Nonfiction » History » Biography

Porodica Kurt iz Mostara, historija i rodoslov
Price: Free! Words: 58,900. Language: Bosnian. Published: June 17, 2016. Categories: Nonfiction » History » Biography
Kurt Family from Mostar, history and genealogy Porodica Kurt iz Mostara, historija i rodoslov
Ansaris of Yusufpur
Price: Free! Words: 63,490. Language: British English. Published: November 28, 2013. Categories: Nonfiction » History » Biography
As the first book in English language, this fascinating history will interest all Ansaris whose ancestors moved from Madinah-e-Munawwarah to other countries of the Gulf, Middle East, Iran, Afghanistan, India, Pakistan and other parts of the world.
Hồi Ký Nguyễn Hiến Lê
You set the price! Words: 292,210. Language: English. Published: April 9, 2013. Categories: Nonfiction » Biography » Autobiographies & Memoirs, Nonfiction » History » Biography
Năm 1935, hồi mới vào đời, làm ở Sở Thủy lợi Nam Việt, những lúc lênh đênh trên kinh rạch miền Hậu Giang, nhớ mặt nước xanh rêu của Hồ Gươm, con đê thăm thẳm của sông Nhị, tôi viết hồi kí, chép lại những hình ảnh của người thân, những vui buồn của tuổi thơ và tuổi niên thiếu. Viết được khoảng sáu trăm trang vở học trò, không có ý in thành sách mà chỉ để vài người thân đọc. Tập đó còn lại được vài
Cartea despre demnitate
Price: Free! Words: 84,970. Language: Romanian. Published: April 3, 2013. Categories: Nonfiction » History » Biography, Nonfiction » Music » Opera
We should all ask ourselves the logical question: what would I have done? In 1989, in the last days of Ceaușescu`s regime, a young man who was ready to graduate from high school had just a few options. Normality did not exist any longer. As far as I was concerned, 1989 came at the right moment, before I got to answer this question: what road will I take?

Related Categories