Nonfiction » Business & Economics » Statistics

Understand Business Statistics
Price: $2.99 USD. Words: 6,140. Language: English. Published: February 21, 2016 by Can Akdeniz. Categories: Nonfiction » Business & Economics » Statistics
Business statistics is something that is of the utmost importance for you to learn about if you want to successfully continue with your career, and gives the whole enterprise a boost.
Understand Probability
Price: $2.99 USD. Words: 4,180. Language: English. Published: February 21, 2016 by Can Akdeniz. Categories: Nonfiction » Business & Economics » Statistics
Read this guide to uncover the mysteries of probability and learn how to apply them in your line of work, your studies and even your day-to-day activities, in order to get more things done and to fully benefit from your work.
Introduction to Statistics
Price: $2.99 USD. Words: 4,220. Language: English. Published: February 5, 2016 by Can Akdeniz. Categories: Nonfiction » Business & Economics » Statistics
Introduction to Statistics serves the purpose of equipping you with all the information you need in order to understand and master statistics by vividly describing them and also, by exemplification. This book will help you decipher the patterns of the descriptive statistics, understand the variables and dispersions.
Introduction to Lean Analytics
Price: $2.99 USD. Words: 6,300. Language: English. Published: January 23, 2016 by Can Akdeniz. Categories: Nonfiction » Business & Economics » Business administration, Nonfiction » Business & Economics » Statistics
Whether you are just going to begin your entrepreneurial journey or are in the middle of it, this entire book of “Introduction to Lean Analytics” is totally suitable for you. There is a lot of information presented in this making you walk through the analytical process and then moving towards the multifaceted aspects.
Basics of Statistics Explained
Price: $2.99 USD. Words: 8,210. Language: English. Published: January 7, 2016 by Can Akdeniz. Categories: Nonfiction » Business & Economics » Statistics, Nonfiction » Business & Economics » Economics / theory
Statistic is really a boring thing. In this book, you will witness that the whole book is detailed in an easy to read and easy to understand way. While having a cup of tea, study it and get to know all about the principles of statistics. In simple words, it is a complete course that will help you in understanding the principles of statistics.
Stat'o'book – statistical overview of Slovenia 2015
Price: Free! Words: 9,410. Language: Commonwealth English. Published: December 28, 2015 by Statistični urad Republike Slovenije. Categories: Nonfiction » Business & Economics » Statistics
After last year's success Stat'o'book again presents interesting, topical and important data on Slovenia. It contains data that are in our opinion interesting, topical and important. They are presented in a modern way – with infographics and other graphical presentations – and supplemented with short commentaries.
Statøpis – statistični pregled Slovenije 2015
Price: Free! Words: 9,710. Language: Slovenian. Published: December 17, 2015. Categories: Nonfiction » Business & Economics » Statistics
Po lanskem uspehu Statøpis prinaša nove zanimive, aktualne in pomembne podatke o Sloveniji. V njem so podatki, za katere menimo, da so zanimivi, aktualni in pomembni. Predstavili smo jih na sodoben način – z infografikami in drugimi grafičnimi prikazi – ter dopolnili s kratkimi besedilnimi poudarki.
The lotto code (spanish edition)
Price: $90.00 USD. Words: 11,120. Language: Spanish. Published: November 15, 2015. Categories: Nonfiction » Business & Economics » Statistics
MÉTODO PARA GANAR LA LOTERÍA. Análisis y estadística para ganar la lotería. Incrementa tus probabilidades de ganar al máximo."Probado" Método fácil de entender y utilizar. Funciona para cualquier país y cualquier tipo de lotería.
Better, Worse, Average - Statistical Portrait of Slovenia in the International Community 2015
Price: Free! Words: 1,630. Language: Commonwealth English. Published: October 20, 2015 by Statistični urad Republike Slovenije. Categories: Nonfiction » Business & Economics » Statistics
We represent our new publication Better, Worse, Average, which offers a comparison of numerous statistical data on Slovenia with other European countries, since phenomena can be correctly judged only when compared in time and space. To facilitate understanding, many data are shown with infographics.
Boljši, slabši, povprečni - Statistični portret Slovenije v mednarodni skupnosti 2015
Price: Free! Words: 1,630. Language: Commonwealth English. Published: October 20, 2015. Categories: Nonfiction » Business & Economics » Statistics
Boljši, slabši, povprečni; Statistični portret Slovenije v mednarodni skupnosti. V njej vam ponujamo primerjavo številnih statističnih podatkov o Sloveniji z drugimi evropskimi državami, saj lahko pojave pravilno presojamo šele tedaj, ko jih primerjamo v času in prostoru.
The Careers Paths of Doctorate Holders
Price: Free! Words: 7,290. Language: English. Published: June 17, 2015 by Statistični urad Republike Slovenije. Categories: Nonfiction » Business & Economics » Statistics
Modern societies are becoming increasingly dependent on science, technology and innovation. As highly-qualified individuals with scientific and technological knowledge and skills, doctorate holders are of key importance. The publication on doctorate holders was prepared to inform the general public about the key findings on the careers of doctorate holders in Slovenia.
