Nonfiction » Religion and Spirituality » Buddhism

Sub-categories: Rituals & Practice | Zen | Tibetan | History | Sacred Writings | Theravada 
Yếu lược các giai đoạn trên đường tu giác ngộ - The Abridge Stages Of The Path To Enlightenment
By
Price: $1.95 USD. Words: 53,260. Language: Vietnamese. Published: December 7, 2013. Category: Nonfiction » Religion and Spirituality » Buddhism
Việc chuyển hóa thân, khẩu, ý của quý vị là điều quan trọng, để thẳng tiến đến giác ngộ nếu có thể. Do đó, ít nhất là trong các buổi giảng Pháp này, quý vị hãy cố gắng hướng tâm vào việc tu tập tâm linh. Hãy cố gắng ghi nhớ bất kỳ ý nghĩa nào mà quý vị tiếp nhận được từ các buổi giảng Pháp này và nỗ lực thực hành theo đó cho thuần thục. Nghe giảng Pháp không chỉ là để trau dồi học thuật...
Phát tâm Bồ-đề - Generating the Mind of Enlightenment
By
Price: $1.95 USD. Words: 21,450. Language: Vietnamese. Published: December 6, 2013 by Nguyễn Minh Tiến. Category: Nonfiction » Religion and Spirituality » Buddhism
Tập sách này gồm 2 bài giảng của Đức Đạt-lai Lạt-ma XIV, được ngài Rajiv Mehrotra – đệ tử của đức Đạt-lai Lạt-ma – trực tiếp ban cho chúng tôi cùng với 4 bài giảng khác nữa, kèm theo một văn bản cho phép chuyển dịch tất cả sang Việt ngữ và phát hành ở dạng song ngữ Anh-Việt. Phát tâm Bồ-đề được chúng tôi hoàn tất trước tiên và được chọn làm tựa đề cho tập sách này vì tính phổ quát của nó...
Nguyên lý duyên khởi - Dependent Arising
By
Price: $1.95 USD. Words: 50,370. Language: Vietnamese. Published: December 6, 2013. Category: Nonfiction » Religion and Spirituality » Buddhism
Những phương cách mà chúng ta dùng để đạt được hạnh phúc và vượt qua bất ổn là khác nhau. Hơn nữa, hạnh phúc cũng có nhiều loại khác nhau, và khổ đau cũng thế. Ở đây chúng ta không chỉ nhắm đến việc làm giảm nhẹ [khổ đau] hay đạt được lợi lạc nhất thời, mà ta đang hướng đến một mục đích hay sự lợi lạc lâu dài. Là những người Phật tử, chúng ta không nhắm đến điều đó chỉ trong một kiếp sống này...
Tổng quan về các pháp môn trong Phật giáo Tây Tạng - A Survey of the Paths of Tibetan Buddhism
By
Price: $1.95 USD. Words: 51,590. Language: Vietnamese. Published: December 6, 2013. Category: Nonfiction » Religion and Spirituality » Buddhism
Đời sống của chúng ta trôi qua theo cách hết sức bận rộn. Cho dù chúng ta có ứng xử tốt đẹp hay không, thời gian cũng chẳng bao giờ chờ đợi, vẫn không ngừng biến chuyển. Thêm vào đó, cuộc sống của riêng ta cũng liên tục trôi qua, nên nếu có gì bất ổn xảy ra ta cũng không thể quay lại [để chỉnh sửa]. Mạng sống vơi dần theo thời gian. Vì thế, việc quán xét khuynh hướng tinh thần là rất quan trọng...
Buddhism and Politics: Citizens, Politicians, and the Noble Eightfold Path
By
Price: $0.99 USD. Words: 6,520. Language: English. Published: October 7, 2013. Category: Nonfiction » Politics and Current Affairs » Government
Make politics a missions of peace. By following the tenets of the Noble Eightfold Path, citizens and politicians alike can change their thinking and their actions to follow a middle path. Critics are saying, "I urge you to read this book...you will benefit from it."
