Nonfiction » Religion & Spirituality

Sub-categories: Christianity | Spiritual awakening | Christian Life / Spiritual Growth | Christian Life / Inspirational | Christian Life / General | Christian Life / Personal Growth | Self-realization | Christian Life / Devotional | Christian Ministry / Pastoral Resources | Catholicism | Biblical Studies / Bible Study Guides | Christian Life / Spiritual Warfare | All sub-categories >>
The Complete Book of Enoch: Standard English Version
Price: Free! Words: 61,860. Language: English. Published: August 22, 2017. Categories: Nonfiction » Religion & Spirituality » Christian Theology / General
This is a standardized reference material regarding the body of knowledge presented in the Book of Enoch.
30 días con Dios
Price: Free! Words: 72,850. Language: Spanish. Published: August 29, 2011 by Editorialimagen.com. Categories: Nonfiction » Inspiration » Spiritual inspiration, Nonfiction » Religion & Spirituality » Christianity
Libro devocional con algunas de las reflexiones que ya hemos enviado por correo electrónico a miles de personas alrededor del mundo desde al año 2004. Podrás usar este libro para aprender más de Dios y enamorarte cada día más de Jesús.
Quran In English. Modern English Translation. Clear and Easy to Understand.
Price: Free! Words: 140,760. Language: English. Published: August 15, 2014. Categories: Nonfiction » Religion & Spirituality » Islam / Koran & Sacred Writings, Nonfiction » Religion & Spirituality » Comparative Religion
The Quran is the last book from God. It contains Guidance, Mercy, and Healing. This translation is clear, pure, easy to read. It is written in contemporary English. The sentence structure is simple, the vocabulary is common, the flow is smooth. The meaning is very close to the Arabic original - The Quran will surprise you. This translation is as close as you can get to the Arabic original.
Tam İlmihâl Seâdet-i Ebediyye Birinci Kısm
Series: Tam İlmihâl Seâdet-i Ebediyye, Book 1. Price: Free! Words: 200,460. Language: Turkish. Published: November 30, 2011 by Hakîkat Kitâbevi. Categories: Nonfiction » Religion & Spirituality » Islam / Sunni, Nonfiction » Religion & Spirituality » Islam / Rituals & Practice
(5.00 from 1 review)
Yüzlerce kıymetli eserden hazırlanmıştır.İstifade edilen bu eserler, çeşitli kütüphanelerde mevcuttur.Bunların çoğu da tercüme edilmemiştir. Her okuyucunun bu eserleri bulup faydalanması imkânsız denecek kadar zordur.Balın kıymetli bir gıda olması, birçok çiçekten toplanarak hazırlanmasından ileri gelmektedir.Seadet-i Ebediyye de buna benzer.
Mektûbât Tercemesi
Price: Free! Words: 194,570. Language: English. Published: November 26, 2011 by Hakîkat Kitâbevi. Categories: Nonfiction » Religion & Spirituality » Islam / Sunni, Nonfiction » Religion & Spirituality » Education
(5.00 from 1 review)
971 [m.1563] de doğan ve 1034 [m.1624] de vefât eden, ikinci bin yılın müceddîdi, İmâm-ı Rabbânî Ahmed Fârûkî Serhendi hazretleri, Kur’ân-ı kerîm ve Hadîs-i Şerîflerden sonra, en kıymetli üçüncü kitâb olan (MEKTÛBÂT) kitâbını yazmışdır.(Mektûbat Tercemesi) kitâbı, (Mektûbât)ın birinci cildinin tercemesidir.
My Daily Bread KJV Bible: with Daily Reading Plan
Price: Free! Words: 1,694,570. Language: English. Published: July 3, 2014. Categories: Nonfiction » Religion & Spirituality » Bibles, Nonfiction » Religion & Spirituality » Bibles
A 365 daily reading plan embedded in the book - Reading the entire Bible in one year. The Books of the Bible look-up table for easy access. Hyperlink Books/Chapters/Verses. Your feedback is greatly appreciated.
Quran English Translation. Clear, Easy to Read, in Modern English.
Price: Free! Words: 140,760. Language: English. Published: August 20, 2014. Categories: Nonfiction » Religion & Spirituality » Islam / Koran & Sacred Writings, Nonfiction » Religion & Spirituality » Theology
(3.00 from 3 reviews)
The last book from God. It contains Guidance, Mercy, and Healing. This Quran Translation is clear, pure, easy to read. It is written in contemporary English. The sentence structure is simple, the vocabulary is common, the flow is smooth. The meaning is surprisingly close to the Arabic original. This edition uses the word Allah to refer to the Creator.
