Nonfiction » Religion and Spirituality

Sub-categories: Christianity | Spiritual awakening | Christian Life / Spiritual Growth | Christian Life / Inspirational | Christian Life / General | Christian Life / Personal Growth | Self-realization | Christian Life / Devotional | Catholicism | Biblical Studies / Bible Study Guides | Christian Life / Spiritual Warfare | Christian Ministry / Pastoral Resources | All sub-categories >>
God Who?: A Paradigm for Religious Tolerance and Global Peace
Price: $5.99 USD. Words: 58,490. Language: American English. Published: June 20, 2018 by Brighton Publishing LLC. Categories: Nonfiction » Religion and Spirituality » Comparative Religion, Nonfiction » Religion and Spirituality » Christianity
The ancient writers call each of us to think for ourselves, to dare to be different, and to do all we can in each passing generation to clear away the cobwebs of colloquial confusion, replacing them with a functional morality that cries out to be communicated to this modern world including this book... a paradigm for religious tolerance and global peace.
सेवाकार्यातील नैतिकता
Price: $7.50 USD. Words: 15,790. Language: Marathi. Published: June 20, 2018. Categories: Nonfiction » Religion and Spirituality » Christian Theology / Ethics
ह्या अत्य्च्ह कार्यात, डाग हेवर्ड- मिल्स आजच्या सेवेतील खऱ्या वास्तविक परिस्थितींचे परीक्षण करतात. पैसा, राजनीती, विरुद्ध लिंगाशी संबंध ठेवणे, आणि सेवेचे संबंध अशा प्रात्यक्षिक मुद्द्यांना हाताळतात. 
प्रभूची सेवा करणे ही उत्तम गोष्ट आहे 
Price: $8.00 USD. Words: 15,790. Language: Marathi. Published: June 20, 2018. Categories: Nonfiction » Religion and Spirituality » Christian Ministry / General
डाग हेवार्द-मिल्स, एक आंतरराष्ट्रीय सुवार्तिक, हे आंतरराष्ट्रीय येशूच्या आरोग्याच्या सभा आणि परिषदा ह्यात सेवा करतात. अधिक माहितीसाठी, www.daghewardmills.org ह्या संकेतस्थळाला भेट द्या. 
पाळक करतात त्या दहा मुख्य चुकां
Price: $7.50 USD. Words: 14,960. Language: Marathi. Published: June 20, 2018. Categories: Nonfiction » Religion and Spirituality » Christian Ministry / Pastoral Resources
आपण सर्वच अनेक चुकां करतो असे बायबल म्हणते—ह्यापासून पाळक मुक्त नाहीत. चुकांची एक प्रवृत्ती आहे की त्यां आपल्याला पुढे घेऊन जाण्याऐवजी मागे घेऊन जातात. चूक आपल्याला प्रगती करण्यापासून रोखू शकते. कोणती संभाव्य चूक पाळक करू शकतो? पाळकाच्या कोणत्या दहा प्रमुख चुकां असू शकतात? 
तुमच्या सेवाकार्याचा संपूर्ण पुरावा तुम्ही कसा तयार करावा
Price: $5.00 USD. Words: 24,980. Language: Marathi. Published: June 20, 2018. Categories: Nonfiction » Religion and Spirituality » Christian Ministry / General
आज अलौकिक दैवत्व अस्तित्वात आहे का? अलौकिक गोष्टीत मी कार्यरत होऊ शकतो का? देव तरीही लोकांना बरे करत असला तरीही, तो सर्वांना बरे का करत नाही? आरोग्याच्या अभिषेकाला मी कसा ग्रहण करू शकतो?डाग-हेवार्द मिल्सच्या ह्या उत्साही पुस्तकाच्या द्वारे पवित्र आत्म्याच्या प्रदर्शन ह्यावरील अनेक प्रश्नांची उत्तरे शोधून काढा
अभिषिक्त आणि त्याचा अभिषेक
Price: $7.50 USD. Words: 24,800. Language: Marathi. Published: June 20, 2018. Categories: Nonfiction » Religion and Spirituality » Christian Life / General
अभिषेकाचा खजिना अभिषिक्तामध्ये आहे. जो मनुष्य अभिषिक्त आहे त्याच्यापासून अभिषेक वेगळा करणे अशक्य आहे. अभिषेक हा देवाच्या माणसामध्ये आहे! अभिषेक हा देवाच्या माणसाबरोबर आहे! अभिषेक हा देवाच्या माणसावर आहे! डाग हेवर्ड मिल्स लिखित हे नवीन पुस्तक अभिषेक प्राप्त करणा-यांची अंत:करणे रोमांचित करील.
