Nonfiction » History » Asian

Sub-categories: China | Asia / Southeast Asia | India & southern Asia | Asia / Japan | Asia / Central Asia 
Guide to become a better person (Confucius) (Di Zi Gui)
By
Price: Free! Words: 5,150. Language: English. Published: March 23, 2014. Category: Nonfiction » Philosophy » Religious philosophy
(5.00 from 2 reviews)
Di Zi Gui is made or gathered from Confucius teachings. it gives us guidelines on how we should behave towards our family and friends and the moral way of life. this book is truly inspirational. I translated most of it myself. please forgive my English if you cant understand some of them. my is email is yinny2@hotmail.com. you are free to contact me for any misunderstandings..
Bên Thắng Cuộc: Quyền bính
By
Price: $9.99 USD. Words: 257,870. Language: Vietnamese. Published: January 12, 2013. Category: Nonfiction » History » Asian
(4.83 from 12 reviews)
Quyền Bính tiếp tục nói về những khúc quanh của Việt Nam. Nói về những thời điểm mà đảng cầm quyền thay vì nắm bắt tư duy của thời đại và ý chí của nhân dân, chỉ có thể loay hoay trong một cái vòng tự vẽ. Hệ thống chính trị, trải qua nhiều thế hệ, càng về sau lại càng có ít khả năng khắc phục sai lầm.
Bên Thắng Cuộc: Giải phóng
By
Price: $9.99 USD. Words: 230,810. Language: Vietnamese. Published: December 8, 2012. Category: Nonfiction » History » Asian
(4.75 from 24 reviews)
Cuốn sách của tôi bắt đầu từ ngày 30-4-1975 - ngày nhiều người tin là miền Bắc đã giải phóng miền Nam. Nhiều người thận trọng nhìn lại suốt hơn ba mươi năm, giật mình với cảm giác bên được giải phóng hóa ra lại là miền Bắc.