Kıyâmet ve Âhıret
Price: Free! Words: 121,740. Language: Turkish. Published: November 18, 2011 by Hakîkat Kitâbevi. Categories: Nonfiction » Religion & Spirituality » Islam / Sunni, Nonfiction » Religion & Spirituality » Spiritual awakening
(5.00 from 1 review)
Bu kitâbımızda insanın ölümü, rûhun bedenden ayrılması, kabr hayâtı, kabr süâlleri, kıyâmet günü insanların hesâba çekilmesi, Cennet ve Cehenneme nasıl gidileceği büyük islâm âlimi, İmâm-ı Gazâlî hazretlerinin kitâblarından terceme edilerek geniş olarak açıklanmakda ve vehhâbîliğe cevap vererek evliyâlığın ne olduğu ve nefs muhasebesi anlatılmaktadır.
Naked Tarot
Price: Free! Words: 115,290. Language: English. Published: November 12, 2013. Categories: Nonfiction » Religion & Spirituality » Judaism / Kabbalah & Mysticism, Essay » Literature
As Naked Tarot consecutively explains each card of the tarot deck it ends up explaining everything. This book becomes an excellent introduction to the Kabballah, and many aspects of the occult. Within this book is a complete system of magick with detailed instructions and diagrams. There are insights into alchemy, witchcraft, anthropology, ancient myths, religions, and the history of the Tarot.
İslâm Ahlâkı
Price: Free! Words: 184,030. Language: Turkish. Published: November 15, 2011 by Hakîkat Kitâbevi. Categories: Nonfiction » Religion & Spirituality » Islam / Sunni, Nonfiction » Religion & Spirituality » Islam / Rituals & Practice
(5.00 from 1 review)
İslâm dîninin güzel ahlâkına ulaşmak için kurtulmak gereken 40 kötü ahlak ve bunlardan kurtulma çarelerinin anlatıldığı bu kitâbda aynı zamanda (Mızraklı İlmihâl) diye bilinen Muhammed bin Kutbüddîn İznîki hazretlerinin kitâbı esas alınarak yazılan Îmân ve ibâdet bilgilerini içeren Cennet Yolu İlmihâli bulunmaktadır.
Tam İlmihâl Seâdet-i Ebediyye İkinci Kısm
Series: Tam İlmihâl Seâdet-i Ebediyye, Book 2. Price: Free! Words: 190,530. Language: Turkish. Published: November 30, 2011 by Hakîkat Kitâbevi. Categories: Nonfiction » Religion & Spirituality » Islam / Sunni, Nonfiction » Religion & Spirituality » Islam / Rituals & Practice
(5.00 from 1 review)
Yüzlerce kıymetli eserden hazırlanmıştır.İstifade edilen bu eserler, çeşitli kütüphanelerde mevcuttur.Bunların çoğu da tercüme edilmemiştir. Her okuyucunun bu eserleri bulup faydalanması imkânsız denecek kadar zordur.Balın kıymetli bir gıda olması, birçok çiçekten toplanarak hazırlanmasından ileri gelmektedir.Seadet-i Ebediyye de buna benzer.
Tam İlmihâl Seâdet-i Ebediyye Üçüncü Kısm
Series: Tam İlmihâl Seâdet-i Ebediyye, Book 3. Price: Free! Words: 218,230. Language: Turkish. Published: November 30, 2011 by Hakîkat Kitâbevi. Categories: Nonfiction » Religion & Spirituality » Islam / Sunni, Nonfiction » Religion & Spirituality » Islam / Rituals & Practice
(5.00 from 1 review)
Yüzlerce kıymetli eserden hazırlanmıştır.İstifade edilen bu eserler, çeşitli kütüphanelerde mevcuttur.Bunların çoğu da tercüme edilmemiştir. Her okuyucunun bu eserleri bulup faydalanması imkânsız denecek kadar zordur.Balın kıymetli bir gıda olması, birçok çiçekten toplanarak hazırlanmasından ileri gelmektedir.Seadet-i Ebediyye de buna benzer.
