Nonfiction » Business & Economics » Statistics

Ljudje, družine, stanovanja
Price: Free! Words: 15,010. Language: Slovenian. Published: June 10, 2013. Categories: Nonfiction » Business & Economics » Statistics
V publikaciji predstavljamo nekatere zanimive podatke o prebivalcih Slovenije, njihovih gospodinjstvih, družinah ter stanovanja iz prvega registrskega popisa, izvedenega po stanju 1. 1. 2011. Podatke smo pridobili s povezovanjem številnih podatkov iz obstoječih administrativnih in statističnih virov, brez dodatnega zbiranja podatkov na terenu.
Content Community Measurement
Price: Free! Words: 5,560. Language: English. Published: March 16, 2012. Categories: Nonfiction » Business & Economics » Statistics
Brand management and marketing have been changed by the behaviour of the digital customer and traditional marketing approaches fall short. A marketer's dream, Content Community Measurement wastes little time in telling us what really matters for today's digital consumer.
Water – From the Source to the Outflow
Price: Free! Words: 4,970. Language: Commonwealth English. Published: March 31, 2014 by Statistični urad Republike Slovenije. Categories: Nonfiction » Business & Economics » Statistics, Nonfiction » Engineering, trades, and technology » Environmental / Water Supply
Water resources are among the most important strategic resources. With increased environmental pressures the pressures on water resources are also increasing. The publication brings information on water resources in Slovenia and the way they are managed.
Green Beret's Guide to Six Sigma
Price: $9.95 USD. Words: 17,990. Language: English. Published: December 28, 2010. Categories: Nonfiction » Business & Economics » Statistics
This is a definitive guide for the staff layman struggling with Counter Insurgency or COIN operations. It applies the methodology of Six Sigma to the staff process with the intent of producing more qualitative and quantitative results with real impact on the battle space.
People, Families, Dwellings
Price: Free! Words: 15,470. Language: English. Published: July 10, 2013 by Statistični urad Republike Slovenije. Categories: Nonfiction » Business & Economics » Statistics
The publication presents some interesting data on the people in Slovenia, their households, families and dwellings from the first register-based population census conducted as of 1 January 2011. The data were compiled by linking existing administrative and statistical sources without collecting the data in the field.
Agriculture in Slovenia and in the rest of the EU
Price: Free! Words: 10,250. Language: Commonwealth English. Published: May 8, 2014 by Statistični urad Republike Slovenije. Categories: Nonfiction » Business & Economics » Statistics, Nonfiction » Engineering, trades, and technology » Agriculture / Agronomy / Crop Science
The publication presents data on agricultural holdings in the EU-27, i.e. data on the structure of agricultural holdings, land, crop production, livestock, work on agricultural holdings, organic farming, production methods, agricultural tractors, and environmental aspects of agriculture. The brochure also contains data from economic accounts for agriculture.
Statøpis – statistični pregled Slovenije 2014
Price: Free! Words: 9,570. Language: Slovenian. Published: December 17, 2014. Categories: Nonfiction » Business & Economics » Statistics
Statøpis je nova publikacija SURS-a, ki nadomešča dozdajšnji Statistični letopis Slovenije in Slovenijo v številkah. V njem so podatki, za katere menimo, da so zanimivi, aktualni in pomembni. Predstavili smo jih na sodoben način – z infografikami in drugimi grafičnimi prikazi – ter dopolnili s kratkimi besedilnimi poudarki.
To je Slovenija – naše prvo desetletje v EU
Price: Free! Words: 12,600. Language: Slovenian. Published: May 9, 2014. Categories: Nonfiction » Business & Economics » Statistics
Živimo po vstopu v EU boljše ali slabše? Na to vprašanje želimo odgovoriti v tej publikaciji s pomočjo statističnih podatkov in kazalnikov. Položaj prebivalcev Slovenije, stanje okolja v Sloveniji, ekonomsko kondicijo Slovenije v letu 2004 primerjamo s stanjem v zdajšnjem obdobju, po desetih letih (z zadnjimi podatki, ki so nam bili ob nastajanju publikacije že na voljo).
Voda - od izvira do izpusta
Price: Free! Words: 5,010. Language: Slovenian. Published: March 17, 2014. Categories: Nonfiction » Business & Economics » Statistics, Nonfiction » Science and Nature » Ecology and Environment
Vodni viri so eden najpomembnejših strateških virov. Ob povečanih pritiskih na okolje se povečujejo tudi pritiski na vodne vire. V publikaciji so zajete informacije o vodnih virih v Sloveniji in o našem ravnanju z njimi.
Older People in the Labour Market
Price: Free! Words: 5,590. Language: Commonwealth English. Published: March 18, 2014 by Statistični urad Republike Slovenije. Categories: Nonfiction » Business & Economics » Statistics, Nonfiction » Business & Economics » Labor
In view of demographic forecasts, analysing data on older people is becoming increasingly important. The publication presents demographic forecasts, the current situation of older people in the labour market, their health problems and conditions in which they live.
