Nonfiction » Religion and Spirituality

Sub-categories: Christianity | Spiritual awakening | Christian Life / Spiritual Growth | Christian Life / Inspirational | Self-realization | Christian Life / Devotional | Christian Life / Personal Growth | Catholicism | Christian Life / General | Biblical Studies / Bible Study Guides | Inspirational | Islam | All sub-categories >>
Burden of Proof: Using Known Concepts to Reveal Eternal Truths
Price: $9.99 USD. Words: 138,840. Language: English. Published: November 5, 2016. Categories: Nonfiction » Religion and Spirituality » Christian Theology / Apologetics
Where is the proof? Why believe in something if there is no evidence? Also, why believe in something when there is evidence that runs contrary to a particular belief? This is basic logic and a reason why most deny a deity. However, what if there is evidence? Those who deny a deity have every right to demand evidence. Yet, what will they do when they are provided proof?
Điều trị bệnh tận gốc
Price: $3.85 USD. Words: 114,780. Language: English. Published: November 5, 2016. Categories: Nonfiction » Religion and Spirituality » Buddhism
Đ ây thực sự là một cuốn sách rất ấn tượng. Từ các trang sách hiện ra trí tuệ dịu dàng đến như thế, ánh sáng chữa lành bệnh tràn ngập đến như thế - như thể thầy đang có ở đó, với từng lời, từng lời dạy của thầy, một trong những vị thầy cao cả nhất của thế giới này. Đây là một cuốn sách tập trung tiêu điểm vào sự điều trị tâm linh cho những ai đang đau khổ; một cuốn sách hướng sự chú ý của tâm...
Trí tuệ hoan hỷ
Price: $3.85 USD. Words: 113,310. Language: English. Published: November 4, 2016. Categories: Nonfiction » Religion and Spirituality » Buddhism
Nhiều người hỏi: “Làm sao tôi áp dụng được phương pháp này?” “Làm sao để sống theo con đường tu tập?” Theo nhiều phương cách, quyển sách này sẽ đáp ứng những câu hỏi đó: nó là một hướng dẫn thực tiễn để vận dụng những tuệ giác và các pháp tu tập Phật giáo vào những thử thách trong cuộc sống hằng ngày. Sách này cũng hướng đến cả những người có thể hiện nay chưa gặp bất ổn hay khó khăn gì...
Sống một đời vui
Price: $3.85 USD. Words: 128,130. Language: English. Published: November 3, 2016. Categories: Nonfiction » Religion and Spirituality » Buddhism
Ngài Yongey Mingyur Rinpoche là một trong những tu sĩ uyên bác đã tham gia tích cực nhất trong công cuộc hợp tác [nghiên cứu] này và cùng làm việc với Richard Davidson, người đứng đầu Phòng nghiên cứu Waisman, nghiên cứu về hình ảnh và ứng xử của não bộ (Waisman Laboratory for Brain Imaging and Behavior), thuộc trường Đại học Wisconsin. Cuộc nghiên cứu này đem lại những kết quả đáng kinh ngạc...
Life Explained A Journey to Selfless Love
Price: $2.99 USD. Words: 100,100. Language: English. Published: November 3, 2016. Categories: Nonfiction » Religion and Spirituality » Christian Life / General, Nonfiction » Religion and Spirituality » Christian Life / Spiritual Growth
The Bible has every answer to every question you want and need to know about. There are, however road blocks caused by ourselves, society and those around us that block and even totally deter us from the truth, peace, spiritual growth and more. Learn, meditate and realize many of those answers here followed by scriptural verses to back the validity of them, in truth, that we all long for.
Kinh Đại Bát Niết-bàn - Tập 4
Series: Kinh Đại Bát Niết-bàn. Price: $3.85 USD. Words: 119,100. Language: English. Published: November 3, 2016. Categories: Nonfiction » Religion and Spirituality » Buddhism
Bồ Tát Sư Tử Hống lại thưa hỏi: “Bạch Thế Tôn! Nếu tất cả các nghiệp đều không nhất định có quả, nếu tất cả chúng sanh đều có tánh Phật, lẽ ra phải tu tập Tám Thánh đạo. Vậy do duyên cớ gì mà tất cả chúng sanh đều không đạt được Đại Niết-bàn? “Bạch Thế Tôn! Nếu như tất cả chúng sanh đều có tánh Phật, nhất định rồi sẽ đạt được A-nậu-đa-la Tam-miệu Tam-bồ-đề, vậy cần gì phải tu tập Tám Thánh đạo?"
