Nonfiction » Science & Nature » Space Science

Thấu hiểu Căn nguyên tăm Tối - Dark Origins
Series: Tự đề xuất cho sáu giải Nobel - Self-nominated for six Nobel prizes. Price: Free! Words: 10,390. Language: Vietnamese. Published: May 9, 2018. Categories: Nonfiction » Science & Nature » Applied Sciences, Nonfiction » Science & Nature » Space Science
Dựa vào Lý thuyết cuối cùng cho Tất cả của tôi - tất cả những gì vẫn được cho là Tăm tối sẽ được xác định - một cách cụ thể và chi tiết nhất để Bạn có thể áp dụng vào cuộc sống của mình. Dark Origins of dark matter and dark energy: Determination on my Final Theory for All - An open letter to Science - as a self-nominated letter to the Nobel Prize. So: Read by Google Translate you can understand.

Related Categories