Nonfiction » Business & Economics » Statistics

Water – From the Source to the Outflow
By Statistical Office of the Republic of Slovenia
Price: Free! Words: 5,000. Language: Commonwealth English. Published: March 31, 2014 by Statistični urad Republike Slovenije. Category: Nonfiction » Business & Economics » Statistics
Water resources are among the most important strategic resources. With increased environmental pressures the pressures on water resources are also increasing. The publication brings information on water resources in Slovenia and the way they are managed.
Older People in the Labour Market
By Statistical Office of the Republic of Slovenia
Price: Free! Words: 5,590. Language: Commonwealth English. Published: March 18, 2014 by Statistični urad Republike Slovenije. Category: Nonfiction » Business & Economics » Statistics
In view of demographic forecasts, analysing data on older people is becoming increasingly important. The publication presents demographic forecasts, the current situation of older people in the labour market, their health problems and conditions in which they live.
Voda - od izvira do izpusta
By Statistični urad Republike Slovenije
Price: Free! Words: 5,030. Language: Slovenian. Published: March 17, 2014. Category: Nonfiction » Business & Economics » Statistics
Vodni viri so eden najpomembnejših strateških virov. Ob povečanih pritiskih na okolje se povečujejo tudi pritiski na vodne vire. V publikaciji so zajete informacije o vodnih virih v Sloveniji in o našem ravnanju z njimi.
Starejši na trgu dela
By Statistični urad Republike Slovenije
Price: Free! Words: 5,600. Language: Slovenian. Published: January 21, 2014. Category: Nonfiction » Business & Economics » Statistics
Glede na demografske napovedi postaja analiziranje podatkov o starejših vedno bolj aktualno. V publikaciji so predstavljene demografske napovedi, trenutno stanje starejših na trgu dela, njihove zdravstvene težave, ter življenjske razmere v katerih živijo.
O Kmetijstvu doma in drugje po EU
By Statistični urad Republike Slovenije
Price: Free! Words: 10,460. Language: Slovenian. Published: January 17, 2014. Category: Nonfiction » Business & Economics » Statistics
V publikaciji boste o kmetijskih gospodarstvih v EU-27 našli podatke o strukturi kmetijskih gospodarstev, o zemljiščih, o rastlinski pridelavi, o živinoreji, o delovno aktivnih osebah in delu na kmetijskih gospodarstvih, o ekološkem kmetovanju, o proizvodnih metodah, o opremljenosti s traktorji, ter o okoljskih vidikih kmetijstva. Brošura vsebuje tudi podatke iz ekonomskih računov za kmetijstvo.
Introduction to Decision Making Support Using Statistics
By Warren Beatty
Price: $8.99 USD. Words: 47,150. Language: English. Published: July 11, 2013 by Each Voice Publishing. Category: Nonfiction » Business & Economics » Statistics
Palatable, quick, easy introduction to basic statistics using the statistical capabilities of Gnumeric, a free spreadsheet that can be downloaded.
People, Families, Dwellings
By Statistical Office of the Republic of Slovenia
Price: Free! Words: 15,470. Language: English. Published: July 10, 2013 by Statistični urad Republike Slovenije. Category: Nonfiction » Business & Economics » Statistics
The publication presents some interesting data on the people in Slovenia, their households, families and dwellings from the first register-based population census conducted as of 1 January 2011. The data were compiled by linking existing administrative and statistical sources without collecting the data in the field.
Ljudje, družine, stanovanja
By Statistični urad Republike Slovenije
Price: Free! Words: 15,010. Language: Slovenian. Published: June 10, 2013. Category: Nonfiction » Business & Economics » Statistics
V publikaciji predstavljamo nekatere zanimive podatke o prebivalcih Slovenije, njihovih gospodinjstvih, družinah ter stanovanja iz prvega registrskega popisa, izvedenega po stanju 1. 1. 2011. Podatke smo pridobili s povezovanjem številnih podatkov iz obstoječih administrativnih in statističnih virov, brez dodatnega zbiranja podatkov na terenu.
Servicio de Mensajes Cortos (SMS) el Mercado Telefónico de España
By David Mint
You set the price! Words: 5,670. Language: Spanish. Published: February 26, 2013. Category: Nonfiction » Business & Economics » Statistics
Es obvio que la demanda por servicios telefónicos ha ido creciendo rápidamente desde el día que Alexander Graham Bell dijo sus primeras famosas palabras en la primera llamada telefónica: “¿Watson, me escuchas?” El tema dentro del mercado amplio de telefónica en España de que se trata este trabajo es sobre el servicio de mensajes cortos, o SMS y el mercado Español en 2003.
Content Community Measurement
By Jennifer Evans
Price: Free! Words: 5,560. Language: English. Published: March 16, 2012. Category: Nonfiction » Business & Economics » Statistics
Brand management and marketing have been changed by the behaviour of the digital customer and traditional marketing approaches fall short. A marketer's dream, Content Community Measurement wastes little time in telling us what really matters for today's digital consumer.
Pick 3-Pick 4 Pro: Win Lottery Infinity
By Author Encoe
Price: $9.88 USD. Words: 10,440. Language: English. Published: November 27, 2011. Category: Nonfiction » Entertainment » Gambling
The best strategies to winning pick 3 and pick 4 lottery.
Green Beret's Guide to Six Sigma
By Tim Beckman
Price: $9.95 USD. Words: 17,990. Language: English. Published: December 28, 2010. Category: Nonfiction » Business & Economics » Statistics
This is a definitive guide for the staff layman struggling with Counter Insurgency or COIN operations. It applies the methodology of Six Sigma to the staff process with the intent of producing more qualitative and quantitative results with real impact on the battle space.