Nonfiction » Science & Nature » Time

نحن والعلم
Price: $9.99 USD. Words: 13,310. Language: English. Published: January 19, 2020. Categories: Nonfiction » Science & Nature » Time
كتاب للعالم المصري الكبير علي مصطفى مشرفة، يوضح فيه ما المقصود بالعلم، وما التأليف العلمي، وما أهميته بالنسبة إلينا؛ حيث يرى مشرفة أننا في حاجة إلى كتب عربية في كل حقل من الحقول العلمية
Area 51: Mach 2
Price: Free! Words: 106,100. Language: English. Published: September 20, 2019 by Copypasta Publishing. Categories: Nonfiction » Science & Nature » Time
Primarily Naples' main concern was protecting the people of modern day Earth from the actual description of real aliens found in Nevada on September 20th, 2019
Time As a Logical Procedure
Price: Free! Words: 710. Language: English. Published: April 5, 2019. Categories: Nonfiction » Philosophy » Logic, Nonfiction » Science & Nature » Time
A person uses a logical procedure to understand when the process of his interest happened or will happen as this process proceeded, flows or will flow. Generally, by using time as a procedure, a person trying to find an answer to one of these questions. A)That happened. B)That happening. C)That will happen.
The Oneironauts
Price: $4.99 USD. Words: 136,740. Language: English. Published: October 21, 2018. Categories: Nonfiction » New Age » Dream interpretation, Nonfiction » Science & Nature » Time
Learn what a leading scientist, astronomer Paul Kalas, has to say about precognitive dreams and how they could alter the future of humanity. With 34 figures and references to more than 100 writers, poets, artists and scholars, The Oneironauts will dazzle anyone interested in questions of time, astronomy, neuroscience and how dreams can impact your identity, health and life path.
समय क्या है ?
Price: $1.99 USD. Words: 9,260. Language: Hindi. Published: August 28, 2018. Categories: Nonfiction » Science & Nature » Physics, Nonfiction » Science & Nature » Time
यह पुस्तक हर उम्र के लिए है, जो कोई भी पढ़ सकता है और किस समय में रुचि रखता है, मुख्य दर्शक होंगे। यह बताता है कि लोग क्यों सोचते हैं कि समय सापेक्ष है, समय क्या है, और दर्शकों को अलग-अलग उदाहरण देता है उपकरणों को 'मापने' के लिए, यह भी बताता है कि समय यात्रा क्यों संभव नहीं है। यदि आप जानना चाहते हैं कि अपने बच्चों, अपने दोस्तों या अपने छात्रों को किस समय का अर्थ है, तो इस पुस्तक में आपको जवाब मिल
Shattered Reality The Mandela Effect
Price: $2.99 USD. Words: 45,670. Language: English. Published: August 20, 2018 by Rob Shelsky. Categories: Nonfiction » Science & Nature » Time, Nonfiction » New Age » The Paranormal
Can we rely on our memories? Is the past changing? Is "someone" interfering with our timeline, and if so, who and why? Rob Shelsky delves into all these issues and many more in his latest book, Shattered Reality The Mandela Effect. A word of warning; if you prefer to believe in a safe, unchanging reality, then this book might not be for you!
什么是TIME?
Price: $0.99 USD. Words: 550. Language: Chinese (simplified). Published: July 31, 2018. Categories: Nonfiction » Science & Nature » Time, Nonfiction » Science & Nature » Physics
什么是TIME以及它是如何产生的? 我可以创造或摧毁时间吗? 是否可以创建一台时间机器? 在本书中,您将找到答案。
Was ist Zeit?
Price: $0.99 USD. Words: 8,020. Language: German. Published: July 31, 2018. Categories: Nonfiction » Science & Nature » Time, Nonfiction » Science & Nature » Physics
Dieses Buch ist für jedes Alter, wer lesen kann und wer sich dafür interessiert, wie spät es ist, wird das Hauptpublikum sein. Es erklärt, warum die Leute denken, dass Zeit relativ ist, was Zeit ist und gibt dem Publikum Beispiele von anderen Geräte, um Zeit zu 'messen', erklärt auch, warum Zeitreisen nicht möglich ist. Wenn du wissen willst, wie du deinen Kindern, deinen Freunden oder deinen Sch
¿Qué es el TIEMPO?
Price: $0.99 USD. Words: 8,620. Language: Spanish. Published: July 31, 2018. Categories: Nonfiction » Science & Nature » Time, Nonfiction » Science & Nature » Physics
Este libro es para cualquier edad, cualquiera puede leer y quién está interesado en qué hora es, será la audiencia principal. Explica por qué las personas piensan que el tiempo es relativo, que es el tiempo, y le da a la audiencia ejemplos de diferentes dispositivos para 'medir'.
Anwendung des TIME Verfahrens
Price: Free! Words: 340. Language: German. Published: July 31, 2018. Categories: Nonfiction » Science & Nature » Time, Nonfiction » Science & Nature » Physics
Das obige Beispiel hilft zu verstehen, dass TIME Menschen und Objekte in dieser Welt nicht kontrolliert. Die Ereignisse, die mit uns und in der Welt um uns herum stattfinden, können anhand der Zeit als digitale oder semantische Information identifiziert und geplant werden.
