Nonfiction » History » Asian

Sub-categories: China | Asia / Southeast Asia | India & southern Asia | Asia / Central Asia | Asia / Japan 
Bên Thắng Cuộc: Giải phóng
Price: $9.99 USD. Words: 230,810. Language: Vietnamese. Published: December 8, 2012. Categories: Nonfiction » History » Asian
(4.75 from 24 reviews)
Cuốn sách của tôi bắt đầu từ ngày 30-4-1975 - ngày nhiều người tin là miền Bắc đã giải phóng miền Nam. Nhiều người thận trọng nhìn lại suốt hơn ba mươi năm, giật mình với cảm giác bên được giải phóng hóa ra lại là miền Bắc.
Bên Thắng Cuộc: Quyền bính
Price: $9.99 USD. Words: 257,870. Language: Vietnamese. Published: January 12, 2013. Categories: Nonfiction » History » Asian
(4.83 from 12 reviews)
Quyền Bính tiếp tục nói về những khúc quanh của Việt Nam. Nói về những thời điểm mà đảng cầm quyền thay vì nắm bắt tư duy của thời đại và ý chí của nhân dân, chỉ có thể loay hoay trong một cái vòng tự vẽ. Hệ thống chính trị, trải qua nhiều thế hệ, càng về sau lại càng có ít khả năng khắc phục sai lầm.
The Reality of Tamerlane the Great- Part 1 | حقيقة تيمورلنك العظيم- الجزء الأول
Series: The Reality of Tamerlane, Book 1. Price: Free! Words: 60,380. Language: Arabic. Published: May 16, 2013 by Amin-sheikho.com. Categories: Nonfiction » Religion and Spirituality » Islam / History, Nonfiction » History » Asian
- هل تيمورلنك رجل عظيم كما يدّعي أقوام ما وراء النهر ومصلح للعالم الإسلامي!. أم هو قاهر العالم بالطغيان والبغي والقتل والتحريق!... - كيف يذكره أقوام ما وراء النهر ويصلّون عليه كما يصلّون على الأنبياء، وفي البلاد العربية فهو مذموم على كلّ لسان!
The Reality of Tamerlane the Great- Part 2 | حقيقة تيمورلنك العظيم- الجزء الثاني
Series: The Reality of Tamerlane, Book 2. Price: Free! Words: 51,200. Language: Arabic. Published: May 17, 2013 by Amin-sheikho.com. Categories: Nonfiction » Religion and Spirituality » Islam / History, Nonfiction » History » Asian
هل تيمورلنك رجل عظيم كما يدّعي أقوام ما وراء النهر ومصلح للعالم الإسلامي!. أم هو قاهر العالم بالطغيان والبغي والقتل والتحريق!... - كيف يذكره أقوام ما وراء النهر ويصلّون عليه كما يصلّون على الأنبياء، وفي البلاد العربية فهو مذموم على كلّ لسان.
Trăm Việt Trên Vùng Định Mệnh
Price: Free! Words: 107,740. Language: Vietnamese. Published: May 31, 2014 by Kệ Sách eBook. Categories: Nonfiction » History » Asian, Nonfiction » Politics and Current Affairs » History
Hơn 40 năm sau khi loạt bài "Trăm Việt trên vùng định mệnh" được đăng tải lần đầu trên tạp chí Bách Khoa (Sài Gòn 1969-1974), cùng với các tranh chấp biên giới và lãnh hải giữa Việt Nam và người láng giềng khổng lồ phương Bắc (và với cả các lân bang Trăm Việt), những điều chứa đựng trong Trăm Việt Trên Vùng Định Mệnh ngày càng minh bạch và đầy ý nghĩa.
