Nonfiction » Religion and Spirituality » Islam / Shi'a

Ključevi raja
Price: $14.99 USD. Words: 80,870. Language: Bosnian. Published: January 6, 2017. Categories: Nonfiction » Religion and Spirituality » Islam / Shi'a
Djelo Ključevi raja (Mefâtîḥu-l-džinân) je kolekcija dova ehlul bejta koju je sastavio šejh Abbas ibn Muhammed Rida El-Kummi i objavio 1925. godine. Sadrži dove koje se prenose od Božijeg poslanika (ص) i njegove porodice (ع) i uče u raznim prilikama, kao i tokom posjeta svetim mjestima. Izbor dova koje smo odabrali preveden je sa arapskog, francuskog i engleskog jezika.