Kinh Đại Bát Niết-bàn - Tập 3
Series: Kinh Đại Bát Niết-bàn. Price: $3.85 USD. Words: 122,190. Language: English. Published: November 3, 2016. Categories: Nonfiction » Religion and Spirituality » Buddhism
Bấy giờ, đức Thế Tôn bảo Đại Bồ Tát Quang Minh Biến Chiếu Cao Quý Đức Vương: “Thiện nam tử! Nếu có vị Đại Bồ Tát nào tu hành kinh Đại Niết-bàn này sẽ được mười công đức không thể nghĩ bàn, không cùng chia sẻ với hàng Thanh văn và Phật Bích-chi, khiến người nghe đến đều phải kinh ngạc quái lạ, chẳng phải trong chẳng phải ngoài, chẳng phải khó chẳng phải dễ, chẳng phải tướng, chẳng phải không...
Kinh Đại Bát Niết-bàn - Tập 1
Series: Kinh Đại Bát Niết-bàn. Price: $3.85 USD. Words: 106,020. Language: English. Published: November 3, 2016. Categories: Nonfiction » Religion and Spirituality » Buddhism
Toàn bộ kinh Đại Bát Niết-bàn dày hơn 4.500 trang, riêng phần Việt dịch chiếm gần 1.700 trang; mỗi đoạn mỗi câu trong đó đều hàm chứa những ý tứ sâu xa huyền diệu không dễ gì hiểu thấu qua một vài lần đọc. Vì thế, có thể nói đây là một nội dung giáo pháp vô cùng đồ sộ đối với bất cứ ai; cho dù là những người đã từng dày công nghiên cứu học hỏi về kinh điển cũng không khỏi gặp phải ít nhiều...
Kinh Bi Hoa
Price: $3.85 USD. Words: 111,610. Language: English. Published: November 2, 2016. Categories: Nonfiction » Religion and Spirituality » Buddhism
Kinh Bi Hoa là một trong những bộ kinh Đại thừa được ít người biết đến. Tên kinh đầy đủ là Đại Bi Liên Hoa Kinh, là kinh Phật Thích-ca thuyết dạy về tiền thân của rất nhiều vị Phật, Bồ Tát... trong đó có cả đức Phật A-di-đà. Thông qua câu chuyện tiền thân của mỗi vị Phật, Bồ Tát, tinh thần Bồ Tát đạo được nêu bật với những tấm gương tu tập, hành trì không mệt mỏi và những tâm nguyện độ sinh...
Phật học phổ thông (Tập III)
Price: $2.99 USD. Words: 200,150. Language: Vietnamese. Published: November 1, 2016. Categories: Nonfiction » Religion and Spirituality » Buddhism
Có phổ biến mới tùy duyên và cũng do tùy duyên càng phổ biến hơn; và tuy tùy duyên và phổ biến mà sắc thái vẫn là sắc thái riêng của Phật giáo. Biển hòa với trăm sông vì biển rộng lớn, và tuy hòa với nước của trăm sông,
Luther Hardcore Bibel
Price: Free! Words: 136,940. Language: German. Published: November 1, 2016. Categories: Nonfiction » Religion and Spirituality » Bibles
Gäbe es die Bibel nicht, wüsste ich wohl kaum etwas von Jesus, in dem Gott den Menschen sein Herz gezeigt hat. Luthers Wahlspruch "Was Christum treibet." dient uns als Wegweiser. Hier habe ich die Bibeltexte aus AT und NT zusammengestellt, die die “Basics” des christlichen Glaubens bilden.
Dowsing Reference Library
Price: $19.99 USD. Words: 148,770. Language: English. Published: October 31, 2016 by Sixth Sense Books. Categories: Nonfiction » Religion and Spirituality » Body, mind, & spirit
This bundle includes 3 best-selling dowsing reference books by Nigel and Maggie Percy of Sixth Sense Consulting: "101 Amazing Things You Can Do With Dowsing," "The Dowsing Encyclopedia" and "Ask The Right Question: The Essential Sourcebook Of Good Dowsing Questions."
Esparciendo la Semilla de la Fe
Price: $3.99 USD. Words: 121,960. Language: Spanish. Published: October 30, 2016. Categories: Nonfiction » Religion and Spirituality » Christian Life / Devotional, Nonfiction » Religion and Spirituality » Christian Church / General
El Divino Maestro se ha valido de mi propio pan diario para que yo les explique a ustedes sus hijitos, como es el procedimiento, trasmitiéndoles la palabra de Dios en un tiempo totalmente nuevo, valiéndose de enseñanzas cotidianas, pero de un alto contenido espiritual, Él nos pide que seamos diligentes al reconstruir la casa de Dios.
