Nonfiction » History » Asian

Sub-categories: China | Asia / Southeast Asia | India & southern Asia | Asia / Central Asia | Asia / Japan 
Bên Thắng Cuộc: Quyền bính
Price: $9.99 USD. Words: 257,870. Language: Vietnamese. Published: January 12, 2013. Categories: Nonfiction » History » Asian
(4.83 from 12 reviews)
Quyền Bính tiếp tục nói về những khúc quanh của Việt Nam. Nói về những thời điểm mà đảng cầm quyền thay vì nắm bắt tư duy của thời đại và ý chí của nhân dân, chỉ có thể loay hoay trong một cái vòng tự vẽ. Hệ thống chính trị, trải qua nhiều thế hệ, càng về sau lại càng có ít khả năng khắc phục sai lầm.
Bên Thắng Cuộc: Giải phóng
Price: $9.99 USD. Words: 230,810. Language: Vietnamese. Published: December 8, 2012. Categories: Nonfiction » History » Asian
(4.75 from 24 reviews)
Cuốn sách của tôi bắt đầu từ ngày 30-4-1975 - ngày nhiều người tin là miền Bắc đã giải phóng miền Nam. Nhiều người thận trọng nhìn lại suốt hơn ba mươi năm, giật mình với cảm giác bên được giải phóng hóa ra lại là miền Bắc.
A Spider in the Wind: My World, My Time, My Life, My Thoughts
Price: $3.99 USD. Words: 110,680. Language: American English. Published: June 16, 2016. Categories: Nonfiction » Biography » Autobiographies & Memoirs, Nonfiction » History » Asian
Growing up in the colonized Vietnam, this is an account of how, armed with a good family education and blessed with a good measure of luck, I managed to crawl my way out of the situation and eventually landed on the American soil, built a career and a family. My experience may serve as useful guide or at least a cautionary tale to youngsters who are looking down their life's path with wonderment.