Welcome to Smashwords!

[Close]

Nonfiction » Religion & Spirituality

Sub-categories: Christianity | Spiritual awakening | Christian Life / Spiritual Growth | Christian Life / Inspirational | Christian Life / General | Christian Life / Personal Growth | Self-realization | Christian Life / Devotional | Catholicism | Christian Ministry / Pastoral Resources | Biblical Studies / Bible Study Guides | Christian Life / Spiritual Warfare | All sub-categories >>
Tam İlmihâl Seâdet-i Ebediyye Birinci Kısm
Series: Tam İlmihâl Seâdet-i Ebediyye, Book 1. Price: Free! Words: 200,460. Language: Turkish. Published: November 30, 2011 by Hakîkat Kitâbevi. Categories: Nonfiction » Religion & Spirituality » Islam / Sunni, Nonfiction » Religion & Spirituality » Islam / Rituals & Practice
(5.00 from 1 review)
Yüzlerce kıymetli eserden hazırlanmıştır.İstifade edilen bu eserler, çeşitli kütüphanelerde mevcuttur.Bunların çoğu da tercüme edilmemiştir. Her okuyucunun bu eserleri bulup faydalanması imkânsız denecek kadar zordur.Balın kıymetli bir gıda olması, birçok çiçekten toplanarak hazırlanmasından ileri gelmektedir.Seadet-i Ebediyye de buna benzer.
Mektûbât Tercemesi
Price: Free! Words: 194,570. Language: English. Published: November 26, 2011 by Hakîkat Kitâbevi. Categories: Nonfiction » Religion & Spirituality » Islam / Sunni, Nonfiction » Religion & Spirituality » Education
(5.00 from 1 review)
971 [m.1563] de doğan ve 1034 [m.1624] de vefât eden, ikinci bin yılın müceddîdi, İmâm-ı Rabbânî Ahmed Fârûkî Serhendi hazretleri, Kur’ân-ı kerîm ve Hadîs-i Şerîflerden sonra, en kıymetli üçüncü kitâb olan (MEKTÛBÂT) kitâbını yazmışdır.(Mektûbat Tercemesi) kitâbı, (Mektûbât)ın birinci cildinin tercemesidir.
Şevâhid-ün Nübüvve: Peygamberlik Müjdeleri
Price: Free! Words: 119,650. Language: Turkish. Published: November 24, 2011 by Hakîkat Kitâbevi. Categories: Nonfiction » Religion & Spirituality » Islam / Sunni, Nonfiction » Religion & Spirituality » Islam / History
(5.00 from 1 review)
Şevâhidü-ün Nübüvve (Peygamberlik Müjdeleri) kitâbı, derin âlim ve büyük velî Mevlânâ Abdürrahmân Câmî hazretlerinin, “ŞEVÂHİD-ÜN NÜBÜVVE Lİ-TAKVİYET-İ EHLİL-FÜTÜVVE” adlı kitâbının tercümesidir. Muhammed aleyhisselamın peygamberliğine delîl olan alâmetler ve mu’cizelerinin beyânı hakkındadır.
Cevâb Veremedi
Price: Free! Words: 118,140. Language: Turkish. Published: November 19, 2011 by Hakîkat Kitâbevi. Categories: Nonfiction » Religion & Spirituality » Islam / Sunni, Nonfiction » Religion & Spirituality » Religious history
(5.00 from 1 review)
Îsâ aleyhisselâma gönderilen ve hak kitâb olan İncîlin tahrîf edilmesi ile ortaya çıkan dört kitâb (Matta, Markos, Luka, Yuhannâ) hakkında bilgi vermekde, aralarındaki ihtilâfları açıklamakdadır. Kur’ân-ı kerîm ile İncîl karşılaştırılmakda, İncîlin tahrîf edildiği, hükümlerinin yürürlükden kalkdığı detaylı bir şekilde açıklanmaktadır.
