Nonfiction » Language Instruction » Cantonese

Kantónska Orðasafnsbók: Aðferð Byggð á Málefnum
Price: $9.99 USD. Words: 30,470. Language: Icelandic. Published: June 23, 2017. Categories: Nonfiction » Language Instruction » Cantonese
Þessi orðaforðabók inniheldur meira en 3000 kantónsk orð og orðasambönd sem eru flokkuð eftir málefnum til að gera það auðveldara fyrir þig að velja hvað þú vilt læra fyrst. Þar að auki inniheldur seinni helmingur bókarinnar tvær atriðaskrár sem geta verið notaðar sem grunn-orðabækur til að fletta upp orðum í öðru af tveimur tungumálunum.
Kantonesisk Vokabularbok: En Emnebasert Tilnærming
Price: $9.99 USD. Words: 30,460. Language: Norwegian (Bokmål). Published: May 17, 2017. Categories: Nonfiction » Language Instruction » Cantonese
Denne vokabularboken inneholder mer enn 3000 kantonesiske ord og uttrykk som er gruppert etter emner for å gjøre det lettere for deg å velge hva du vil lære først. I tillegg inneholder den andre halvdelen av boken to indeksdeler som kan brukes som enkle ordbøker for å slå opp ord på et av de to språkene. Til sammen gjør de tre delene dette til en meget nyttig ressurs for elever på alle nivåer.
Kantonesisk ordbog: En emnebaseret tilgang
Price: $9.99 USD. Words: 30,560. Language: Danish. Published: April 10, 2017. Categories: Nonfiction » Language Instruction » Cantonese
Denne ordbog indeholder mere end 3000 kantonesiske ord og sætninger, som er grupperet efter emne for at gøre det lettere for dig at vælge, hvad du vil lære først. Derudover indeholder anden halvdel af bogen to indeksafsnit, der kan bruges som basisordbøger til at slå ord op på et af de to sprog. De tre dele gør tilsammen bogen til en fremragende ressource for studerende på alle niveauer.
Kantonesisk ordbok: En ämnesbaserad metod
Price: $9.99 USD. Words: 30,480. Language: Swedish. Published: March 14, 2017. Categories: Nonfiction » Language Instruction » Cantonese
Den här ordboken innehåller fler än 3000 ord och fraser som grupperats efter ämne så att du lättare kan välja vad du vill lära dig först. Dessutom innehåller den andra halvan av boken två registeravsnitt som kan användas som grundläggande ordlistor där du kan slå upp ord på båda språken. Kombinationen av de tre delarna gör boken till en fantastisk resurs för språkinlärare på alla nivåer.
Kantoninkiinan sanakirja: Aihepohjainen lähestyminen
Price: $9.99 USD. Words: 29,640. Language: Finnish. Published: March 3, 2017. Categories: Nonfiction » Language Instruction » Cantonese
Tämä sanastokirja sisältää yli 3 000 kantoninkiinankielistä sanaa ja fraasia, jotka on ryhmitelty aiheittain. Näin voit valita helpommin, mitä haluat oppia ensin. Tämän lisäksi kirjan toinen puolisko sisältää kaksi hakemisto-osiota, joita voidaan käyttää perussanakirjoina sanojen löytämiseksi jommallakummalla kielellä.
Kantonees vocabulaireboek: Aanpak Gebaseerd Op Onderwerp
Price: $9.99 USD. Words: 30,150. Language: Dutch. Published: February 25, 2017. Categories: Nonfiction » Language Instruction » Cantonese
Dit vocabulaireboek bevat meer dan 3000 Kantoneese woorden en zinnen die zijn gesorteerd per onderwerp, zodat u eenvoudig kunt kiezen wat u eerst wilt leren. Bovendien bevat de tweede helft van het boek twee indexsecties die als basiswoordenboeken kunnen worden gebruikt om woorden in een van de twee talen op te zoeken.
