Nonfiction » History » Asian

Sub-categories: China | Asia / Southeast Asia | India & southern Asia | Asia / Central Asia | Asia / Japan 
Bên Thắng Cuộc: Quyền bính
Price: $9.99 USD. Words: 257,870. Language: Vietnamese. Published: January 12, 2013. Categories: Nonfiction » History » Asian
(4.83 from 12 reviews)
Quyền Bính tiếp tục nói về những khúc quanh của Việt Nam. Nói về những thời điểm mà đảng cầm quyền thay vì nắm bắt tư duy của thời đại và ý chí của nhân dân, chỉ có thể loay hoay trong một cái vòng tự vẽ. Hệ thống chính trị, trải qua nhiều thế hệ, càng về sau lại càng có ít khả năng khắc phục sai lầm.
Researching of Vietnam Prehistory
Price: $3.99 USD. Words: 111,890. Language: Vietnamese. Published: May 30, 2017. Categories: Nonfiction » History » Asian
This book affirms that Nan Jiao 南交 , Jiao Zhi 交阯 , Xiang Jun 象郡 , Jiu Zhen 九真, and Ri Nan 日南 are united concepts related to Chinese Classical Astronomy. Việt 越 and Âu 歐 are homophones, mean water or water area, and their derivative sense is Country. Lạc 駱 is equivalent and has a birth process similar to that of Việt and Âu. Hung King 雄王 is a word created at a much later time than Lac King 駱王.