Many Untouchable Castes
Price: Free! Words: 45,560. Language: English. Published: May 27, 2013. Categories: Fiction » Cultural & ethnic themes » Asian American, Nonfiction » History » Asian
The book is about caste competition in feudal Rajasthan in the mid-20th century. About groups segregated by highcaste Hindus in the Marvar desert region. Castes heavily burdened by ageold customs prescribed by the feudal elite. The behaviour towards ritual untouchables. Attempts to rise in the society by leaving work disdained by others. As narrated by Tan Dan, a villager of the area.
VIỆT NAM NHÌN TỪ BÊN TRONG
Price: Free! Words: 41,190. Language: Vietnamese. Published: January 12, 2013 by Kệ Sách eBook. Categories: Nonfiction » History » Asian
TẠ CHÍ ĐẠI TRƯỜNG VIỆT NAM NHÌN TỪ BÊN TRONG biên khảo lịch sử Copyright @2013 Tạ Chí Đại Trường Published by Kệ Sách eBook Publishing Center Smashwords edition ISBN 978-1-3016-3175-9
Thần, Người và Đất Việt
Price: Free! Words: 148,850. Language: Vietnamese. Published: July 21, 2011 by Kệ Sách eBook. Categories: Nonfiction » History » Asian
Tạ Chí Đại Trường Sử Thần, Người và Đất Việt Copyrighted by Tạ Chí Đại Trường Published by Kệ Sách eBook Publishing Center 2011 Smashwords edition ISBN: 978-1-4524-5892-2
Запретная История от Уйсуна. Историческая Летопись.
Price: Free! Words: 22,920. Language: Russian. Published: May 6, 2012. Categories: Nonfiction » History » Asian, Nonfiction » Religion and Spirituality » Islam / Sunni
Очень интересная историческая рукопись. Полезна читателям, которые интересуются происхождением великого Чингисхана и историей Центральной Азии. Долгое время истинная история тюрков находилась под запретом. И только после обретения независимости и интеграции в мировое сообщество, тюрки получили возможность восстановить свою историю. Книга посвящена великой истории тюрков.
Cattle Nomads Of The Indian Desert
Price: Free! Words: 37,470. Language: English. Published: April 22, 2013. Categories: Fiction » Cultural & ethnic themes » Asian American, Nonfiction » History » Asian
About nomads in Rajasthan who have grazed cattle on a large scale since early history. With a pastoral culture from the west in Asia, that partly differed from the culture of the settled Hindus of the Indian subcontinent. Tan Dan's forefathers were a part of that nomadic culture, to which also ox caravan traders belonged and small groups with other professions.
Sử Việt, Đọc Vài Quyển
Price: Free! Words: 238,990. Language: Vietnamese. Published: April 17, 2012 by Kệ Sách eBook. Categories: Nonfiction » History » Asian
SỬ VIỆT, ĐỌC VÀI QUYỂN văn sử TẠ CHÍ ĐẠI TRƯỜNG Kệ Sách eBook Publishing Center ấn hành Smashwords Edition Copyright @2012 by Tạ Chí Đại Trường ISBN: 978-1-4524-1294-8
Một Khoảnh Việt Nam Cộng Hòa Nối Dài
Price: Free! Words: 172,600. Language: English. Published: September 19, 2012 by Kệ Sách eBook. Categories: Nonfiction » History » Asian
Tạ Chí Đại Trường MỘT KHOẢNH VIỆT NAM CỘNG HOÀ NỐI DÀI Sử ký Copyright @2012 Tạ Chí Đại Trường Published by Kệ Sách eBook Publishing Center Distributed by Smashwords ISBN: 9-781-3018-2592-9
A Voice Of The Indian Desert
Price: Free! Words: 33,740. Language: English. Published: May 28, 2013. Categories: Essay » Sociology, Nonfiction » History » Asian
Tan Dan about fights in the feudal age and the liberation of the feudal serfs in the 1950s. Narrations from his native village. Detha cattlebreeders had clashes with feudal lords, who did not accept any rivalry to their supremacy. Untouchable Hindus worked as humiliated serfs. Among them Harji. Brutally beaten, as his hair was too long. Eventually the suppressed farmers became landowners.