Business Statistics Kaleidoscope
Price: Free! Words: 11,310. Language: Commonwealth English. Published: June 10, 2015 by Statistični urad Republike Slovenije. Categories: Nonfiction » Business & Economics » Statistics
The publication comprises a wide range of data on business activities in Slovenia; they are divided into four main sections: industry, construction, trade and other non-financial services. Business statistics was compiled into an kaleidoscope, which, offered in one place, brings insight into the characteristics, structure, changes and development of the Slovenian economy from 2005 on.
Mozaik poslovnih statistik
Price: Free! Words: 12,130. Language: Commonwealth English. Published: April 17, 2015. Categories: Nonfiction » Business & Economics » Statistics
Publikacija Mozaik poslovnih statistik vsebuje množico podatkov o nefinančnih poslovnih dejavnostih, ki so podrobneje razdeljeni v štiri glavne vsebinske sklope: industrija, gradbeništvo, trgovina in druge nefinančne storitve. Statistične podatke smo sestavili v mozaik, ki na enem mestu ponuja vpogled v značilnosti, strukturo, spremembe in razvoj slovenskega gospodarstva od leta 2005 naprej.
Karierne poti doktoric in doktorjev znanosti
Price: Free! Words: 7,830. Language: Slovenian. Published: March 27, 2015. Categories: Nonfiction » Business & Economics » Statistics
Moderne družbe postajajo čedalje bolj odvisne od znanosti, tehnologije in inovacij, pri čemer so doktorice in doktorji znanosti kot visoko usposobljena delovna sila z znanstvenim in tehnološkim znanjem ter veščinami ključnega pomena. Publikacijo o doktoricah in doktorjih znanosti smo pripravili z namenom sporočiti splošni javnosti ključne ugotovitve o kariernih poteh doktorjev znanosti v Sloveniji
A Teaspoon of Data on Food
Price: Free! Words: 6,430. Language: Commonwealth English. Published: February 2, 2015 by Statistični urad Republike Slovenije. Categories: Nonfiction » Business & Economics » Statistics
Food is becoming an increasingly important strategic resource since it affects both human health and environmental protection. The publication, which reflects at least in part the lifestyle and behaviour of each of us, was prepared with the purpose to add to the general knowledge about food a teaspoon of topical data. We kindly invite you to take some time and read the publication.
Stat’o’book – statistical overview of Slovenia 2014
Price: Free! Words: 9,190. Language: Commonwealth English. Published: January 12, 2015 by Statistični urad Republike Slovenije. Categories: Nonfiction » Business & Economics » Statistics
Stat’o’book is a new SURS publication replacing two former publications, the Statistical Yearbook of the Republic of Slovenia and Slovenia in Figures. It contains data that are in our opinion interesting, topical and important. They are presented in a modern way – with infographics and other graphical presentations – and supplemented with short commentaries.
Nekaj ščepcev podatkov o hrani
Price: Free! Words: 6,340. Language: Slovenian. Published: January 8, 2015. Categories: Nonfiction » Business & Economics » Statistics
Hrana postaja čedalje pomembnejša strateška dobrina, saj je z njo povezano tako zdravje ljudi kot tudi varovanje okolja. Publikacijo, katere vsebina odraža vsaj deloma življenjski slog in vedenjske vzorce slehernega od nas, smo pripravili z namenom splošnemu vedenju o hrani dodati nekaj »ščepcev« aktualnih podatkov. Vljudno vas vabimo, da si vzamete čas in jo pregledate.
Statøpis – statistični pregled Slovenije 2014
Price: Free! Words: 9,570. Language: Slovenian. Published: December 17, 2014. Categories: Nonfiction » Business & Economics » Statistics
Statøpis je nova publikacija SURS-a, ki nadomešča dozdajšnji Statistični letopis Slovenije in Slovenijo v številkah. V njem so podatki, za katere menimo, da so zanimivi, aktualni in pomembni. Predstavili smo jih na sodoben način – z infografikami in drugimi grafičnimi prikazi – ter dopolnili s kratkimi besedilnimi poudarki.
The Failure of Industrialisation and Imperialism to Develop in Imperial China
Price: $1.00 USD. Words: 7,480. Language: English. Published: October 16, 2014. Categories: Nonfiction » History » Asian, Nonfiction » Business & Economics » Statistics
Imperial China was one of the richest, most cultured and powerful states in history. Why it did not pass through an industrial revolution or secure itself an empire remains unresolved. This account of the scholarly debate on these questions concludes its Confucian ethos may provide the answer.
Sample Size for Analytical Surveys, Using a Pretest-Posttest-Comparison-Group Design
Price: $9.99 USD. Words: 2,860. Language: American English. Published: October 9, 2014. Categories: Nonfiction » Business & Economics » Statistics
This article describes procedures for using statistical power analysis to determine sample size in the case of a pretest-posttest-comparison-group survey design.