Kıyâmet ve Âhıret
Price: Free! Words: 121,740. Language: Turkish. Published: November 18, 2011 by Hakîkat Kitâbevi. Categories: Nonfiction » Religion & Spirituality » Islam / Sunni, Nonfiction » Religion & Spirituality » Spiritual awakening
(5.00 from 1 review)
Bu kitâbımızda insanın ölümü, rûhun bedenden ayrılması, kabr hayâtı, kabr süâlleri, kıyâmet günü insanların hesâba çekilmesi, Cennet ve Cehenneme nasıl gidileceği büyük islâm âlimi, İmâm-ı Gazâlî hazretlerinin kitâblarından terceme edilerek geniş olarak açıklanmakda ve vehhâbîliğe cevap vererek evliyâlığın ne olduğu ve nefs muhasebesi anlatılmaktadır.
Eshâb-ı Kirâm
Price: Free! Words: 135,450. Language: Turkish. Published: November 16, 2011 by Hakîkat Kitâbevi. Categories: Nonfiction » Religion & Spirituality » Islam / Sunni, Nonfiction » Religion & Spirituality » Islam / History
(5.00 from 1 review)
Eshâb-ı Kirâm kitâbının başında, Peygamberimiz Muhammed aleyhisselâmın Eshâbının üstünlüğünü, Eshâb-ı kirâm arasındaki hadîseler, Eshâb-ı kirâma dil uzatanların haksız ve câhil oldukları anlatılmakda, ayrıca; (İctihâd) ın ne olduğu açıklanmakdadır.
Sahaba ‘The Blessed’
Price: Free! Words: 155,380. Language: English. Published: December 21, 2011 by Hakîkat Kitâbevi. Categories: Nonfiction » Religion & Spirituality » Islam
(5.00 from 1 review)
At the beginning of the book (The Blessed) superiority of Ashâb of our prophet, Muhammad ´alayhissalâm, is explained along with how unjust and ignorant are those who defame Ashâb-ı-kirâm.
Could Not Answer
Price: Free! Words: 173,030. Language: English. Published: December 19, 2011 by Hakîkat Kitâbevi. Categories: Nonfiction » Religion & Spirituality » Islam
(5.00 from 1 review)
It is a translation of (Cevap Veremedi) into English. Harputlu Ishâk Effendi explains how the Bible - the true book revealed to Isa 'alaihis-salam - was distorted; how words that belonged to people were put into firstly written four Gospels; that the theory of trinity is erroneous; the belief of Tawhid (the unity of Allahu ta’ala) in Islam.
Islam's Reformers
Price: Free! Words: 134,200. Language: English. Published: December 21, 2011 by Hakîkat Kitâbevi. Categories: Nonfiction » Religion & Spirituality » Islam
(5.00 from 1 review)
The bigotry of the religion reformers or bigots of science who surfaced lately to blame all previous scholars, basic fundamental beliefs or practices.
Documents of the Right Word
Price: Free! Words: 202,900. Language: English. Published: December 20, 2011 by Hakîkat Kitâbevi. Categories: Nonfiction » Religion & Spirituality » Islam
(5.00 from 1 review)
A collection of small books written by Sunni scholars for answering Shi'a claims.
Why Did They Become Muslims?
Price: Free! Words: 120,060. Language: English. Published: December 20, 2011 by Hakîkat Kitâbevi. Categories: Nonfiction » Religion & Spirituality » Islam
(5.00 from 1 review)
The book Why Did They Become Muslims consists of 3 sections. Section I is a book of Islam and Christianity. Information about Prophets, books, religions (Judaism, Christianity and Islam) is given, conditions of being a true Muslim are explained, the words of those filled with admiration for Islam and the lives of 42 people who being a member of other religions chose Islam are narrated.
Islam and Christianity
Price: Free! Words: 133,640. Language: English. Published: December 16, 2011 by Hakîkat Kitâbevi. Categories: Nonfiction » Religion & Spirituality » Islam
(5.00 from 1 review)
Islam that abrogated celestial religions of Judaism and Christianity along with their validity is explained first. That Qur’an-ı Karîm is word of Allah; miracles of Muhammad ׳alayhissalâm, his virtues, moral practices and habits; how to be a true Muslim; a comparison of Islam and Christianity; that Muslims are scientifically powerful; are explained next.
