Categories: Nonfiction » Language Instruction » Hindi
Escrito especialmente para soportes electrónicos, Los verbos hindi contiene una introducción a la formación de todos los tiempos verbales en hindi, además de cien verbos esenciales completamente conjugados, junto con su traducción.
Hindi ordbok: En ämnesbaserad metod
Price: $9.99 USD. Words: 25,730. Language: Swedish. Published: February 11, 2018. Categories: Nonfiction » Language Instruction » Hindi
Den här ordboken innehåller fler än 3000 hindi ord och fraser som grupperats efter ämne så att du lättare kan välja vad du vill lära dig först. Dessutom innehåller den andra halvan av boken två registeravsnitt som kan användas som grundläggande ordlistor där du kan slå upp ord på båda språken. Kombinationen av de tre delarna gör boken till en fantastisk resurs för språkinlärare på alla nivåer.
Lär dig Hindi - Snabbt / Lätt / Effektivt: 2000 viktiga ordlistor
Price: $9.99 USD. Words: 5,370. Language: Swedish. Published: February 11, 2018. Categories: Nonfiction » Language Instruction » Hindi
Den här boken innehåller ordlistor med 2000 av de vanligaste orden och fraserna, sorterade efter hur ofta de används i dagligt tal. Ordboken följer 80/20-regeln vilket innebär att du först lär dig viktiga ord och grundläggande meningsbyggnad, så att du kan göra snabba framsteg och håller motivationen uppe.
Libro de Vocabulario Hindú: Un Método Basado en Estrategia
Price: $9.99 USD. Words: 28,190. Language: Spanish. Published: February 11, 2018. Categories: Nonfiction » Language Instruction » Hindi
Este libro de vocabulario contiene más de 3000 palabras y frases agrupadas por temas para que le resulte más fácil elegir lo que desea aprender primero. Además, la segunda parte del libro contiene dos secciones de índice que se pueden utilizar como diccionarios básicos para buscar palabras en cualquiera de los dos idiomas.
Aprender Hindú - Rápido / Fácil / Eficaz: 2000 Vocablos Claves
Price: $9.99 USD. Words: 5,590. Language: Spanish. Published: February 11, 2018. Categories: Nonfiction » Language Instruction » Hindi
Este libro contiene un vocabulario con las 2000 palabras y frases más comunes ordenadas por frecuencia de uso en la conversación diaria. Este libro de vocabulario sigue la regla 80/20, de manera que aprenderá primero las estructuras y palabras más importantes que le ayudarán a progresar con rapidez y mantener la motivación.
Livro de Vocabulário Hindi: Uma Abordagem Focada Em Tópicos
Price: $9.99 USD. Words: 28,230. Language: Portuguese. Published: February 11, 2018. Categories: Nonfiction » Language Instruction » Hindi
Este livro de vocabulário contém mais de 3000 palavras e frases em inglês que estão agrupadas por tópico para poder escolher mais facilmente o que deve aprender primeiro. Além disso, a segunda metade do livro contém duas secções de índice remissivo que podem ser utilizadas como dicionários básicos para procurar palavras em qualquer uma das duas línguas.
Aprenda Hindi - Rápido / Fácil / Eficiente: 2000 Vocabulários Chave
Price: $9.99 USD. Words: 5,610. Language: Portuguese. Published: February 11, 2018. Categories: Nonfiction » Language Instruction » Hindi
Este livro contém uma lista de vocabulários com 2000 das palavras e frases mais comuns ordenadas pela frequência de utilização na conversação diária. Com base na regra 80/20, este livro de vocabulário garante que aprende primeiro as principais palavras e estruturas de frases para ajudá-lo a progredir rapidamente e a manter-se motivado.
Hindi Vokabularbok: En Emnebasert Tilnærming
Price: $9.99 USD. Words: 25,720. Language: Norwegian (Bokmål). Published: February 11, 2018. Categories: Nonfiction » Language Instruction » Hindi
Denne vokabularboken inneholder mer enn 3000 hindi ord og uttrykk som er gruppert etter emner for å gjøre det lettere for deg å velge hva du vil lære først. I tillegg inneholder den andre halvdelen av boken to indeksdeler som kan brukes som enkle ordbøker for å slå opp ord på et av de to språkene. Til sammen gjør de tre delene dette til en meget nyttig ressurs for elever på alle nivåer.
Lær Hindi - Hurtig / Lett / Effektivt: 2000 Viktige Vokabularer
Price: $9.99 USD. Words: 5,350. Language: Norwegian (Bokmål). Published: February 11, 2018. Categories: Nonfiction » Language Instruction » Hindi
Denne boken inneholder en liste over vokabularer med 2000 av de mest brukte ordene og uttrykkene sortert etter bruksfrekvens i dagligtale. Denne vokabularboken følger 80/20-regelen, som betyr at du først lærer kjerneord og de viktigste setningsstrukturene. Det hjelper deg å oppnå rask fremgang og holde på motivasjonen.
ヒンズー語のボキャブラリー・ブック: テーマ別アプローチ
Price: $9.99 USD. Words: 28,040. Language: Japanese. Published: February 11, 2018. Categories: Nonfiction » Language Instruction » Hindi
このボキャブラリー・ブックには、興味のある分野から学習できるように、3000語以上のヒンズー単語・フレーズがテーマ別に収録されています。また、本書の後半部分には、辞書のように単語を調べることができる、ヒンズー語と日本語の2つの索引が付いています。この3部構成により、語学レベルを問わず、すべての語学学習者に役立つ教材となっています。
ヒンズー語を学ぶ スピーディー/簡単/効率的: 2000の重要ボキャブラリー
Price: $9.99 USD. Words: 4,210. Language: Japanese. Published: February 11, 2018. Categories: Nonfiction » Language Instruction » Hindi
本書には、日常会話でよく使われる単語やフレーズ2000語が使用頻度の高い順に収録されています。このボキャブラリー・ブックは、80:20の法則に基づいて、最初に重要語句や構文を身につけることで素早く語学力を伸ばし、やる気を持続できるように考慮されています。
Libro Vocabolario Hindi: Un Approccio Basato sugli Argomenti
Price: $9.99 USD. Words: 27,650. Language: Italian. Published: February 11, 2018. Categories: Nonfiction » Language Instruction » Hindi
Questo vocabolario contiene oltre 3.000 tra parole e frasi, raggruppate per argomento. In questo modo puoi scegliere che cosa imparare prima. Inoltre la seconda metà del libro contiene due indici che possono essere utilizzati come dizionari di base per cercare le parole nelle due lingue. Insieme, le tre parti rappresentano una risorsa eccezionale per gli studenti di tutti i livelli.

Related Categories