Nonfiction » Philosophy » Metaphysics

Η Μεταφυσική της Καθημερινότητας
Price: $3.99 USD. Words: 55,900. Language: Greek. Published: October 17, 2019. Categories: Nonfiction » Philosophy » Metaphysics
Η πραγματικότητα και η σχετική πραγματικότητα είναι εντελώς διαφορετικά πράγματα. Η δεύτερη είναι αυτή που αντιλαμβανόμαστε με τις αισθήσεις και τον εγκέφαλο.Η συλλογή άρθρων σε αυτό το δοκίμιο επιδιώκει, να ρίξει μια ματιά στα γεγονότα που χαρακτηρίζουν το μεταφυσικό πέπλο της σχετικής πραγματικότητας και να βοηθήσουν τον σύγχρονο ερευνητή στην καλύτερη αντίληψη για το άτομο και τον κόσμο.
Every Day's Metaphysics
Price: $3.49 USD. Words: 57,390. Language: English. Published: October 14, 2019. Categories: Nonfiction » Philosophy » Metaphysics, Nonfiction » Self-improvement » Personal Growth / General
Reality and relative reality are two completely different things. The second is what we perceive with our senses and brain. Imagine now that between these two, there are other levels of understanding that if we manage and activate them, we do not reach the perception of absolute reality. Still, at least we have a better picture of what is happening. Such a level is offered to us by metaphysics,
An Experiential Guide to Shamanic Medicine and Psychedelics
Price: $5.99 USD. Words: 51,110. Language: English. Published: October 4, 2019. Categories: Nonfiction » Philosophy » Metaphysics
This book is experiential, it will offer you new perspectives on many realities and enhance your creativity and curiosity.
How God Created the Universe
Price: Free! Words: 27,040. Language: English. Published: September 26, 2019. Categories: Nonfiction » Philosophy » Metaphysics, Nonfiction » Philosophy » Movements / Rationalism
(5.00 from 1 review)
This book argues that the universe is not inexplicable, but cannot be successfully explained by religion nor science. It is metaphysical inquiry that can provide a provable answer to the question of existence and explain the universe from a single first principle and incontrovertible fact. The book also makes the case that reason is the only path to human freedom.
Comments on Michal Chaberek’s Essay (2019) "Classical Metaphysics and Theistic Evolution"
Price: $2.00 USD. Words: 5,560. Language: English. Published: September 14, 2019. Categories: Nonfiction » Philosophy » Metaphysics, Nonfiction » Religion & Spirituality » Religion & Science
In 2019, Michal Chaberek publishes an inquiry into the incompatibility between classical metaphysics and theistic evolution. Yes, the key word is “incompatible”. The question is “why?”. Is theistic evolution a fig leaf for atheistic materialism? If so, then the incompatibility needs to be nuanced. These comments show how Chaberek’s criticism opens the path to theistic entanglement.
The Heavenly Kingdom
Price: Free! Words: 2,640. Language: English. Published: September 5, 2019. Categories: Nonfiction » Religion & Spirituality » Spiritual awakening, Nonfiction » Philosophy » Metaphysics
Surely through the centuries there have been many vivid depictions of the afterlife especially regarding the more infernal aspects of it. By now everyone can adequately describe hell and its many torments. However, there has been little to no attempt to describe the gifts of the Heavenly Kingdom and its many delights.
Teosofía
Price: $2.99 USD. Words: 53,090. Language: Spanish. Published: August 20, 2019. Categories: Nonfiction » Philosophy » Metaphysics
¿Quiénes somos los seres humanos? ¿De dónde hemos venido? ¿Para dónde vamos? y, ¿cuál es el propósito de nuestra existencia en este mundo? Existe una fuente de información que nos ofrece ciertas hipótesis que entregan respuestas viables y sensatas a lo que después de todo son cuestiones fundamentales respecto a la existencia humana, algo que tenemos derecho a saber.
Les singularités comme limites ontologiques de la relativité générale
Price: Free! Words: 9,860. Language: French. Published: August 19, 2019. Categories: Nonfiction » Science & Nature » Physics / Relativity, Nonfiction » Philosophy » Metaphysics
Les singularités de la relativité générale résultant de la résolution des équations d'Einstein ont été et font encore l'objet de nombreux débats scientifiques : existe-t-il des singularités dans l'espace-temps ou pas ? Big Bang a été une singularité initiale ? Si les singularités existent, quelle est leur ontologie ? La théorie générale de la relativité est-elle une théorie qui a montré ses limite
Theosophy: A Philosophy for the Aquarian Age
Price: $2.99 USD. Words: 56,750. Language: English. Published: August 17, 2019. Categories: Nonfiction » Philosophy » Metaphysics
Who are we, human beings? Whence did we come from? Where are we going? and, Is there any purpose behind our existence? These are legitimate questions mankind has been asking for millennia. Theosophy tries to answer those questions.
