Nonfiction » Social Science » Future Studies

Vấn đề Khẩn cấp : Mô hình Cư trú thích hợp nhất cho Tương lai - Urgent Matter : Best Residential Model for the Future
Series: Future Solutions - Giải pháp Tương lai. Price: Free! Words: 1,770. Language: Vietnamese. Published: May 28, 2018. Categories: Nonfiction » Self-improvement » Creativity, Nonfiction » Social Science » Future Studies
In English & tiếng Việt : Cảnh báo nguy cơ thảm họa và đề xuất Giải pháp dành riêng cho quy hoạch dân cư và xây dựng hạ tầng cơ sở - Warning of disaster jeopardy and proposed solutions for residential planning and infrastructure development.