Seâdet-i Ebediyye Endless Bliss Sixth Fascicle
Series: Seâdet-i Ebediyye Endless Bliss, Book 6. Price: Free! Words: 156,270. Language: English. Published: December 9, 2011 by Hakîkat Kitâbevi. Categories: Nonfiction » Religion & Spirituality » Islam
(5.00 from 1 review)
This is the sixth fascicle. We invoke Allâhu ta’âlâ for help, so the book may reach our dear readers.
Seâdet-i Ebediyye Endless Bliss Fourth Fascicle
Series: Seâdet-i Ebediyye Endless Bliss, Book 4. Price: Free! Words: 183,690. Language: English. Published: December 13, 2011 by Hakîkat Kitâbevi. Categories: Nonfiction » Religion & Spirituality » Islam
(5.00 from 1 review)
Various aspects of Hanafi Fiqh are explained, e.g., taharat, najasat, ghusl, wudu, tayammum, water, satr, women's covering themselves, adhan, iqamat, namaz, traveler's namaz, juma prayer, and music
Seâdet-i Ebediyye Endless Bliss Second Fascicle
Series: Seâdet-i Ebediyye Endless Bliss, Book 2. Price: Free! Words: 156,360. Language: English. Published: December 8, 2011 by Hakîkat Kitâbevi. Categories: Nonfiction » Religion & Spirituality » Islam
(5.00 from 1 review)
Translations of letters from Imam-i Rabbani's Maktubat and Sayyid Abdulhakim Arwasi's books. Subjects include kinds of hadiths, justice, qada, qadar, madhhabs, bid'ats, fiqh, shafa'at, corrupt religions, Islam&Science and various aspects of sufism.
Seâdet-i Ebediyye Endless Bliss First Fascicle
Series: Seâdet-i Ebediyye Endless Bliss, Book 1. Price: Free! Words: 119,890. Language: English. Published: December 2, 2011 by Hakîkat Kitâbevi. Categories: Nonfiction » Religion & Spirituality » Islam
(5.00 from 1 review)
Subjects relating to belief of ahl as-Sunnat are quoted from famous Ahl as-Sunnat scholars' books.
Seâdet-i Ebediyye Endless Bliss Fifth Fascicle
Series: Seâdet-i Ebediyye Endless Bliss, Book 5. Price: Free! Words: 119,250. Language: English. Published: December 7, 2011 by Hakîkat Kitâbevi. Categories: Nonfiction » Religion & Spirituality » Islam
(5.00 from 1 review)
Various aspects of Hanafi Fiqh are explained, e.g., zakat, ramadan, hajj, sadaqa-i fitr, Qurban(sacrifice), Iyd(Eid), nikah(marriage), death, janaza, burial, visiting graves, condolence, isqat and knowledge of faraid.
Seâdet-i Ebediyye Endless Bliss Third Fascicle
Series: Seâdet-i Ebediyye Endless Bliss, Book 3. Price: Free! Words: 124,590. Language: English. Published: December 5, 2011 by Hakîkat Kitâbevi. Categories: Nonfiction » Religion & Spirituality » Islam
(5.00 from 1 review)
Translations of letters from Imam-i Rabbani's Maktubat. Subjects include importance of having a correct belief and many issues related to namaz, sunnat, tawba, halal, haram, bid'at and tasawwuf.
An Index to the Qur'an
Price: Free! Words: 599,100. Language: English. Published: June 23, 2011 by Global Publishing. Categories: Nonfiction » Religion & Spirituality » Islam
(5.00 from 1 review)
Discusses living our lives in harmony with the Qur'an; this book helps us to search the Qur'an word for word, ayat by ayat, in order to deepen our understanding of the Qur'an, and thus enable us to lead better lives.
The Novel Gospel with Commentary: The Reintroduction of Jesus, for Newcomers, Skeptics, and Longtime Believers
Price: Free! Words: 121,200. Language: English. Published: January 9, 2017. Categories: Nonfiction » Religion & Spirituality » Christian Life / Spiritual Growth, Nonfiction » Religion & Spirituality » Biblical Commentary / General
(5.00 from 2 reviews)
The One-Stop Shop for learning about Jesus, getting to the main point of the Bible, and using his teachings to navigate through life, The Novel Gospel chronologically tells the story of Jesus, expounds on all of his teachings, and provides commentary on how to apply his words in daily life. It's great for those who want to grow in their faith, and those who aren't sure what to believe.