Nonfiction » Religion and Spirituality » Buddhism

Sub-categories: Rituals & Practice | Zen | Tibetan | History | Sacred Writings | Theravada 
Yếu lược các giai đoạn trên đường tu giác ngộ - The Abridge Stages Of The Path To Enlightenment
By
Price: $0.99 USD. Words: 53,260. Language: Vietnamese. Published: December 7, 2013. Category: Nonfiction » Religion and Spirituality » Buddhism
Việc chuyển hóa thân, khẩu, ý của quý vị là điều quan trọng, để thẳng tiến đến giác ngộ nếu có thể. Do đó, ít nhất là trong các buổi giảng Pháp này, quý vị hãy cố gắng hướng tâm vào việc tu tập tâm linh. Hãy cố gắng ghi nhớ bất kỳ ý nghĩa nào mà quý vị tiếp nhận được từ các buổi giảng Pháp này và nỗ lực thực hành theo đó cho thuần thục. Nghe giảng Pháp không chỉ là để trau dồi học thuật...
Nguyên lý duyên khởi - Dependent Arising
By
Price: $0.99 USD. Words: 50,370. Language: Vietnamese. Published: December 6, 2013. Category: Nonfiction » Religion and Spirituality » Buddhism
Những phương cách mà chúng ta dùng để đạt được hạnh phúc và vượt qua bất ổn là khác nhau. Hơn nữa, hạnh phúc cũng có nhiều loại khác nhau, và khổ đau cũng thế. Ở đây chúng ta không chỉ nhắm đến việc làm giảm nhẹ [khổ đau] hay đạt được lợi lạc nhất thời, mà ta đang hướng đến một mục đích hay sự lợi lạc lâu dài. Là những người Phật tử, chúng ta không nhắm đến điều đó chỉ trong một kiếp sống này...
Tổng quan về các pháp môn trong Phật giáo Tây Tạng - A Survey of the Paths of Tibetan Buddhism
By
Price: $0.99 USD. Words: 51,590. Language: Vietnamese. Published: December 6, 2013. Category: Nonfiction » Religion and Spirituality » Buddhism
Đời sống của chúng ta trôi qua theo cách hết sức bận rộn. Cho dù chúng ta có ứng xử tốt đẹp hay không, thời gian cũng chẳng bao giờ chờ đợi, vẫn không ngừng biến chuyển. Thêm vào đó, cuộc sống của riêng ta cũng liên tục trôi qua, nên nếu có gì bất ổn xảy ra ta cũng không thể quay lại [để chỉnh sửa]. Mạng sống vơi dần theo thời gian. Vì thế, việc quán xét khuynh hướng tinh thần là rất quan trọng...
Illuminating the Path to Enlightenment
By
Price: $0.99 USD. Words: 63,950. Language: English. Published: August 20, 2013 by Lama Yeshe Wisdom Archive. Category: Nonfiction » Religion and Spirituality » Buddhism
His Holiness the Dalai Lama gives a commentary on Lama of the Path, Atisha's revolutionary work and Lines of Experience, a short text written by the Tibetan scholar Lama Tsong Khapa. This book offers readers one of the clearest and most authoritative expositions of the Tibetan Buddhist path ever published, and it is recommended for those at the beginning of the path, the middle and the end.
Changing Destiny: Liao-Fan's Four Lessons -- A Commentary by Venerable Master Chin Kung
By
Price: Free! Words: 109,380. Language: English. Published: July 20, 2013. Category: Nonfiction » Religion and Spirituality » Buddhism
The book Liaofan’s Four Lessons was written in the sixteenth century in China by Yuan Liaofan with the hope that it would teach his son, Yuan Tianqi, about destiny, how to differentiate good from bad, how to correct his faults, and how to practice good deeds to cultivate both virtue and humility.
Buddhism of Wisdom & Faith: Pure Land Principles and Practice
By
Price: Free! Words: 93,880. Language: American English. Published: April 13, 2013 by YMBA. Category: Nonfiction » Religion and Spirituality » Buddhism
This Pure Land treatise is, to our knowledge, the first and only compendium of Pure land teaching and thought currently available in a Western language. In the tradition of the Avatamsaka Sutra, the author sometimes shifts from one plane of meaning to another, at times down-to-earth, at times metaphysical, so as to reach readers at every level and to sever attachment to his very words.
Die Buddhas der Zukunft
By
You set the price! Words: 83,290. Language: German. Published: February 22, 2013. Category: Nonfiction » Religion and Spirituality » Buddhism
Ein authentischer Buddhismus für den Westen – Wege zu unserer Befreiung Der Autor begann seine intensive buddhistische Praxis 1968 und praktizierte mit bekannten Lehrern wie Geshe Rabten, Goenka, Jack Kornfield, Josef Goldstein und Thich Nhat Hanh, von dem er 1994 als Dharma-Lehrer autorisiert wurde. Seit 1983 gibt er Meditationskurse und seit 1986 leitet er das Meditationszentrum Haus Tao.
Rộng mở tâm hồn và phát triển trí tuệ
By
Price: $0.99 USD. Words: 87,140. Language: Vietnamese. Published: December 16, 2012. Category: Nonfiction » Religion and Spirituality » Buddhism
Tập sách này đặc biệt được viết ra bởi một vị Ni sư người Mỹ tu tập theo truyền thống Phật giáo Tây Tạng. Bà sinh ra và lớn lên ở vùng Los Angeles, tốt nghiệp Đại học California chuyên ngành Sử học vào năm 1971 và đã từng đi khắp nhiều nơi trên thế giới như châu Âu, Bắc Phi, châu Á...
Bodhisattva Attitude: How to Dedicate Your Life to Others
By
Price: $0.99 USD. Words: 68,110. Language: English. Published: March 12, 2012 by Lama Yeshe Wisdom Archive. Category: Nonfiction » Religion and Spirituality » Buddhism
The Bodhisattva Attitude is taken from the sutra teachings of the Buddha and is based on verses by the great bodhisattva Shantideva in his Guide to the Bodhisattva Way of Life. The verses are meant to be recited each morning. This book is drawn from Lama Zopa Rinpoche’s essential teachings given from 2008 onward. It is the first volume in LYWA’s Heart Advice Series.