Fiction » Anthologies

Sub-categories: Short stories - single author | Short stories - multi-author | Horror | General | Erotica Anthologies | Flash fiction | Poetry - single author | Poetry - multi-author | Mystery | Poetry - general | Drama/Theatrical | Transgressional | All sub-categories >>
Antología ficticia del microcuento
You set the price! Words: 24,270. Language: Spanish. Published: August 7, 2019. Categories: Fiction » Anthologies » Flash fiction, Fiction » Anthologies » Short stories - single author
Dos escuelas de escritores hiperbreves luchan por hacerse con el dominio del género. Es este libro se recogen las obras de los excéntricos o los desgraciados que formaron parte de una de estas escuelas. Fantasía, horror, ciencia ficción, noir y realismo mágico quedan miniaturizados en los cien microcuentos que recoge la antología.
A Short Departure From the Sanctuary; Short Stories
Price: Free! Words: 36,220. Language: English. Published: August 6, 2019. Categories: Fiction » Literature » Literary, Fiction » Anthologies » Short stories - single author
A collection of short stories, generally with a post-modern theme.
Consequences
Price: Free! Words: 23,060. Language: English. Published: August 3, 2019. Categories: Fiction » Anthologies » Short stories - multi-author, Fiction » Anthologies » General
Aliens, Myths, Pilgrimage and Hilarity You won't find another book quite like it.
Tapestries in Time
Price: $0.99 USD. Words: 107,150. Language: English. Published: August 1, 2019 by Rogue Phoenix Press. Categories: Fiction » Anthologies » Short stories - multi-author, Fiction » Romance » Fantasy
Travel to the Mediterranean island of Sardinia in three tales of destiny woven together in a tapestry of time.
Melbourne Writers Group Anthology - A Winter Selection of Short Stories
You set the price! Words: 38,870. Language: Australian English. Published: July 25, 2019. Categories: Fiction » Anthologies » Short stories - multi-author, Fiction » Themes & motifs » Family sagas
A collection of short stories from the minds of the winners from the World Writers Collective short story competitions during the 2018-2019 years.
Gathered Words From an Island
Price: Free! Words: 60,960. Language: English. Published: July 23, 2019. Categories: Fiction » Anthologies » General
An anthology of work by the Jersey Writers Social Group 2019
Tales from the 2nd Lost Generation
Price: Free! Words: 31,840. Language: English. Published: July 15, 2019. Categories: Fiction » Anthologies » Flash fiction, Fiction » Anthologies » Short stories - multi-author
Tales from the 2nd Lost Generation is a collection of short stories born from meetings of the Calgary Writers Montparnasse Group, flash fiction gems that stem from bi-weekly prompts that each member can do with as they will, to spin a tale using only their wild imagination.
Incident on Ten-Right Road: A Ryan DeMarco Mystery Series Prequel Novella - And Other Stories
You set the price! Words: 76,720. Language: English. Published: June 19, 2019 by Riverdale Avenue Books. Categories: Fiction » Mystery & detective » General, Fiction » Anthologies » Mystery
These six short stories and the title novella—a Ryan DeMarco series prequel—brilliantly showcase the author’s compelling storytelling coupled with the deep characterization and exquisite prose for which he is known. Murderers, grifters, and other unsavory characters people these stories, but so too do those struggling to make the world a kinder and less dangerous place.
Synthetic Landscapes Volume 1
Price: $0.99 USD. (Free!) Words: 87,560. Language: English. Published: May 18, 2019. Categories: Fiction » Anthologies » Short stories - single author, Fiction » Science fiction » Short stories
The Thousand Faces of Buddha ~ Ed is more than a detective in the New Siahl Police Department. He is also the first human clone appointed to such a prestigious office. As such, he is the only officer compelled to look into the burnt remains of an unregistered clone discovered on the streets of the mega-city. But only the most powerful of fingers could restart a process deemed inhumane by...
End Words
Price: Free! Words: 48,970. Language: English. Published: May 15, 2019. Categories: Fiction » Anthologies » Drama/Theatrical, Fiction » Anthologies » General
An anthology of works by Ms. Balogh's 2018-2019 ESOL students.
Heroes & Villains: A Collection of Short Stories
You set the price! Words: 42,280. Language: American English. Published: May 7, 2019. Categories: Fiction » Anthologies » Short stories - single author, Fiction » Graphic novels & comics » Superheroes
This is a collection of short stories that have been adapted from comics that I drew growing up.
