Nonfiction » History » Asian

Sub-categories: China | Asia / Southeast Asia | India & southern Asia | Asia / Central Asia | Asia / Japan 
走出毛泽东的阴影(第4章 墓地)Out of Mao's Shadow (Tombs)
Price: $0.99 USD. Words: 200. Language: Chinese (simplified). Published: August 23, 2012. Categories: Nonfiction » History » Asian
节选自潘公凯所著,上榜《经济学人》和《华盛顿邮报》“年度最佳图书”。本书的副标题是《寻找新中国的灵魂》
Traditional Indonesian Food
Price: $0.99 USD. Words: 2,910. Language: English. Published: May 31, 2018. Categories: Nonfiction » Cooking, Food, Wine, Spirits » Vegetarian and Vegan, Nonfiction » History » Asian
‘Traditional Indonesian Food’ is about the long, long history of Indonesia’s staple foods like rice, wheat and tubers making its vegetable diet truly healthy and complete since ancient times. Indonesia also has the richest varieties of sambals (hot and spicy condiments), natural spices, flavorings and seasonings.
Mưu hay & kế lạ thời Đông Chu
Series: Gõ cửa Thiền (101 Zen Stories - Thiền sư Muju). Price: $0.99 USD. Words: 102,190. Language: Vietnamese. Published: December 8, 2013 and represented by Dong A Sang. Categories: Nonfiction » History » Asian
Đông Chu liệt quốc chí là một kho trí huệ, được chuyển hoá thành mưu kế, trải qua mấy ngàn năm vẫn còn nguyên giá trị, với sức mạnh của mưu kế giúp người ta vượt qua những khó khăn trong đời sống, quyết thắng trên trường đời và thương trường.
Những nghịch lí trong lịch sử Trung Hoa
Price: $0.99 USD. Words: 152,840. Language: Vietnamese. Published: December 24, 2013. Categories: Nonfiction » History » Asian
Mặc dù, đã trải qua gần hai ngàn năm thăng trầm của lịch sử, cuốn Phản kinh vẫn còn nguyên giá trị, rất cần thiết cho những người quan tâm đến lịch sử; đến việc chọn người, dùng người; quản lí doanh nghiệp; nghệ thuật quân sự; phương pháp giáo dục, muốn giành thắng lợi trên thương trường.
Quỷ cốc tử -36 vô địch thần chiêu
Price: $0.99 USD. Words: 77,950. Language: Vietnamese. Published: March 17, 2014. Categories: Nonfiction » History » Asian
36 thần chiêu vô địch, người xưa áp dụng thành công trong các lĩnh vực kinh tế, quân sự, ngoại giao, xử thế ... ai bị trúng chiêu thì thần tiên cũng khó cứu, ngay cả đại thánh Tôn Hành Giả có 72 phép thần thông cũng phải ngậm ngùi, hoặc người được tôn làm thánh, làm thầy thiên hạ cũng không gỡ nổi.