Aplicando el procedimiento TIME
Price: Free! Words: 340. Language: Spanish. Published: July 31, 2018. Categories: Nonfiction » Science & Nature » Time, Nonfiction » Science & Nature » Physics
El ejemplo anterior ayuda a comprender que TIME no controla personas y objetos en este mundo. Los eventos que tienen lugar con nosotros y en el mundo que nos rodea se pueden identificar o planificar usando el tiempo como información digital o semántica, y solo.
Применение процедуры ВРЕМЯ
Price: Free! Words: 290. Language: Russian. Published: July 29, 2018. Categories: Nonfiction » Science & Nature » Time, Nonfiction » Science & Nature » Physics
Приведённый пример помогает понять что ВРЕМЯ не управляет в этом мире людьми и обьектами. События происходящие с нами и в окружаюем нас мире могут быть определены или спланированы с использованием времени как цифровой или смысловой информации, и только.
Sample of TIME
Price: Free! Words: 320. Language: English. Published: July 29, 2018. Categories: Nonfiction » Science & Nature » Time, Nonfiction » Science & Nature » Physics
(4.00 from 1 review)
The above example helps to understand that TIME does not control people and objects in this world. The events that take place with us and in the world around us can be identified or planned using time as either digital or semantic information, and only.
Călătorii în timp
Price: $1.99 USD. Words: 30,730. Language: Romanian. Published: February 9, 2018. Categories: Nonfiction » Science & Nature » Time, Nonfiction » Science & Nature » Physics / Relativity
Niciun paradox nu există în realitate. Existența lor ține doar de concepția noastră, încă incorectă și/sau incompletă, despre spațiu și timp, și de limitele limbajului și a modului de gândire în care ne exprimăm și concepem fenomenele.
Nate's New Physics -The Stoner Edition
You set the price! Words: 3,230. Language: English. Published: August 25, 2017. Categories: Nonfiction » Science & Nature » Physics, Nonfiction » Science & Nature » Time
Scientific heavy reading for the light reader. A short book of high level scientific concepts.
“In The Beginning” Chronologically Speaking Bible Supports Richard Dawkins
Price: Free! Words: 7,530. Language: English. Published: January 16, 2017 by First Page Solutions. Categories: Nonfiction » Science & Nature » Time, Nonfiction » Religion & Spirituality » Christian Theology / Apologetics
Many books begin part way through the story or even at the end to give dramatic flair. The Bible is the same way. Do you know which scriptures chronologically precede Genesis? Whether you're a Christ follower or strictly devoted to Science like Professor Richard Dawkins, this book will give you fresh insights that will answer questions on creation and pre-creation, provoking you to look at these t
What's the Time
Price: $4.99 USD. Words: 7,810. Language: English. Published: December 6, 2016. Categories: Nonfiction » Philosophy » Logic, Nonfiction » Science & Nature » Time
Is it even possible?! To travel in time? If you don't know how to explain to your kids, your friends or your students about what Time means, then in this book you will find the answers. This book is for every age, anyone who can read and who is interested in what time is,will be the main audience. It explains why people think time is relative, what is time, and explains why time travel is not pos
Time Travel Invasion
Price: $3.49 USD. Words: 77,220. Language: English. Published: June 5, 2016 by Rob Shelsky. Categories: Nonfiction » New Age » Aliens & UFOs, Nonfiction » Science & Nature » Time
Time Travel Is Real! Time Travel Has Already Been Done! Time Travelers Are Invaders From The Futurel! Rob Shelsky goes where most books on the subject of time travel won't! His careful research and evidence suggests incredible and frightening possibilities. If you want to know more about time travel, whether or not it and time travelers exist, then read Time Travel Invasion. That is, if you dare!
Tainele timpului și libertatea fanteziei (Eseu de cronodinamică ficţională)
Price: $4.99 USD. Words: 70,230. Language: Romanian. Published: May 25, 2016. Categories: Nonfiction » Science & Nature » Physics / Relativity, Nonfiction » Science & Nature » Time
Una dintre ideile centrale ale cărţii este următoarea: orice comunicare temporală semnificativă şi orice călătorie în timp interactivă poate implica, în anumite situaţii, (în funcţie de intensitatea comunicării sau a călătoriei în timp), generarea unor LUMI POSIBILE (UNIVERSURI ALTERNATIVE).
Multidimensional Time book [US]
Price: $9.99 USD. Words: 60,800. Language: English. Published: February 6, 2016. Categories: Nonfiction » Science & Nature » Time, Nonfiction » Science & Nature » Physics
Physics inherently does not limit time to going forward only, or to only one dimension, but it is treated that way since we do not understand time any other way. Could time have multidimensions, just like space has? What would it mean to move in multidimensional time? What are the impacts to physics? Can the expanded dimensions of time explain human consciousness? Find out in this book.

Related Categories