अभिषेक पकडून 
Price: $5.00 USD. Words: 14,070. Language: Marathi. Published: June 20, 2018. Categories: Nonfiction » Religion and Spirituality » Christian Life / General
यशस्वी आणि परिपूर्ण करणाऱ्या सेवाकार्याच्या द्वारासाठी अभिषेक ही मुख्य गुरुकिल्ली आहे. अनेक लोकांनी प्रामाणिक हेतूने देवाचे कार्य करण्याचा प्रयत्न केला आहे, खूप दूरवर न जाता कारण त्यांना हे कळले नाही की ‘’बलाने नव्हे, पराक्रमाने नव्हे, तर माझ्या आत्म्याने (अभिषेकाने)कार्यसिद्धी होते’’ (जखर्या ४:६). 
अभिषेकाचे मधुर प्रभाव 
Price: $7.50 USD. Words: 21,620. Language: Marathi. Published: June 20, 2018. Categories: Nonfiction » Religion and Spirituality » Christian Life / Spiritual Growth
एक ख्रिस्ती ह्या नात्याने, तुमच्या जीवनात सर्वश्रेष्ठ आणि मधुर प्रभाव हा पवित्र आत्माच असला पाहिजे. हे पुस्तक तुम्हाला तुमचे चारित्र्य, विवेक बुद्धी, सृजनशीलता , आणि पवित्र असण्याची क्षमता हे समजून घेण्यास मदत करते आणि हे देखील पवित्र आत्म्याने प्रभावित होऊ शकते. 
तुम्हांपैकी एक जण सैतान आहे
Price: $8.00 USD. Words: 29,960. Language: Marathi. Published: June 20, 2018. Categories: Nonfiction » Religion and Spirituality » Christian Life / General
“तुम्हांपैकी एक जण सैतान आहे” हे गहन विधान येशूने त्याच्या बारा शिष्यांच्या छोट्या गटाला केले होते. आपल्यापैकी बरेच जण सैतानाद्वारे सतावले गेले आहेत कारण आपण त्याला उघडे कसे करावे किंवा त्याच्या हस्तकौशल्यास कसे ओळखावे हे आपल्याला माहित नाही. ह्या आशीर्वादित पुस्तकामध्ये तुम्ही सैतानाच्या पापांना शोधाल आणि तुम्ही कधीच त्यांमध्ये आचरण करणार नाही हे ठरवाल.
Demotic Volume:8
Price: $0.99 USD. Words: 6,450. Language: English. Published: June 20, 2018. Categories: Nonfiction » Religion and Spirituality » Demonology & Satanism
A man had an accident. He lost his sense of time and emotional capacity. This is an attempt to communicate since the accident. This book contains information relative to ghost people and that should be considered before purchase if you are not one.
जे लोक बहाणा करतात 
Price: $8.00 USD. Words: 22,140. Language: Marathi. Published: June 20, 2018. Categories: Nonfiction » Religion and Spirituality » Christian Life / General
मंडळयां अगदी थेट बहाणा करणाऱ्या लोकांनी भरलेल्या आहेत जे अप्रामाणिक बनतात. सैतानाची एकमेव गुरुकिल्ली म्हणजे फसवणूक आणि बहाणा. जो पुढारी एका बाहा करणाऱ्या व्यक्तीच्या मुखवट्यातून पाहू शकत नाही त्याला त्याच्या आंधळेपणासाठी त्रास सहन करावा लागेल.
जे अज्ञानी असतात 
Price: $8.00 USD. Words: 34,330. Language: Marathi. Published: June 20, 2018. Categories: Nonfiction » Religion and Spirituality » Christian Life / General
ह्या उत्कृष्ट पुस्तकात, बिशप डाग हेवार्द- मिल्स शिकवतात की प्रामाणिकपणाचा घटक कोणत्या अर्थाने एका पुढार्याची कर्तबगारी ह्यालात एकजूट करतो. पवित्र शास्त्रीय, ऐतिहासिक आणि साहित्यिक संदर्भ वापरून, प्रत्येक प्रकारच्या वाचकासाठी हा विषय अधिक प्रसंगोचित करण्यात आला आहे. 
त्यांना सांगा तुम्ही आत्मे जिंकणारा का व्हायला पाहिजे  याची १२० कारणे
Price: $7.50 USD. Words: 31,400. Language: Marathi. Published: June 20, 2018. Categories: Nonfiction » Religion and Spirituality » Christian Ministry / Evangelism
डाग हेवार्द-मिल्स अनेक पुस्तकांचे लेखक आहेत, त्यात उत्कृष्ठ म्हणजे ‘’प्रामाणीकपणा आणि अप्रामाणीकपणा.’’ दोन हजार मंडळयांचा पंथ ज्याला द लाईटहाउस चापेल आंतरराष्ट्रीय असे म्हंटले जाते त्याचे ते संस्थापक आहेत.