Ciencia oculta
Price: $2.99 USD. Words: 39,990. Language: Spanish. Published: August 13, 2019. Categories: Nonfiction » Philosophy » Metaphysics
Este libro tiene por objeto informar y explicar la ideas de la Teosofía en relación con las realidades de nuestro tiempo actual. La clave para justificar la existencia humana se halla en su objetivo principal: el desarrollo de la Conciencia Divina, que yace en semilla dentro de cada ser humano. No pretende ser la última palabra en esa dirección, sino simplemente entregar información esotérica c
Occult Science
Price: $2.99 USD. Words: 34,060. Language: English. Published: August 13, 2019. Categories: Nonfiction » Philosophy » Metaphysics
The object of this book is to inform and explain the ideas Theosophy offers in relation with the challenges we face in our time. The key to justify human existence resides in its only motive: the unfolding of Divine Consciousness that lies in seed inside within every human being. The text has no claim in terms of being the last word on this. All it does is to bring information concerning the laws
Elevation of The Soul
Price: Free! Words: 5,730. Language: English. Published: August 12, 2019. Categories: Nonfiction » Philosophy » Metaphysics
A Mystical book on the Soul pertaining to its Elevation. An outline of secret traits to increase ones mystical understanding of the Soul and elevate it in a guided manner.
The Divine Spark
Price: Free! Words: 2,800. Language: English. Published: August 2, 2019. Categories: Nonfiction » Religion & Spirituality » Spiritual awakening, Nonfiction » Philosophy » Metaphysics
Discover the omnipotent God-spark dormant in you and transform your whole world into a magical wonderland of everlasting joy and pleasure!
The Lord of This World
Price: Free! Words: 2,360. Language: English. Published: July 30, 2019. Categories: Nonfiction » Religion & Spirituality » Christianity, Nonfiction » Philosophy » Metaphysics
In Mathew 4 -8 We see the evil spirit offering to the Son of God all the kingdoms and the power of this world. In that important passage the truth of this world is revealed clearly.
Comments on Mariusz Tabaczek’s Essay (2019) "What do God and Creatures Really Do in an Evolutionary Change?"
In 2019, Mariusz Tabaczek, OP, publishes an essay in the American Catholic Philosophical Quarterly. The subtitle is “Divine Concurrence and Transformation from the Thomistic Perspective”. These comments use the category-based nested form and other relational models developed within the tradition of C.S. Peirce.
The Person of God - Who Is He Anyway
Price: Free! Words: 2,680. Language: English. Published: July 22, 2019. Categories: Nonfiction » Religion & Spirituality » Biblical Commentary / General, Nonfiction » Philosophy » Metaphysics
Is God the Father a person or a universal force or energy of some kind? Does he have defining characteristics, emotions and character or is he a boundless force containing everything? Does he have a code of ethics or is he above all human constructs of morality? Does he get angry, sad or happy or is he beyond human emotions and experiences?
De l’infinito universo e mondi
Price: $2.99 USD. Words: 56,670. Language: Italian. Published: July 8, 2019 by Artemide Libri. Categories: Nonfiction » Philosophy » Metaphysics
Il “De l’infinito universo et mondi” è il terzo dialogo filosofico che Giordano Bruno pubblica a Londra nel 1584, chiudendo il ciclo dei dialoghi cosmologici londinesi intrapreso con “La cena de le ceneri” e proseguito con “De la causa, principio e uno". Il De l'infinito è composto di cinque dialoghi preceduti dalla dedica (la "proemiale epistola").
De Vinculis in generale
Price: $3.99 USD. Words: 23,750. Language: Italian. Published: July 8, 2019 by Artemide Libri. Categories: Nonfiction » Philosophy » Renaissance philosophy, Nonfiction » Philosophy » Metaphysics
Nel De Vinculis in generale, Bruno, muovendo dal concetto di ‘vincolo’ – e, in modo specifico, dall’analisi del vincolo d’amore – analizza in che modo il ‘cacciatore di anime’ riesca a ‘vincolare’ gli uomini, penetrando, con ‘tecniche’ appropriate, nelle dinamiche della psiche umana per assoggettarla al suo dominio.
De la política a la metafísica
Price: $2.99 USD. Words: 67,790. Language: Spanish. Published: July 7, 2019. Categories: Nonfiction » Philosophy » Political, Nonfiction » Philosophy » Metaphysics
Este libro reúne una serie de ensayos breves que tratan desde cuestiones puramente políticas (relacionadas fundamentalmente con la crisis económica y el desmantelamiento del Estado de Bienestar) hasta problemas teóricos más histórico-existenciales.
Non-Duality, The Participatory Universe
Series: universal Conciousness. Price: Free! Words: 13,480. Language: English. Published: June 29, 2019. Categories: Nonfiction » Science & Nature » Physics / Quantum Theory, Nonfiction » Philosophy » Metaphysics
All things in the universe are one. They are all made of the same basic matter/energy, and they interact with one another, constantly. All things on earth are one: plants, animals, rocks, oceans and atmosphere. All living creatures had a common origin, all depend on each other, and shape and are shaped by non-living things.

Related Categories