Nonfiction » History » Asian

Sub-categories: China | Asia / Southeast Asia | India & southern Asia | Asia / Central Asia | Asia / Japan 
Bên Thắng Cuộc: Giải phóng
Price: $9.99 USD. Words: 230,810. Language: Vietnamese. Published: December 8, 2012. Categories: Nonfiction » History » Asian
(4.75 from 24 reviews)
Cuốn sách của tôi bắt đầu từ ngày 30-4-1975 - ngày nhiều người tin là miền Bắc đã giải phóng miền Nam. Nhiều người thận trọng nhìn lại suốt hơn ba mươi năm, giật mình với cảm giác bên được giải phóng hóa ra lại là miền Bắc.
Traveling Asia: Tokyo, Taipei, and Hong Kong
Price: $3.99 USD. Words: 1,230. Language: English. Published: August 18, 2015. Categories: Nonfiction » History » Asian, Nonfiction » Travel » Travel photography
This photo-based tour of Tokyo, Taipei, and Hong Kong includes over 90 pictures from several tourist sites and historic locations. A brief history or small amount of information is given before each group of pictures. Photos include various temples, a fishing village, Taipei 101, both Tokyo towers, and more.
Hermeneutika Sunda - Simbol-Simbol Babad Pakuan/Guru Gantangan
Price: $1.99 USD. Words: 25,100. Language: Indonesian (Bahasa Indonesia). Published: November 14, 2012. Categories: Nonfiction » Social Science » Ethnic studies, Nonfiction » History » Asian
Disini Jakob memberikan pemahaman yang jelas tentang babad Guru Gantangan, dan juga tentang bagaimana pentingnya penerapan hermeneutika. Buku ini menyadarkan kita, betapa banyak warisan yang berupa teks-teks kuno yang menunggu untuk dijadikan sasaran penelitian dan akan menjelaskan dunia leluhur kita, suatu wilayah dari mana kita datang dan di mana akar-akar kehidupan kita dewasa ini menghunjam.
Traveling Asia: The Philippines
Price: $2.99 USD. Words: 1,940. Language: English. Published: August 2, 2015. Categories: Nonfiction » History » Asian, Nonfiction » Travel » Travel photography
This photo based tour of the Philippines includes a mini-guide to animals, food, shopping, and scenic shots from around the Philippines and tourist locations (such as the Banaue rice terraces.) This mini-guide won't cover Manila and mainly focuses on the north (Baguio, La Union, and Pangasinan.) I've included a few Tagalog words (with their English equivalents) and over 75 photos with descriptions
Võ sĩ đạo, linh hồn của Nhật Bản
Price: $0.99 USD. Words: 54,180. Language: Vietnamese. Published: January 15, 2014. Categories: Nonfiction » History » Asian
Tháng 3/2011, động đất và song thần đã phá hủy một phần của Nhật Bản, cướp đi sinh mạng của hàng ngàn người dân vô tội. Sống trong thảm họa, sự can đảm, kỷ luật trong tính cách người Nhật vẫn giữ vững không hề thay đổi...
Simbol-Simbol Artefak Budaya Sunda - Tafsir-Tafsir Pantun Sunda
Price: $1.99 USD. Words: 75,160. Language: Indonesian (Bahasa Indonesia). Published: November 7, 2012. Categories: Nonfiction » Social Science » Literacy, Nonfiction » History » Asian
Dalam kajian Jakob Sumardjo tentang seni pantun Sunda, kita akan diajak memahami tentang cara berfikir dan cara suku Sunda lama memandang dunia. Karena suku-suku di Nusantara meiliki banyak persamaan sejarah dan kebudayaan, niscaya pengetahuan tentang salah satu sisi suku Sunda ini akan pula menjelaskan tentang sisi tertentu dari suku-suku di Indonesia.
Empress Wu Zetian
Price: $2.99 USD. Words: 9,810. Language: English. Published: April 22, 2016. Categories: Nonfiction » History » Asian, Nonfiction » Children's Books » Biography & Autobiography / Historical
Travel back in time over one thousand years and meet the first and only female emperor of China. Born Wu Zhao and given the reign title "Zetian" just weeks before her death in 705 CE, she was the unwanted daughter of Chancellor Wu Shihuo -- too bright, too educated, and too politically focused to make a good wife according to contemporary interpretations of the Analects of Confucius.
Mưu hay & kế lạ thời Đông Chu
Price: $0.99 USD. Words: 102,190. Language: Vietnamese. Published: December 8, 2013 and represented by Dong A Sang. Categories: Nonfiction » History » Asian
Đông Chu liệt quốc chí là một kho trí huệ, được chuyển hoá thành mưu kế, trải qua mấy ngàn năm vẫn còn nguyên giá trị, với sức mạnh của mưu kế giúp người ta vượt qua những khó khăn trong đời sống, quyết thắng trên trường đời và thương trường.
Bên Thắng Cuộc: Quyền bính
Price: $9.99 USD. Words: 257,870. Language: Vietnamese. Published: January 12, 2013. Categories: Nonfiction » History » Asian
(4.83 from 12 reviews)
Quyền Bính tiếp tục nói về những khúc quanh của Việt Nam. Nói về những thời điểm mà đảng cầm quyền thay vì nắm bắt tư duy của thời đại và ý chí của nhân dân, chỉ có thể loay hoay trong một cái vòng tự vẽ. Hệ thống chính trị, trải qua nhiều thế hệ, càng về sau lại càng có ít khả năng khắc phục sai lầm.