O Kmetijstvu doma in drugje po EU
Price: Free! Words: 10,460. Language: Slovenian. Published: January 17, 2014. Categories: Nonfiction » Business & Economics » Statistics
V publikaciji boste o kmetijskih gospodarstvih v EU-27 našli podatke o strukturi kmetijskih gospodarstev, o zemljiščih, o rastlinski pridelavi, o živinoreji, o delovno aktivnih osebah in delu na kmetijskih gospodarstvih, o ekološkem kmetovanju, o proizvodnih metodah, o opremljenosti s traktorji, ter o okoljskih vidikih kmetijstva. Brošura vsebuje tudi podatke iz ekonomskih računov za kmetijstvo.
Kazalniki zelene rasti
Price: Free! Words: 6,590. Language: Commonwealth English. Published: July 31, 2014. Categories: Nonfiction » Business & Economics » Statistics, Nonfiction » Business & Economics » Environmental economics
Kazalniki zelene rasti povezujejo okolje z ekonomijo; prikazujejo, v kolikšni meri se ob spodbujanju gospodarske rasti zagotavlja tudi trajnost naravnih dobrin, od katerih je odvisna naša blaginja. V publikaciji, ki je prvi poskus prikaza tovrstnih kazalnikov, je predstavljenih 19 kazalnikov zelene rasti, ki prikazujejo, v kolikšni meri se strategija zelene rasti uveljavlja v Sloveniji.
Starejši na trgu dela
Price: Free! Words: 5,600. Language: Slovenian. Published: January 21, 2014. Categories: Nonfiction » Business & Economics » Statistics
Glede na demografske napovedi postaja analiziranje podatkov o starejših vedno bolj aktualno. V publikaciji so predstavljene demografske napovedi, trenutno stanje starejših na trgu dela, njihove zdravstvene težave, ter življenjske razmere v katerih živijo.
Mi, državljani EU
Price: Free! Words: 9,670. Language: Slovenian. Published: May 30, 2014. Categories: Nonfiction » Business & Economics » Statistics
Ob Evropskem letu državljanov 2013, ki se je ujemalo z 20. obletnico državljanstva Evropske unije, smo statistične podatke povezali z nekaterimi pravicami, ki jih imamo kot evropski državljani v Evropi brez meja, ter sestavili »zgodbo«, v kateri smo povprečnega prebivalca Slovenije primerjali s povprečnim prebivalcem EU-27.
Servicio de Mensajes Cortos (SMS) el Mercado Telefónico de España
You set the price! Words: 5,670. Language: Spanish. Published: February 26, 2013. Categories: Nonfiction » Business & Economics » Statistics, Nonfiction » Business & Economics » Research & development
Es obvio que la demanda por servicios telefónicos ha ido creciendo rápidamente desde el día que Alexander Graham Bell dijo sus primeras famosas palabras en la primera llamada telefónica: “¿Watson, me escuchas?” El tema dentro del mercado amplio de telefónica en España de que se trata este trabajo es sobre el servicio de mensajes cortos, o SMS y el mercado Español en 2003.
This is Slovenia – our first decade in the EU
Price: Free! Words: 12,970. Language: Commonwealth English. Published: July 7, 2014 by Statistični urad Republike Slovenije. Categories: Nonfiction » Business & Economics » Statistics
Is life in Slovenia better or worse after accession to the EU? The publication tries to answer this question with the help of statistical data and indicators. The life of people in Slovenia, the state of the environment in Slovenia and the economic condition in Slovenia in 2004 are compared to ten years later, i.e. with latest data available during the preparation of the publication.
We, the Citizens of the EU
Price: Free! Words: 9,750. Language: Commonwealth English. Published: May 30, 2014 by Statistični urad Republike Slovenije. Categories: Nonfiction » Business & Economics » Statistics
The European Year of Citizens 2013 coincides with the 20th anniversary of the introduction of EU citizenship. Statisticians in Slovenia linked some statistical data to the rights people have as EU citizens in Europe without borders and compared the average resident of Slovenia to the average resident of the EU-27.
Slovene Regions in Figures 2014
Price: Free! Words: 7,620. Language: Commonwealth English. Published: July 17, 2014 by Statistični urad Republike Slovenije. Categories: Nonfiction » Business & Economics » Statistics, Nonfiction » Science and Nature » Geography
Are you interested in what numbers tell about people's life, about their environment and their habits in different parts of Slovenia? Are you interested in which part of Slovenia people live longer, where women at first birth are the youngest or where the highest percentage of premature mortality was recorded? You can find all these answers and more in the publication Slovene Regions in Figures.
Truth, Lies & Statistics
Price: Free! Words: 11,390. Language: English. Published: December 5, 2017. Categories: Nonfiction » Science and Nature » Mathematics, Nonfiction » Business & Economics » Statistics
In this eye-opening book, award winning statistician and author Lee Baker uncovers the key tricks used by statistical hustlers to deceive, hoodwink and dupe the unwary. Written as a layman’s guide to lying, cheating and deceiving with data and statistics, there’s not a dull page in sight! Discover the exciting world of statistical cheating and persuasive misdirection. Get this book, TODAY!
The Failure of Industrialisation and Imperialism to Develop in Imperial China
Price: $1.00 USD. Words: 7,480. Language: English. Published: October 16, 2014. Categories: Nonfiction » History » Asian, Nonfiction » Business & Economics » Statistics
Imperial China was one of the richest, most cultured and powerful states in history. Why it did not pass through an industrial revolution or secure itself an empire remains unresolved. This account of the scholarly debate on these questions concludes its Confucian ethos may provide the answer.