Passions,power,perfidy
Price: Free! Words: 49,810. Language: English. Published: September 8, 2013. Categories: Nonfiction » History » Asian
Kalhana, a Kashmiri, was the author of Rajatarangini, and is regarded as the first properly documented historian of the undivided Indian Subcontinent. He composed his book Rajatarangini, the river of kings, in A.D. 1148-49. His father, Champaka, was the minister of king Harsha of Kashmir (A.D. 1089-1101). Kalhana starts his narrative with description of Gonanda dynasty after referring to his study
Trần
Price: Free! Words: 34,080. Language: Vietnamese. Published: January 12, 2013 by Kệ Sách eBook. Categories: Nonfiction » History » Asian
Tạ Chí Đại Trường Trần biên khảo lịch sử Bản cập nhật tháng Giêng năm 2013 Copyright @2013 Tạ Chí Đại Trường Published by Kệ Sách eBook Publishing Center Smashwords edition ISBN 978-1-3010-2835-1
Шежире Казахов Уйсуней Старшего Жуза Рода Жалайыр. Жалайырлар
Price: Free! Words: 30,740. Language: Russian. Published: November 6, 2014. Categories: Nonfiction » History » Asian
В данной книге представлена неполная родословная или генеологическое древо потомков одного из самых древних казахских родов - рода Жалайыр, Данный род относится к Уйсуням Старшего Жуза казахов. Как и все Уйсуни они являются потомками знаменитого древнего Уйсуна основателя тюркского государства Уйсуней и Канглы на территории Казахстана, в дальнейшем знатью при правлении Чингизхана.
The Question of Sovereignty: A Study of Chinese and British Negotiating Positions with Regard to the Colonisation and Decolonisation of Hong Kong
Price: Free! Words: 26,280. Language: English. Published: April 8, 2014. Categories: Nonfiction » History » Asian
This is a study of the collision of Britain's 'imperialism of free trade' with China's sovereignty over Hong Kong from the time of the Colony's occupation in 1842 to the signing of the Joint Declaration in 1984.
Many Kamasutras: A Guide to Postures and Methods for Compatibility in Sexual Union
Price: $9.99 USD. Words: 53,740. Language: American English. Published: November 1, 2012. Categories: Nonfiction » Health, wellbeing, & medicine » Sexual health, Nonfiction » History » Asian
Many Kamasutras condenses the wealth of experience and expertise of Kamasutra and 11 other kamasastras. It elaborates on the principles that underlie the famous sexual postures and, in doing so, offers nothing less than the definitive methods for finding compatibility in sexual union and for pleasuring your woman. If you want to learn how sexual satisfaction works, this is the book for you.
Kamasutra 2.0: An Authentic Guide with Description of ALL Postures, Kisses, Embraces from the Sanskrit Original
Price: $9.99 USD. Words: 46,780. Language: American English. Published: November 28, 2012. Categories: Nonfiction » Health, wellbeing, & medicine » Sexual health, Nonfiction » History » Asian
In addition to the postures, kisses, embraces, and other methods, this book includes (1) a new translation of Vatsyayana’s Kamasutra (book 2 on sexual union), (2) a new translation of Yasodhara's thirteenth century commentary, and (3) select postures and methods added by some of the the later Kamasastras. Second in the 'Many Kamasutras' series, this book includes free Q&A with the author.
Megaliths of Jewish Lost Tribes
Price: Free! Words: 25,740. Language: English. Published: January 20, 2015. Categories: Nonfiction » History » Jewish, Nonfiction » History » Asian
There are two unresolved mysteries in history. One is the disappearance of the ten Israelite tribes that the Assyrians had enslaved and transported to their lands and put them to slave for the empire. They eventually disappeared from history, and the Bible refers to them as the ‘Lost People’. This is an effort to discover their survivors.