Nonfiction » Inspiration » Spiritual inspiration

Όχι συχνές Γκρέις Αποθηκευμένα για έναν σκοπό
By
Price: $5.22 USD. Words: 26,660. Language: Greek. Published: May 7, 2012. Category: Nonfiction » Inspiration » Spiritual inspiration
Αυτή είναι μια αληθινή ιστορία της χάριτος ασυνήθιστο, εξαιρετικό το έλεος και την πίστη αδιάλυτο. Ήταν μια ασυνήθιστη χάρη, μια σπάνια υπέρ, μία ανεξήγητη έλεος και την ευλογία που ξεπερνά την ανθρώπινη λογική. Δεν ήταν μια καθημερινή χάρη και δεν ήταν για όλους? Ήταν μόνο για μια επιλεγμένη, ευλογημένος, ειδική και προνομιακή νεαρός άνδρας. Ήρθε πρόσωπο με πρόσωπο με τον θάνατο εκείνη την μοιραί
Poc freqüents Gràcia Guardado amb un propòsit
By
Price: $5.22 USD. Words: 29,200. Language: Catalan. Published: May 7, 2012. Category: Nonfiction » Inspiration » Spiritual inspiration
Aquesta és una història veritable de la gràcia habitual, la misericòrdia i la fe extraordinària sense diluir. Ha estat una gràcia poc comú, un favor poc comú, una inexplicable misericòrdia i la benedicció que transcendeix el raonament humà. No va ser una gràcia de cada dia i no era per a tothom, era només per un elegit, l'home beneït, el jove especial i privilegiada. Ell es va trobar cara a cara a
من غير المألوف غريس أنقذ لغرض
By
Price: $5.22 USD. Words: 22,270. Language: Arabic. Published: May 7, 2012. Category: Nonfiction » Inspiration » Spiritual inspiration
هذه هي القصة الحقيقية لنعمة غير عادية، ورحمة غير عادية والإيمان غير مخفف. لقد كان نعمة من غير المألوف، لصالح نادر، وهو غير قابل للتفسير رحمة ونعمة أن يتجاوز المنطق البشري. قد لا يكون نعمة الحياة اليومية وليس على الجميع، بل كان مجرد ل، المباركة اختيار رجل خاص ومتميز، والشباب. وقال انه جاء وجها لوجه مع الموت في ذلك اليوم المشؤوم في اكتوبر تشرين الاول 2002. في مناسبتين خلال عامين، وخلال الشهر نفسه
Незвычайны Грэйс Захаваныя для мэт
By
Price: $5.22 USD. Words: 22,570. Language: Belarusian. Published: May 7, 2012. Category: Nonfiction » Inspiration » Spiritual inspiration
Гэта праўдзівая гісторыя незвычайнай дабрыні, літасці і надзвычайных неразбавленный веры. Гэта быў незвычайны ласкі, рэдкія карысць, невытлумачальнае міласэрнасць і дабраславеньне, якое выходзіць за рамкі чалавечага розуму. Гэта быў не паўсядзённы ласкі і не для ўсіх, гэта было толькі для выбраных, дабраславіў, спецыяльных і льготных малады чалавек. Ён сутыкнуўся тварам да твару са смерцю ў той фа
Ongewoon Grace: Gestoor word vir 'n doel
By
Price: $5.22 USD. Words: 27,940. Language: Afrikaans. Published: May 7, 2012. Category: Nonfiction » Inspiration » Spiritual inspiration
Dit is 'n ware verhaal van n ongewone genade, buitengewone genade en onverdunde geloof. Dit was 'n ongewone genade, 'n seldsame guns, 'n onverklaarbare genade en seën wat menslike redenasie te bowe. Dit was nie 'n alledaagse genade en vir almal was nie, was dit net vir 'n uitverkore, geseënde, spesiale en bevoorregte jong man. Hy het van aangesig tot aangesig met die dood op daardie noodlottige da
असामान्य अनुग्रह एक प्रयोजन के लिए सहेजा गया
By
Price: $5.22 USD. Words: 30,530. Language: Hindi. Published: May 6, 2012. Category: Nonfiction » Inspiration » Spiritual inspiration
यह असामान्य अनुग्रह, असाधारण दया और undiluted विश्वास है की एक सच्ची कहानी है. यह एक असामान्य अनुग्रह, एक दुर्लभ पक्ष, एक unexplainable दया और आशीर्वाद है कि मानव तर्क के बंधन में नहीं बंधा था. यह हर रोज एक अनुग्रह और नहीं था हर किसी के लिए नहीं था, यह सिर्फ एक चुना, धन्य, विशेष और विशेषाधिकार प्राप्त जवान आदमी के लिए था. वह अक्टूबर में उस दिन, 2002 को मौत के साथ सामना करने वाली चेहरा आया है.