The Walk of the Spirit - The Walk of Power: The Vital Role of Praying in Tongues
Price: Free! Words: 97,310. Language: English. Published: May 5, 2014. Categories: Nonfiction » Religion & Spirituality » Christian Life / Spiritual Growth, Nonfiction » Religion & Spirituality » Christian Life / Prayer
Right now there is only one book available by Dave Roberson, but it is a book used by God to transform believers' lives in extraordinary ways. If you want your life to change, or if you just want to increase your understanding about this phenomenon of praying in tongues, read "The Walk of the Spirit - The Walk of Power."
Fâideli Bilgiler
Price: Free! Words: 146,390. Language: Turkish. Published: October 26, 2011 by Hakîkat Kitâbevi. Categories: Nonfiction » Religion & Spirituality » Islam / Sunni, Nonfiction » Religion & Spirituality » Education
(5.00 from 1 review)
İslâm dîni ve Ehl-i Sünnet i’tikâdı hakkında bilgiler verilen kitâbda, islâmî ilimlerin ve fıkh âlimlerinin sınıflandırılması, İmâm-ı A’zam Ebû Hanîfe hazretlerinin hayâtı anlatılmaktadır. Dinde reform yapmak isteyenlere, İslâm dinini bozan zararlı cereyân ve fikirlere ve cebriyye, mu’tezîle, vehhâbîlik gibi sapık fırkalara cevâb verilmektedir.
The Zen Experience
Price: Free! Words: 93,660. Language: English. Published: August 19, 2010. Categories: Nonfiction » Religion & Spirituality » Eastern mysticism
(New American Library,1980) “The best history of Zen ever written.” Library Journal Beginning with Indian Buddhism and Chinese Taoism it shows Zen as it was created by the personalities, perceptions, and actions of its masters over the centuries. Gradual and sudden enlightenment, shock enlightenment, the koan, the migration of Zen to Japan. With anecdote and memorable quotation, th
Seâdet-i Ebediyye Endless Bliss First Fascicle
Series: Seâdet-i Ebediyye Endless Bliss, Book 1. Price: Free! Words: 119,890. Language: English. Published: December 2, 2011 by Hakîkat Kitâbevi. Categories: Nonfiction » Religion & Spirituality » Islam
(5.00 from 1 review)
Subjects relating to belief of ahl as-Sunnat are quoted from famous Ahl as-Sunnat scholars' books.
Unveiling the Secrets of Magic and Magicians
Price: Free! Words: 122,570. Language: English. Published: April 23, 2012 by Amin-sheikho.com. Categories: Nonfiction » Religion & Spirituality » Islam / Koran & Sacred Writings, Nonfiction » Philosophy » Religious philosophy
How terrible are the words that issued from the mouths of those deceivers from amongst the jews, who used false statements to insert intrigue into the books of Islam. Their words about the possible use of magic to bewitch the most honorable one of all creation, Mohammad (cpth), are nothing more than mere lies.
Herkese Lazım Olan Iman
Price: Free! Words: 149,500. Language: Turkish. Published: October 19, 2011 by Hakîkat Kitâbevi. Categories: Nonfiction » Religion & Spirituality » Islam / Sunni, Nonfiction » Religion & Spirituality » Religion & Science
(5.00 from 1 review)
İslâm dîninin bilinmesi gereken îmân esaslarını ve îmânın altı şartını kaynak kitaplardan aktararak detaylı bir şekilde açıklayan bu kitâb, aynı zamanda diğer dînler hakkında bilgiler de verip İslâmiyyet ile karşılaşdırmakda ve Müslümân olan meşhur yabancıların görüşlerine ve hayat hikâyelerine de yer vermektedir.
YOGA for Body, Mind and Self
Price: Free! Words: 55,280. Language: English. Published: March 23, 2014. Categories: Nonfiction » Religion & Spirituality » Yoga, Nonfiction » Religion & Spirituality » Body, mind, & spirit
The practice of Yoga brings over all development of human personality- Physically, Mentally and Spiritually. The true meaning of Yoga is “union of human Spirit with Divine Spirit.” The method used to obtain this goal is also called Yoga. The present book “Yoga for body, mind and Self” deals with practical methods for total health of a man.
Quran - The Final Testament - Authorised English Version
Price: Free! Words: 316,370. Language: English. Published: December 16, 2010. Categories: Nonfiction » Religion & Spirituality » Islam
Proclaiming One unifying religion for all the people. The Book is, without a doubt, a revelation from the Lord of the Universe. The Final Testament comes with built-in physical evidence that it is God's message to you; it is mathematically composed beyond human capability. \This proves that God is the Truth, and that He revives the dead, and that He is Omnipotent.