Nonfiction » Science & Nature » Gravity

Epistémologie de la gravité expérimentale - Rationalité scientifique
Price: Free! Words: 88,810. Language: French. Published: April 2, 2020. Categories: Nonfiction » Science & Nature » Gravity, Nonfiction » Philosophy » Methodology
L'évolution des tests gravitationnels dans une perspective épistémologique encadré dans le concept de reconstruction rationnelle d'Imre Lakatos, fondée sur sa méthodologie de programmes de recherche.
Epistemology of Experimental Gravity - Scientific Rationality
Price: Free! Words: 80,660. Language: English. Published: November 7, 2019. Categories: Nonfiction » Science & Nature » Gravity, Nonfiction » Philosophy » Epistemology
The evolution of gravitational tests from an epistemological perspective framed in the concept of rational reconstruction of Imre Lakatos, based on his methodology of research programmes.
Epistemologia gravitației experimentale – Raționalitatea științifică
Price: Free! Words: 79,580. Language: Romanian. Published: August 2, 2019. Categories: Nonfiction » Science & Nature » Gravity, Nonfiction » Philosophy » Methodology
Evoluția testelor gravitaționale dintr-o perspectivă epistemologică încadrată în conceputul de reconstrucție rațională al lui Imre Lakatos, pe baza metodologiei acestuia a programelor de cercetare.
Quantum Horizons
Price: $4.99 USD. Words: 98,980. Language: English. Published: June 15, 2018. Categories: Nonfiction » Science & Nature » Energy, Nonfiction » Science & Nature » Gravity
This book is a collection of different articles I have written over the years. As opposed to a novel, this one is both science as well as speculation, and has a lot of graphics as well as photos. It deals with Alternative Energy, Gravity control and how to generate it (kiddies, don't do this at home) as well as an extensive bibliography that consists of many papers in my library.
Fizica fenomenologică - Compendiu - Volumul 2
Price: $9.99 USD. Words: 330,250. Language: Romanian. Published: March 25, 2019. Categories: Nonfiction » Science & Nature » Physics, Nonfiction » Science & Nature » Gravity
Un compendiu care se dorește a fi exhaustiv pentru domeniul fizicii, cu accent pe explicarea fenomenelor și aplicațiilor practice. O carte pentru studiul personal, concisă și ușor de citit, care clarifică aceste teorii ale fizicii, cel mai important domeniu al științei pe care se bazează toate celelalte abordări teoretice și explicații ale fenomenelor științifice.
Gravitația
Price: $6.99 USD. Words: 228,910. Language: English. Published: August 2, 2019. Categories: Nonfiction » Science & Nature » Gravity, Nonfiction » Science & Nature » Physics / Relativity
Prezenta lucrare abordează gravitația din punctul de vedere al fizicii fenomenlogice cu accent pe testele gravitaționale, al epistemologiei și metodologiei utilizate de oamenii de știință, și al ontologiei gravitației, spațiului și timpului.
Mecanica cuantică fenomenologică
Price: $4.99 USD. Words: 160,580. Language: Romanian. Published: January 23, 2019. Categories: Nonfiction » Science & Nature » Physics / Quantum Theory, Nonfiction » Science & Nature » Gravity
O introducere la nivel fenomenologic, cu un aparat matenatic minimal, în mecanica cuantică. Un ghid pentru cine dorește să înțeleagă cea mai modernă, mai complexă și mai neconformă disciplină fizică, un domeniu care a schimbat fundamental percepțiile oamenilor de știință despre Lume.