Nonfiction » History » Asian

Sub-categories: China | Asia / Southeast Asia | India & southern Asia | Asia / Japan | Asia / Central Asia 
Bên Thắng Cuộc: Quyền bính
By Huy Đức
Price: $9.99 USD. Words: 257,870. Language: Vietnamese. Published: January 12, 2013. Category: Nonfiction » History » Asian
0.75 star(4.83 from 12 reviews)
Quyền Bính tiếp tục nói về những khúc quanh của Việt Nam. Nói về những thời điểm mà đảng cầm quyền thay vì nắm bắt tư duy của thời đại và ý chí của nhân dân, chỉ có thể loay hoay trong một cái vòng tự vẽ. Hệ thống chính trị, trải qua nhiều thế hệ, càng về sau lại càng có ít khả năng khắc phục sai lầm.
Bên Thắng Cuộc: Giải phóng
By Huy Đức
Price: $9.99 USD. Words: 230,810. Language: Vietnamese. Published: December 8, 2012. Category: Nonfiction » History » Asian
0.75 star(4.75 from 24 reviews)
Cuốn sách của tôi bắt đầu từ ngày 30-4-1975 - ngày nhiều người tin là miền Bắc đã giải phóng miền Nam. Nhiều người thận trọng nhìn lại suốt hơn ba mươi năm, giật mình với cảm giác bên được giải phóng hóa ra lại là miền Bắc.
Thần, Người và Đất Việt
By Tạ Chí Đại Trường
Price: $9.99 USD. Words: 148,850. Language: Vietnamese. Published: July 21, 2011 by Kệ Sách eBook. Category: Nonfiction » History » Asian
Tạ Chí Đại Trường Sử Thần, Người và Đất Việt Copyrighted by Tạ Chí Đại Trường Published by Kệ Sách eBook Publishing Center 2011 Smashwords edition ISBN: 978-1-4524-5892-2
Một Khoảnh Việt Nam Cộng Hòa Nối Dài
By Tạ Chí Đại Trường
Price: $9.99 USD. Words: 172,600. Language: English. Published: September 19, 2012 by Kệ Sách eBook. Category: Nonfiction » History » Asian
Tạ Chí Đại Trường MỘT KHOẢNH VIỆT NAM CỘNG HOÀ NỐI DÀI Sử ký Copyright @2012 Tạ Chí Đại Trường Published by Kệ Sách eBook Publishing Center Distributed by Smashwords ISBN: 9-781-3018-2592-9
Sử Việt, Đọc Vài Quyển
By Tạ Chí Đại Trường
Price: $9.99 USD. Words: 238,990. Language: Vietnamese. Published: April 17, 2012 by Kệ Sách eBook. Category: Nonfiction » History » Asian
SỬ VIỆT, ĐỌC VÀI QUYỂN văn sử TẠ CHÍ ĐẠI TRƯỜNG Kệ Sách eBook Publishing Center ấn hành Smashwords Edition Copyright @2012 by Tạ Chí Đại Trường ISBN: 978-1-4524-1294-8