Nonfiction » Religion and Spirituality » Christianity

Baie is Geroep
Price: $5.00 USD. Words: 45,570. Language: Afrikaans. Published: July 28, 2016. Categories: Nonfiction » Religion and Spirituality » Christianity
God het inderdaad baie mense geroep. Ons lewe op aarde is 'n geleentheid om Hom te dien, en God het sy oog op die dinge wat jy doen vir sy Koninkryk. Hierdie boek maak 'n stimulerende lees. As jy die waarhede indrink wat die skrywer oordra, sal jy wysheid ontvang om die geleenthede van jou lewe te gebruik in die regte manier.
ՄԵՂԱԴՐՈՂՆԵՐԸ
Price: $5.00 USD. Words: 26,320. Language: Armenian. Published: July 28, 2016. Categories: Nonfiction » Religion and Spirituality » Christianity
«Ամենամեծ թշնամին, որին երբևէ կհանդիպեք, թերևս «եղբայրների մեջ կռիվ գցողը» կլինի: Դագ Հյուարդ-Միլլսի կողմից գրված դասական այս գիրքը կարդալիս մեծ պատկերացում կկազմեք, թե ինչպես է մեղադրանքի այս զենքը գործի դրվում և թե ինչպես պետք է հաղթահարել այն:
ՀԱՎԱՏԱՐՄՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ԱՆՀԱՎԱՏԱՐՄՈՒԹՅՈՒՆ (Lo
Price: $5.00 USD. Words: 30,870. Language: Armenian. Published: July 28, 2016. Categories: Nonfiction » Religion and Spirituality » Christianity
Թեև այս թեման առաջնորդների համար Աստծո կողմից դրված գլխավոր պայման է, սակայն շատ քիչ է գրված այդ մասին: Այս գրքում Դագ Հյուարդ-Միլլսը շատ կարևոր սկզբունքներ է ընդգծում`եկեղեցիներում կայունությունը բարձրացնելու միտում ունենալով: Այս գրքի պարունակությունն այնքան տեղին է ու գործնական, որ շատ եկեղեցիների համար դարձել է բացարձակապես անհրաժեշտություն:
Նրանք, ովքեր ՁԵՎԱՑՆՈՒՄ ԵՆ
Price: $5.00 USD. Words: 21,630. Language: Armenian. Published: July 28, 2016. Categories: Nonfiction » Religion and Spirituality » Christianity
Եկեղեցիները լեցուն են կատարյալ ձևացողներով, ովքեր լիովին անհավատարիմ են դառնում: Խաբեությունը և կեղծիքը միշտ սատանայի գլխավոր բանալիներն են հանդիսացել: Առաջնորդը, ով անկարող է ճանաչել ձևացողի կեղծիքը, կտուժի իր կուրության պատճառով: Սպառնալիքը, «ծանոթ լինելու» երևույթը և շփոթությունը ծառայողների դեմ պայքարող չար ոգիներ են: Շատ ժամանակ մարդիկ նույնիսկ չգիտեն, թե ինչի դեմ են պայքարում: Այս գիրքը կօգ
Նրանք, ովքեր լքում են Ձեզ
Price: $5.00 USD. Words: 33,850. Language: Armenian. Published: July 28, 2016. Categories: Nonfiction » Religion and Spirituality » Christianity
Ձեզ լքող մարդիկ կարող են կործանել Ձեզ: Անկարելի է նկարագրել, թե ճնշվածության, շփոթության և անհանգստության ինչպիսի զգացում է առաջանում, երբ մարդիկ հեռանում են Ձեզանից: Այս գրքի նպատակն է օգնել Ձեզ պայքարել Ձեզ լքող մարդկանցից առաջացած կործանման դեմ: Մի՛ խաբվեք: Լքվածությունը յուրահատուկ երևույթ չէ Ձեր և Ձեր ծառայության համար: Դրանից շատերն են տուժել: Առաջին ապստամբը սատանան էր, որը բոլոր ապստամբութ
Մեգաեկեղեցի Ինչ անել, որ քո եկեղեցին աճ ո...