Libro de Vocabulario Cantonés: Un Método Basado en Estrategia
Price: $9.99 USD. Words: 32,950. Language: Spanish. Published: February 17, 2017. Categories: Nonfiction » Language Instruction » Cantonese
Este libro de vocabulario contiene más de 3000 palabras y frases agrupadas por temas para que le resulte más fácil elegir lo que desea aprender primero. Además, la segunda parte del libro contiene dos secciones de índice que se pueden utilizar como diccionarios básicos para buscar palabras en cualquiera de los dos idiomas.
Livro de Vocabulário Cantonês: Uma Abordagem Focada Em Tópicos
Price: $9.99 USD. Words: 32,980. Language: Portuguese. Published: February 17, 2017. Categories: Nonfiction » Language Instruction » Cantonese
Este livro de vocabulário contém mais de 3000 palavras e frases em inglês que estão agrupadas por tópico para poder escolher mais facilmente o que deve aprender primeiro. Além disso, a segunda metade do livro contém duas secções de índice remissivo que podem ser utilizadas como dicionários básicos para procurar palavras em qualquer uma das duas línguas.
広東語のボキャブラリー・ブック: テーマ別アプローチ
Price: $9.99 USD. Words: 32,790. Language: Japanese. Published: February 17, 2017. Categories: Nonfiction » Language Instruction » Cantonese
このボキャブラリー・ブックには、興味のある分野から学習できるように、3000語以上の広東単語・フレーズがテーマ別に収録されています。また、本書の後半部分には、辞書のように単語を調べることができる、広東語と日本語の2つの索引が付いています。この3部構成により、語学レベルを問わず、すべての語学学習者に役立つ教材となっています。
Libro Vocabolario Cantonese: Un Approccio Basato sugli Argomenti
Price: $9.99 USD. Words: 32,400. Language: Italian. Published: February 17, 2017. Categories: Nonfiction » Language Instruction » Cantonese
Questo vocabolario contiene oltre 3.000 tra parole e frasi, raggruppate per argomento. In questo modo puoi scegliere che cosa imparare prima. Inoltre la seconda metà del libro contiene due indici che possono essere utilizzati come dizionari di base per cercare le parole nelle due lingue. Insieme, le tre parti rappresentano una risorsa eccezionale per gli studenti di tutti i livelli.
Kantonesisch Vokabelbuch: Thematisch Gruppiert & Sortiert
Price: $9.99 USD. Words: 32,270. Language: German. Published: February 17, 2017. Categories: Nonfiction » Language Instruction » Cantonese
Dieses Kantonesisch Vokabelbuch beinhaltet mehr als 3000 nach Themengebieten geordnete Wörter und Redewendungen und ist für Lernende aller Stufen geeignet. Die Gliederung der Vokabel ermöglicht es Ihnen selbst zu entscheiden was Sie zuerst lernen möchten. Am Ende des Buches finden Sie darüber hinaus noch 2 Verzeichnisse die Sie wie ein Kantonesisch Wörterbuch verwenden können.
Livre de vocabulaire cantonais: Une approche thématique
Price: $9.99 USD. Words: 33,000. Language: French. Published: February 17, 2017. Categories: Nonfiction » Language Instruction » Cantonese
Ce lexique contient plus de 3000 mots et expressions en cantonais regroupés par thème afin de vous permettre de choisir plus facilement ce que vous souhaitez apprendre en premier. La deuxième partie du livre contient également deux index pouvant être utilisés comme dictionnaires de base pour rechercher des mots dans l'une ou l'autre des deux langues.
Cantonese Vocabulary Book: A Topic Based Approach
Price: $9.99 USD. Words: 32,090. Language: English. Published: February 17, 2017. Categories: Nonfiction » Language Instruction » Cantonese
This Cantonese vocabulary book contains more than 3000 words and phrases which are grouped by topic to make it easier for you to pick what to learn first. On top of that, the index in the second half of the book provides you with a basic Cantonese-English as well as English-Cantonese dictionary which makes this a great resource for learners of all levels.

Related Categories