Необычный Грейс: Сохраненные для целей
By
Price: $5.22 USD. Words: 22,480. Language: Russian. Published: May 6, 2012. Category: Nonfiction » Inspiration » Spiritual inspiration
Это правдивая история необычной благодати, милости и чрезвычайных неразбавленный веры. Это был необычный благодати, редкие пользу, необъяснимое милосердие и благословение, которое выходит за рамки человеческого разума. Это был не повседневный благодати и не для всех, это было только для выбранных, благословил, специальных и льготных молодой человек. Он столкнулся лицом к лицу со смертью в тот роко
罕见的恩典: 保存为一个目的
By
Price: $5.22 USD. Words: 550. Language: Chinese (simplified). Published: May 6, 2012. Category: Nonfiction » Inspiration » Spiritual inspiration
这是一个不寻常的宽限期,非凡的怜悯和稀释的信仰真实的故事。这是一种罕见的优雅,一种罕见的青睐,超越人类的推理无法解释的怜悯和祝福。这是不是一个日常的宽限期,并不适合每一个人,它只是为选定的,有福的,特殊和特权的年轻人。灾难性的一天,10月,2002年,他来到与死亡面对面。 在两年内,在10月当月的两个场合上,他经历了两个非常严重的车祸,一,神秘的和其他的,致命的。第一个是像对他的生活的警告,但后者实际上成为他的厄运。但他死亡的战斗激烈和凶猛,神的恩典亿韩元。他通过圣灵的帮助下,死亡证明,他是不是一种廉价的文章,在匆忙收购。如今,他是一个活生生的见证。故事移到他回忆说,每次他到流泪,他因此决定已公布,以建立信心和塑造的所有阅读它的头脑。
Prayer That Brings Answers
By
Price: $0.99 USD. Words: 6,880. Language: English. Published: May 6, 2012. Category: Nonfiction » Religion and Spirituality » Christian Life / Prayer
So you wonder why your prayer went unanswered? This is a simple, easy-to-read exposition to hopefully increase the effectiveness of the readers prayers. Every Christian has received at one time or another direct answers to their prayers. Likewise, we have all prayed and it seemed as if heaven was blacked out. Hopefully this will increase the effectiveness of your prayers.
Christ Love
By
Series: The Way of Silence, Book 26. Price: Free! Words: 870. Language: English. Published: May 6, 2012. Category: Nonfiction » Inspiration » Spiritual inspiration
(2.00 from 1 review)
The Christ Love is inside you, saving you from your darkest fears. This is not about religion, but about your own spirituality. Everyone has a soul, and if they listen closely, they can hear it speak to them.
Just A Thought VIII
By
Price: $5.00 USD. Words: 44,310. Language: English. Published: May 5, 2012. Category: Nonfiction » Inspiration » Spiritual inspiration
This series of books are written to provide a daily thought from Scripture in order to reinforce applying Scriptural principles for daily tasks. Each chapter is a book in itself.
Just a Thought VII
By
Price: $5.00 USD. Words: 44,270. Language: English. Published: May 5, 2012. Category: Nonfiction » Inspiration » Spiritual inspiration
This series of books are written to provide a daily thought from Scripture in order to reinforce applying Scriptural principles for daily tasks. Each chapter is a book in itself.