Price: $6.00 USD. Words: 41,810. Language: Armenian. Published: July 28, 2016. Categories: Nonfiction » Religion and Spirituality » Christianity
«...Դուրս գնա ճանապարհները և ցանգերը, և ստիպիր, որ մտնեն, ՈՐ ԻՄ ՏՈՒՆԸ ԼՑՎԻ»։ Ղուկաս 14.23: Աստծո սրտի փափագն է, որ աշխարհը փրկվի, և Իր տունը՝ եկեղեցին, լիքը լինի: Այս հայտնությունից է ծնվել սույն գիրքը՝ «Մեգաեկեղեցի»-ն, որի հեղինակն է Գանայի ամենամեծ եկեղեցիներից մեկի հովիվ եպիսկոպոս Դագ Հյուարդ-Միլզը: Այս ոգեշնչող գիրքն ընթերցելուց հետո Ձեր եկեղեցին ու ծառայությունն առհավետ կփոխվեն: «Դր. Հյուար
Առաջնորդության արվեստը 3-րդ հրատարակություն
Price: $9.00 USD. Words: 85,100. Language: Armenian. Published: July 28, 2016. Categories: Nonfiction » Religion and Spirituality » Christianity
Ծառայության կանչը կոչ է առաջնորդության: Դարձյալ ճկուն և գործնական մոտեցմամբ Դագ Հյուարդ-Միլզը մեկնաբանում է այն սկզբունքները, որոնք իրեն ակնառու քրիստոնյա առաջնորդ են դարձրել: Այս գրքում բացահայտված ճշմարտությունները շատերի համար ոգեշնչման աղբյուր կհանդիսանան առաջնորդության արվեստին տիրապետելու գործում:
Եկեղեցու աճը ...դա անհնարին չէ՛:
Price: $7.50 USD. Words: 51,080. Language: Armenian. Published: July 28, 2016. Categories: Nonfiction » Religion and Spirituality » Christianity
Հայտնի է, որ եկեղեցու աճը խաբուսիկ է և դժվար հասանելի: Յուրաքանչյուր հովիվ ցանկանում է, որ իր եկեղեցին աճի: Այս գիրքը եկեղեցու աճի Ձեր փնտրտուքի պատասխանն է: Դուք կհասկանաք, թե ինչպես են եկեղեցու աճին հասնելու համար «բազմաթիվ տարաբնույթ բաներ գործում միասին»: Սիրելի՛ հովիվ, երբ այս գրքի խոսքերն ու օծությունը հասնեն Ձեր սրտին, Դուք կտեսնեք եկեղեցու աճը, որի համար աղոթք էիք բարձրացնում:
Un Bon General
Price: $25.00 USD. Words: 105,930. Language: French. Published: July 28, 2016. Categories: Nonfiction » Religion and Spirituality » Christianity
Saviez vous que le sort de l’homme sur la terre est celui d’un soldat ? Nous sommes en guerre que nous le voulions ou pas. La Bible déclare que votre sort est comme celui d’un soldat. Vous devez combattre le bon combat et gagner la guerre. Tous les leaders doivent absolument lire ce nouveau livre sur le combat.
Hoe om wedergebore te word & vermy die hel
Price: $3.50 USD. Words: 25,530. Language: Afrikaans. Published: July 28, 2016. Categories: Nonfiction » Religion and Spirituality » Christianity
"Hierdie boek is 'n uiteindelike gids tot die begrip van verlossing deur Jesus Christus. In hierdie klassieke boek, sal jy verstaan ​​hoe lief Jesus is vir jou, hoe jy 'n wedergebore kan word, hoe jy die hel kan vermy en wat dit beteken om 'n nuwe skepsel in Christus Jesus te wees. Gee hierdie boek aan iemand en hulle sal verstaan ​​wat dit beteken om gered te word deur die bloed...
ልጄ ሆይ ትችያለሽ
Price: $7.00 USD. Words: 20,490. Language: Amharic. Published: July 28, 2016. Categories: Nonfiction » Religion and Spirituality » Christianity
ይህ መጽሐፍ የሴት ልጆችን ጉዳት ይፈውሳል! በእዚህ ለረጅም ጊዜ ሲጠበቅ የነበረ መጽሐፍ፣ ሴቶች የሚገጥሟቸውን በርካታ አዳጋች ሁኔታዎችን በእግዚአብሔር ጥበብ እርዳታ እንዲያሸንፉ ይነሳሳሉ፡፡ ይህን በተለይ ለሴት ልጆች የተጻፈ ኃይለኛና አዲስ መጽሐፍ ስታነብቢ እግዚአብሔር ሕይወትሽን በመንካት ያበረታሻል፡፡
የትህትና ቀመር
Price: $5.00 USD. Words: 22,360. Language: Amharic. Published: July 28, 2016. Categories: Nonfiction » Religion and Spirituality » Christianity
ትህትና /እራስን ማዋረድ/ በጣም አስፈላጊ የሆን መንፈሳዊ ጥራት ነው፡፡ ጥቂት ሰዎች ስለዚህ ዝነኛ ነገር ግን በጣም አስፈላጊ መንፈሳዊ ጥራት ስለሆነው ለመፃፍ ደፍረዋል፡፡ በዚህ የሚስብ መጽሐፋቸው፣ ዳግ ሂዋርድ ሚልስ በአብዛኛው ሊታይ የማይችለውን ትእቢት/ኩራት ግልፅ አድርገውታል፡፡ ይህ መጽሐፍ የተጻፍው እንደኛው በትግል ውስጥ ባለ ክርስቲያን ነው፤ ይባርካችኋል እንዲሁም የኢየሱስ ክርስቶስን እንደ ህፃን አይነት ትህትና /እራስን ማዋረድ/ እንድታዳብር ያበረታታሃል፡፡
Hija, Tu Peudes Lograrlo
Price: $3.50 USD. Words: 29,200. Language: Spanish. Published: July 28, 2016. Categories: Nonfiction » Religion and Spirituality » Christianity
¡Este libro sanará las heridas de las hijas! En este libro tan esperado, las mujeres son retadas a dejar que la sabiduría de Dios las ayude a superar las tantas situaciones imposibles que encuentren. Dios tocará su vida y la fortalecerá mientras disfruta de este nuevo poderoso libro...