You Can Start And Finish Great Projects
Price: $5.99 USD. Words: 118,200. Language: English. Published: October 30, 2016. Categories: Nonfiction » Religion and Spirituality » Christian Life / Professional Growth, Nonfiction » Business & Economics » New business enterprises
Do You Want to Start a Profitable Organisation from a Simple Idea Even If at Present You Are Average, Uninspired, Clueless, and Confused or Lack the Financial resources to go ahead? The author, in this first-of-its-kind guide, merged biblical principles with present-day strategies of successful companies and individuals. Practical Project development and business-starting strategies are taught.
Genesis: In the Beginning
Price: $12.99 USD. Words: 189,190. Language: English. Published: October 26, 2016 by Sword of the Lord Foundation. Categories: Nonfiction » Religion and Spirituality » Biblical Commentary / Old Testament
Are you appalled at the theory of evolution yet at a loss as to how to defend creationism? Do you believe wholly in the Creator, yet are you not able to answer the arguments of the evolutionists? "In the Beginning" gives you the ammunition you need to shoot down the worldly fiction concerning origins.
Phật học phổ thông (Tập I).
You set the price! Words: 141,870. Language: Asturian. Published: October 25, 2016. Categories: Nonfiction » Religion and Spirituality » Buddhism
Từ khóa thứ nhứt (phần 1) đến khóa thứ tư (phần 4), chúng tôi đã soạn hết Ngũ Thừa Phật giáo. Khi tín đồ đã hiểu giáo lý căn bản nói trên rồi, các khóa (phần) sau chúng tôi sẽ mở thêm bề rộng và xây dựng thêm bề cao tuần tự học về Đại cương Kinh Lăng Nghiêm, Viên Giác, Duy Thức Luận và Kim Cang, Tâm Kinh.
Hacking the Afterlife: Practical Advice from the Flipside
Price: $9.99 USD. Words: 201,250. Language: English. Published: October 18, 2016. Categories: Nonfiction » Religion and Spirituality » Spiritual awakening, Nonfiction » Religion and Spirituality » Body, mind, & spirit
Best selling author of '"Flipside: A Tourist's Guide on How to Navigate the Afterlife" (also a film) "It's a Wonderful Afterlife," (#1 at Amazon) "Coast to Coast AM," guest, claims we can get advice from anyone who has been on the planet. Via mediums, others, interviews Edgar Cayce, Robin Williams, Amelia Earhart, Prince, the Alpha & Omega in search of "new information/advice" from the Flipside.
Ephesians: Understanding God's Purpose for the Church
Price: $3.99 USD. Words: 149,510. Language: English. Published: October 16, 2016. Categories: Nonfiction » Religion and Spirituality » Biblical Studies / Paul’s Letters
Ephesians: Understanding God's Purpose for the Church is an expositional study of Ephesians. It is great for small groups or individuals.
Lo que quiso saber de nuestra Iglesia Católica y no se atrevió a preguntar
Price: $4.99 USD. Words: 124,620. Language: Spanish. Published: October 16, 2016. Categories: Nonfiction » Religion and Spirituality » Religion & Science, Nonfiction » Religion and Spirituality » Catholicism
Sin el empleo de la palabra fe y con un gran soporte bíblico, científico, histórico y lógico; el autor da respuesta a preguntas tales como ¿Por qué siendo Dios solo amor, permite el mal y el sufrimiento? ¿Podemos probar la resurrección de Jesús? ¿Cómo hablar de Dios a un ateo? etc, en un lenguaje ameno y sencillo, en el marco de las enseñanzas de la Iglesia Católica Apostólica Romana.
From The Beginning To The End
Price: $19.99 USD. Words: 253,630. Language: English. Published: October 15, 2016. Categories: Nonfiction » Religion and Spirituality » Islam / History, Nonfiction » Religion and Spirituality » Islam / Theology
This Book contains 8 Books in One Volume. The Books are added in a sequential order. Titles include: 01 Stories of The Beginning and Creation 02 Stories of The Prophets and Messengers 03 Stories of The Past Times 04 Signs of The Hour and The End Times 05 Death and its Reality 06 The Day of Resurrection 07 Hellfire and its Torments 08 Paradise and its Blessings