रक्तातील सामर्थ्य
Price: $7.00 USD. Words: 12,560. Language: Marathi. Published: June 20, 2018. Categories: Nonfiction » Religion and Spirituality » Christian Life / General
पवित्र शास्त्र अनेक प्रकारच्या रक्तांच्या बद्द्ल बोलते: बकऱ्या, मेंढरे आणि कबुतरांचे रक्त! अगदी ठळकपणे पवित्र शास्त्र म्हणते की रक्त सांडल्याशिवाय पापक्षमा नाही. म्हणूनच ह्या वेगळ्या प्रकारचे रक्त आपले पाप घेऊ शकतील काय? त्याचे उत्तर म्हणजे एक ठळक ‘नाही!’ मग आपले पाप कशाने धुतले जाईल?काहीच नाही,
लायकोस - अदिक्षित लोक आणि सेवाकार्य
Price: $7.50 USD. Words: 21,080. Language: Marathi. Published: June 20, 2018. Categories: Nonfiction » Religion and Spirituality » Christian Ministry / Pastoral Resources
लायकोस ह्या ग्रीक शब्दातून अदिक्षित मनुष्य हा शब्द आला आहे ज्याचा अर्थ “कोणतेहि कौशल्य नसणारा मनुष्य,” “कौशल्य नसणा-या” लोकांकडून महान गोष्टीं साध्य केल्या जाऊ शकतात असे इतिहासाने आपल्याला शिकविले आहे. मंडळीमध्ये अदिक्षित लोक काम करीत नसतील तर काय होईल; अदिक्षित लोकांबरोबर भार कसा सामायिक करावा आणि अदिक्षित सेवाकार्याच्या रक्षणासाठी आपण का लढा दिला पाहिजे हे डग हेवर्ड मिल्स ह्यांनी लिहिलेल्या ह्या
The Man They Cannot Forgive
Price: Free! Words: 15,050. Language: English. Published: June 20, 2018. Categories: Nonfiction » Religion and Spirituality » Christian Church / General
Most Christians can recite the Ten Commandments of the Old Covenant. But can you recite ten of the commands Jesus gave to Christians? How about five? Or even three? Truth be told, the average Christian knows very little of what Jesus taught. And why? Because Christians obtain most of their spiritual information at church, where preachers seldom mention the words of Jesus Christ.
Pure Experiences Volume 3
Series: Pure Experiences. Price: Free! Words: 81,420. Language: English. Published: June 20, 2018. Categories: Nonfiction » Philosophy » Contemporary philosophy, Nonfiction » Religion and Spirituality » Self-realization
This is a collection of selected articles on spiritual topics in a modern language. The topics are mostly about the path of knowledge and are inspired by Advaita Vedanta. This is the volume 3 of 3 and it covers the practical aspects of spirituality.
Pure Experiences Volume 2
Series: Pure Experiences. Price: Free! Words: 110,470. Language: English. Published: June 20, 2018. Categories: Nonfiction » Philosophy » Contemporary philosophy, Nonfiction » Religion and Spirituality » Self-realization
This is a collection of selected articles on spiritual topics in a modern language. The topics are mostly about the path of knowledge and are inspired by Advaita Vedanta. This is the volume 2 of 3 and it covers the subject of mind in detail.
Pure Experiences Volume 1
Series: Pure Experiences. Price: Free! Words: 48,330. Language: English. Published: June 19, 2018. Categories: Nonfiction » Philosophy » Contemporary philosophy, Nonfiction » Religion and Spirituality » Self-realization
This is a collection of selected articles on spiritual topics in a modern language. The topics are mostly about the path of knowledge and are inspired by Advaita Vedanta. This is the volume 1 of 3 and it covers the topics of the Self and the Existence.
मेंढपाळ होण्याचा अर्थ काय आहे
Price: $8.00 USD. Words: 33,140. Language: Marathi. Published: June 19, 2018. Categories: Nonfiction » Religion and Spirituality » Christian Ministry / Pastoral Resources
‘मेंढपाळ’-मेंढरे हे शब्द ऐकल्यावर केवळ एकमेव गोष्ट तुम्हाला आठवते! मेंढरे म्हणजे स्वतंत्र सृष्टी ज्यांना मेंढपाळाची आवश्यकता असते. एक मेंढपाळ म्हणजे मेंढरांसाठी तो काळजीपूर्वक मार्गदर्शक असतो. पवित्र शास्त्रात, देव आपल्याला देवाच्या कुरणातील मेंढरे म्हणून संदर्भित करतो.