La fórmula de la humildad
Price: $5.00 USD. Words: 33,930. Language: Spanish. Published: July 28, 2016. Categories: Nonfiction » Religion and Spirituality » Christianity
La humildad es una cualidad espiritual muy importante. Pocas personas se han atrevido a escribir sobre esta cualidad espiritual nebuloso, pero importante. En este nuevo volumen emocionante Dag Heward-Mills expone las muchas formas sutiles del orgullo. Este poderoso libro, escrito por un...
ዳግም መወለድ ብሎም ገሃነምን ማስወገድ
Price: $5.00 USD. Words: 29,170. Language: Amharic. Published: July 28, 2016. Categories: Nonfiction » Religion and Spirituality » Christianity
በእርግጥ እግዚአብሔር ብዙ ሰዎችን ጠርቷል፡፡ በእዚህ ምድር ላይ ያለን ሕይወት እግዚአብሔርን ለማገልገል የተሰጠን ዕድል ሲሆን የእርሱም ዓይኖች ለመንግሥቱ በምንሠራቸው ነገሮች ላይ ናቸው፡፡ ይህ መጽሐፍ ሲነበብ ያነቃቃል፡፡ በጸሐፊው የተላለፈውን መልእክት ብትቀበል፣ የሕይወትህን መልካም አጋጣሚዎች በአግባቡ እንድትጠቀምባቸው የሚረዳህን ጥበብ ትቀበላለህ፡፡
Inombralo, Ireclamalo, Itomalo
Price: $5.00 USD. Words: 28,420. Language: Spanish. Published: July 28, 2016. Categories: Nonfiction » Religion and Spirituality » Christianity
En este libro, el autor le muestra al creyente la llave maestra para recibir avances espirituales, físicos, financieros y materiales.
Muchos son Llamados
Price: $5.00 USD. Words: 42,190. Language: Spanish. Published: July 28, 2016. Categories: Nonfiction » Religion and Spirituality » Christianity, Nonfiction » Religion and Spirituality » Christian Ministry / Pastoral Resources
Dios ha llamado a mucha gente. Nuestra vida en la tierra es una oportunidad para servirle a Él, y Dios tiene puesto su ojo en las cosas que usted está haciendo para su reino. Este libro es una lectura estimulante. Si usted absorbe las verdades expresadas por el autor, recibirá la sabiduría...
Cómo nacer de nuevo y evitar ir al infierno
Price: $3.50 USD. Words: 22,980. Language: Spanish. Published: July 28, 2016. Categories: Nonfiction » Religion and Spirituality » Christianity
Este libro es una guía definitiva para la comprensión de la salvación a través de Jesucristo. En este libro clásico, entenderás lo mucho que Jesús te ama, cómo puede nacer de nuevo, cómo se puede evitar ir al infierno y lo que significa ser una nueva criatura en Cristo Jesús. Regalar...
ንገራቸው
Price: $7.00 USD. Words: 24,920. Language: Amharic. Published: July 27, 2016. Categories: Nonfiction » Religion and Spirituality » Christianity
አዝመራው ነጥቷል፣ የነፍሳት መከሩም ደርሷል፤ ይሁን እንጂ ወንጌል ሰባኪዎች ወዴት አሉ? ይህ የዳግ ሂዋርድ ሚልስ አነሳሽ መጽሐፍ ክርስቲያኖች ነፍሳትን ማራኪ እንዲሆኑ አስቸኳይ ጥሪ ያደርጋል፡፡
አሥራት የማይከፍሉ ክርስቲያኖች ለምን ድሀ እንደሚሆኑ . . . እ...
Price: $6.00 USD. Words: 28,890. Language: English. Published: July 27, 2016. Categories: Nonfiction » Religion and Spirituality » Christianity
ይህ ጥንታዊ የመስጠት ግንዛቤ አይሁዳውያኖችን ወደ ታዋቂ ሐብት ያደረሳቸው ቢሆንም እንኳን ብዙ ሰዎች ከአሥራት መክፈል አስተሳሰብ ጋር ይታገላሉ፡፡ በዚህ መጽሓፍ ውስጥ ቢሾፕ ዳግ ሂዋርድ ሚልስ አሥራት መክፈል እንዴት አድርጎ ሐብትን ለማፍራትና የብልጽግናን ተአምራት እንደሚያጠንክር ያስተምረናል፡፡ ከዳግ ሂዋርድ ሚልስ ምርጥ ርዕሶች አንዱ በሆነው በዚህ መጽሐፍ ተባረክ፡፡