Special Deals

Nonfiction » History » Middle ages

You're viewing books that have coupons you can use to get special deals. View all books in this category.
Leven in de Middeleeuwen
Price: $3.32 USD. (Free until Nov. 29!) Words: 93,920. Language: Dutch. Published: November 6, 2019 by Cambridge Stanford Books. Categories: Nonfiction » History » Middle ages
In deze lange periode van duizend jaar waren er allerlei gebeurtenissen en processen die heel verschillend van elkaar waren, tijdelijk en geografisch gedifferentieerd, en reageerden zowel op wederzijdse invloeden met andere beschavingen en ruimtes als op interne dynamiek.
Landbouw in de Middeleeuwen
Price: $3.32 USD. (Free until Nov. 29!) Words: 34,010. Language: Dutch. Published: November 28, 2019 by Cambridge Stanford Books. Categories: Nonfiction » History » Middle ages
Niet alle boeren hadden dezelfde categorie en sociale status. Velen van hen waren vrije mannen. Sommigen hiervan waren kleine landeigenaren die op hun eigen land woonden, terwijl anderen, de kolonisten, de feodale heer een klein stuk land huurden.
De Middeleeuwen
Price: $2.21 USD. (Free until Nov. 29!) Words: 34,430. Language: Dutch. Published: November 10, 2019 by Cambridge Stanford Books. Categories: Nonfiction » History » Middle ages
De middeleeuwen was een periode van Europese geschiedenis die diepe sporen op het continent heeft nagelaten. Gekenmerkt door belangrijke historische gebeurtenissen, werd het begin en einde van deze periode gekenmerkt door grote culturele, politieke, religieuze, sociale en economische veranderingen, en werd het een van de meest fascinerende periodes in de geschiedenis.
Das Leben im Mittelalter
Price: $3.32 USD. (Free until Nov. 29!) Words: 88,170. Language: German. Published: November 5, 2019 by Cambridge Stanford Books. Categories: Nonfiction » History » Middle ages
In dieser langen Zeitspanne von tausend Jahren gab es alle Arten von Ereignissen und Prozessen, die zeitlich und geografisch sehr unterschiedlich waren und sowohl auf gegenseitige Einflüsse mit anderen Zivilisationen und Räumen als auch auf innere Dynamik reagierten.
Le Moyen Âge
Price: $2.21 USD. (Free until Nov. 29!) Words: 36,730. Language: French. Published: November 10, 2019 by Cambridge Stanford Books. Categories: Nonfiction » History » Middle ages
Le Moyen Âge a été une période de l'histoire européenne qui a laissé de profondes traces sur le continent. Marqué par d’importants événements historiques, le début et la fin de cette période ont été marqués par d’importants changements culturels, politiques, religieux, sociaux et économiques, qui sont devenus l’une des périodes les plus fascinantes de l’histoire.
중세 생활
Price: $3.32 USD. (Free until Nov. 29!) Words: 66,520. Language: Korean. Published: November 8, 2019 by Cambridge Stanford Books. Categories: Nonfiction » History » Middle ages
이 천 년 동안이 시대와 지리적으로 차별화 된 모든 종류의 사건과 과정이 있었으며, 다른 문명이나 공간과의 상호 영향과 내부 역학에 모두 반응했습니다.