Nonfiction » Health, wellbeing, & medicine » Sexual health

Seksualiteti dhe Venerologjia
Price: $19.00 USD. Words: 21,340. Language: Albanian. Published: January 3, 2017. Categories: Nonfiction » Health, wellbeing, & medicine » Sexual health, Nonfiction » Sex and Relationships  » Sexual pathology
ABC-ja e diagnostikimit dhe trajtimit të sëmundjeve seksualisht të transmetueshme për një shëndet të mirë, jetë seksuale të shëndetshme dhe shtatzani të suksesshme. Një vështrim mbi seksin, seksualitetin dhe ndërveprimin njerëzor si mënyra më e mirë e parandalimit të SST-ve. Miti urban i himenit. Faktori X.