Just A Thought VI
By
Price: $5.00 USD. Words: 47,810. Language: English. Published: May 5, 2012. Category: Nonfiction » Inspiration » Spiritual inspiration
This series of books are written to provide a daily thought from Scripture in order to reinforce applying Scriptural principles for daily tasks. Each chapter is a book in itself.
Just A Thought V
By
Price: $5.00 USD. Words: 52,380. Language: English. Published: May 5, 2012. Category: Nonfiction » Inspiration » Spiritual inspiration
This series of books are written to provide a daily thought from Scripture in order to reinforce applying Scriptural principles for daily tasks. Each chapter is a book in itself.
Let's Talk About Jesus
By
Price: $9.99 USD. Words: 129,600. Language: English. Published: May 5, 2012. Category: Nonfiction » Inspiration » Spiritual inspiration
Jesus is not the child of eternity, but the Father of it. Eternity did not bring him forth from its mighty bowels, but he brought forth eternity. This book will impart a view of the eternal one through the eyes of a temporal one.
Shaman "Soaring Hawk" Ted Presents: A Hawks View | His Words & Photos
By
Price: $2.99 USD. Words: 4,350. Language: English. Published: May 2, 2012. Category: Nonfiction » Inspiration » Spiritual inspiration
As a Shaman and Energy Healer, it is vital to have identified myself as a Spirit in this realm. In doing so; I have identified all living beings as Spirits as well. By aiding those in perceiving themselves as a Spirit, and to act on those perceptions, we start to identify our similarities, instead of our differences.
La Gracia rara: Ahorrado para un Propósito
By
Price: $5.22 USD. Words: 28,050. Language: Spanish. Published: April 30, 2012. Category: Nonfiction » Inspiration » Spiritual inspiration
Ésta es una verdadera historia de gracia rara, misericordia extraordinaria y pura fe. Era una gracia rara, un favor raro, una misericordia inexplicable y bendiciendo eso transciende el razonamiento humano. No era una gracia cotidiana y no era para todos; simplemente era para un hombre joven escogido, bendito, especial y privilegiado.
Grace non comune: Salvato per un Scopo
By
Price: $5.22 USD. Words: 26,690. Language: Italian. Published: April 30, 2012. Category: Nonfiction » Inspiration » Spiritual inspiration
Questa è una vera storia della grazia insolita, la misericordia straordinaria e la fede non diluita. Era una grazia non comune, un favore raro una misericordia dell'unexplainable e benedicendo quello trascende ragionamento umano. Non era una grazia di ogni giorno e non era per ognuno; era stato appena per un eletto, benedisse, giovane speciale e privilegiato.
Ungewöhnliche Anmut: Sparte für einen Zweck
By
Price: $5.22 USD. Words: 26,170. Language: German. Published: April 30, 2012. Category: Nonfiction » Inspiration » Spiritual inspiration
Dies ist eine wahre Geschichte von außergewöhnlicher Anmut, außerordentlicher Gnade und unverdünntem Glauben. Es war eine ungewöhnliche Anmut, eine seltene Gunst, eine unerklärliche Gnade und das Segnen davon überschreitet menschliches logische Denken. Es war keine alltägliche Anmut und war nicht für jeden; es war gerade für ein gewählt, gesegneter, besonderer und privilegierter junger Mann.
La Grâce rare: Économisé pour un But
By
Price: $5.22 USD. Words: 28,230. Language: French. Published: April 30, 2012. Category: Nonfiction » Inspiration » Spiritual inspiration
C'est une vraie histoire de grâce exceptionnelle, pitié extraordinaire et foi non diluée. C'était une grâce rare, une faveur rare, une pitié inexplicable et bénir cela transcende le raisonnement humain. Ce n'était pas une grâce ordinaire et n'était pas pour tout le monde; c'était pour juste un choisi, a béni, jeune homme spécial et privilégié.