Nonfiction » Religion and Spirituality » Buddhism

Sub-categories: Rituals & Practice | Zen | Tibetan | History | Sacred Writings | Theravada 
A Different Outlook On Bipolar Disorder [Ups And Downs To Buddha State]
By
Price: $2.99 USD. Words: 24,670. Language: English. Published: September 3, 2014. Category: Nonfiction » Religion and Spirituality » Buddhism
If you are looking for a book about bipolar disorder or spiritual awakening, look no further, you’ve found it.
Creating the Causes of Happiness
By
Series: Lam-rim Teachings from Kopan, 1991. Price: $0.99 USD. Words: 51,920. Language: English. Published: February 12, 2015 by Lama Yeshe Wisdom Archive. Category: Nonfiction » Religion and Spirituality » Buddhism
This is the second volume in a new series of Lama Zopa Rinpoche's teachings given during the 24th Kopan lam-rim course in 1991. The series will consist of four volumes of lightly edited transcripts that we hope will convey the feeling of being in Nepal for the one-month Kopan course. This second volume covers topics such as the nature of the mind, karma, death, reincarnation and emptiness.
Practicing the Unmistaken Path
By
Series: Lam-rim Teachings from Kopan, 1991. Price: $0.99 USD. Words: 59,890. Language: English. Published: October 27, 2014 by Lama Yeshe Wisdom Archive. Category: Nonfiction » Religion and Spirituality » Buddhism
This is the first volume in a new series of Lama Zopa Rinpoche's teachings given during the 24th Kopan lam-rim course in 1991. This first volume covers topics such as compassion and universal responsibility, the benefits of developing bodhicitta, the disadvantages of self-cherishing, and emptiness.
Chuyển họa thành phúc
By
Price: $1.95 USD. Words: 19,520. Language: Vietnamese. Published: February 16, 2015. Category: Nonfiction » Religion and Spirituality » Buddhism
Tập sách này là một trong những bản văn khuyến thiện được lưu hành rộng nhất tại Trung Hoa. Nội dung tuy không có gì quá cao xa sâu sắc, nhưng quả thật là những điều nhận thức vô cùng thiết thực và lợi lạc trong cuộc sống, có thể giúp người ta thay đổi cả cuộc đời, hay nói theo cách của người xưa là “chuyển đổi số mạng”. Tiên sinh Viên Liễu Phàm không viết sách này như một nghiên cứu triết lý...