Tales and Twists
Price: Free! Words: 26,520. Language: English. Published: April 30, 2019. Categories: Fiction » Anthologies » General, Fiction » Anthologies » General
(5.00 from 1 review)
A collection of poems and short stories from 22 authors, inspired by their lives' experiences. Loaded with intrigues, suspense and humour.
The Red Dawn And Other Stories
Price: $0.99 USD. (Free!) Words: 52,790. Language: English. Published: April 25, 2019. Categories: Fiction » Anthologies » Short stories - single author
(5.00 from 1 review)
The Red Dawn and Other Stories is a thirty thousand word short-story anthology featuring some of horror author John C Adams' favourite characters, and introducing new friends in both genres. What horrors does the Earl of Darkwater serve to his guests at dinner? What bloodthirsty foe lingers inside the Red Dawn? How will Gortah van Murkar celebrate his coming of age, and with whom?
Պատմվածքներ
Price: $0.99 USD. Words: 38,120. Language: Armenian. Published: April 19, 2019 by Yavruhrat Publishing. Categories: Fiction » Anthologies » Short stories - single author
Հովհաննես Թումանյանի պատմվածքները հայ արձակի լավագույն էջերից են։ Դրանք մեծ մասամբ նվիրված են գյուղին, կենցաղին, բնությանը:
Դուբլինցիներ
You set the price! Words: 43,480. Language: Armenian. Published: April 14, 2019 by Yavruhrat Publishing. Categories: Fiction » Anthologies » Short stories - single author
«Դուբլինցիներ» պատմվածաշարը 20-րդ դարի անգլիական գրականության դասական Ջեյմս Ջոյսի կարևորագույն ստեղծագործություններից է։ Գրողը հոգեբանական նուրբ անցումներով և ռեալիստական մեծ ուժով պատկերում է հայրենի քաղաքը և նրա բնակիչներին։
Վերջին տերևը
You set the price! Words: 22,650. Language: Armenian. Published: April 11, 2019 by Yavruhrat Publishing. Categories: Fiction » Anthologies » Short stories - single author
Հրատարակությունն ընդգրկում է ամերիկացի հայտնի գրող Օ. Հենրիի մինչև այժմ հայերենով լույս տեսած բոլոր պատմվածքները։ Դրանք աչքի են ընկնում հնարամիտ ֆաբուլայով, անակնկալ լուծումներով, զվարճալի հումորով։ Օ. Հենրիի հերոսները հասարակ ամերիկացիներ են՝ առաջին հայացքից աննշան, բայց իրավմամբ ուշադրության արժանի ու երջանիկ լինելու իրավունքով։
Transgenre Dreams
Price: $0.99 USD. Words: 76,280. Language: English. Published: April 3, 2019. Categories: Fiction » Anthologies » Short stories - multi-author, Fiction » Anthologies » Poetry - multi-author
This, the Eighth Underdog Anthology, contains pretty much any genre you can think of. Stories from Justin Sunshine, Mark Ellott, Jeani Rector, H. K. Hillman, Roo B. Doo, Ginger Huff, Daniel Royer, Justin Sanebridge, Martyn K. Jones, Cade F.O.N Apollyon, Marsha Webb and Dirk J.J. Vleugels, make this the biggest Underdog Anthology so far.
Creeps, Ghouls and Jewels: Five Odd Tales
Price: $0.99 USD. Words: 20,350. Language: English. Published: April 2, 2019. Categories: Fiction » Horror » Weird fiction, Fiction » Anthologies » Short stories - single author
A collection of five odd and offbeat short stories, ranging from weird horror to creepily poignant.
La Verne Writers' Group 2019 Anthology
Price: Free! Words: 33,560. Language: English. Published: March 22, 2019. Categories: Fiction » Anthologies » Short stories - multi-author, Fiction » Anthologies » Poetry - multi-author
Collected works of the La Verne Writers' Group and writing contest winners. Herein you'll find humor, adventure, horror, fantasy, poetry, and even a little murder. Contributors are Lisa Griffiths, Toni Eastwood, Sharri Cohen, Carol Elek, Holly Scott, Tamara Miller, and Scott Skipper
Sixfold Poetry Winter 2018
Price: Free! Words: 21,010. Language: English. Published: March 9, 2019. Categories: Fiction » Anthologies » Poetry - multi-author
Sixfold is an all-writer-voted journal. All writers who upload their manuscripts vote to select the highest-voted $1000 prize-winning manuscripts and all the short stories and poetry published in each issue.