Religions in South Africa, Vol.3: Buddhism
By
Price: Free! Words: 5,420. Language: English (South African dialect). Published: September 10, 2013. Category: Nonfiction » Religion and Spirituality » Buddhism
This series of e-booklets was commissioned by the IFFM to provide media professionals with quick reference material on the religious traditions in South Africa. Volume 3 discusses Buddhism
A Garland of Advice: Special Instructions on How to Bless a Mala and General Advice for Recitation Practice
By
Price: $2.99 USD. Words: 7,970. Language: English. Published: August 27, 2013. Category: Nonfiction » Religion and Spirituality » Buddhism
In this book Zurmang Gharwang Rinpoche offers advices on how to use a Buddhist mala and engage in mantra recitation practice. In addition, Rinpoche explains the significance of the mala in Tibetan Buddhism and the commitments relating to the mala. This volume also includes special instructions on how to bless a mala and make your mantra practice more powerful.
Buda en Mezclilla
By
Price: Free! Words: 1,820. Language: Spanish. Published: August 24, 2013. Category: Nonfiction » Religion and Spirituality » Buddhism
“Buda en Mezclilla”, del poeta-filósofo y monje Zen Tai Sheridan, es un una guía universal en extremo corta, simple y directa para la práctica de sentarse en silencio y ser uno mismo, que es lo mismo que Ser Buda. Sentarse en silencio puede enseñar muchas formas de aceptar la vida, enfrentar el dolor, envejecer con gracia y morir sin remordimientos.
Illuminating the Path to Enlightenment
By
Price: $0.99 USD. Words: 63,980. Language: English. Published: August 20, 2013 by Lama Yeshe Wisdom Archive. Category: Nonfiction » Religion and Spirituality » Buddhism
His Holiness the Dalai Lama gives a commentary on Lamp of the Path, Atisha's revolutionary work and Lines of Experience, a short text written by the Tibetan scholar Lama Tsong Khapa. This book offers readers one of the clearest and most authoritative expositions of the Tibetan Buddhist path ever published, and it is recommended for those at the beginning of the path, the middle and the end.
The Buddhist Way to Peace of Mind
By
Price: Free! Words: 10,980. Language: English. Published: August 5, 2013. Category: Nonfiction » Religion and Spirituality » Buddhism
This book is a compilation from ten of Venerable Pramote's Dhamma talks in the summer of 2008. Only materials concerning the principles of meditation and Dhamma practice are presented here,along with pictures for easy understanding. We hope that such visual aids will be a vehicle to help further spread the Buddha's teachings that end our suffering.
A Buddhist Monk Story
By
Price: Free! Words: 2,250. Language: English. Published: July 31, 2013. Category: Fiction » Themes & motifs » Spiritual & metaphysical
(5.00 from 1 review)
Short story about novice monk going to elder monk for advice
Changing Destiny: Liao-Fan's Four Lessons -- A Commentary by Venerable Master Chin Kung
By
Price: Free! Words: 109,380. Language: English. Published: July 20, 2013. Category: Nonfiction » Religion and Spirituality » Buddhism
The book Liaofan’s Four Lessons was written in the sixteenth century in China by Yuan Liaofan with the hope that it would teach his son, Yuan Tianqi, about destiny, how to differentiate good from bad, how to correct his faults, and how to practice good deeds to cultivate both virtue and humility.
Buddhism for Today
By
Price: Free! Words: 7,970. Language: English. Published: June 15, 2013. Category: Nonfiction » Religion and Spirituality » Buddhism
Buddhism is a religion that, historically, is said to have been founded by Shakyamuni Buddha in the foothills of the Himalayan Mountains sometime around 600 B.C. Some historians believed that Shakyamuni lived as far back as 1,000 B.C.
Thus Have I Heard -- Buddhist Parables and Stories
By
Price: Free! Words: 44,100. Language: American English. Published: April 13, 2013 by YMBA. Category: Nonfiction » Religion and Spirituality » Buddhism
Buddhism has always been fond of parables and many of these were used by the Buddha himself. He taught by parables, "for men of good understanding will readily enough catch the meaning of what is taught under the shape of a parable."
Brahma Net Sutra
By
Price: Free! Words: 35,010. Language: American English. Published: April 13, 2013 by YMBA. Category: Nonfiction » Religion and Spirituality » Buddhism
After the passing of the historical Buddha more than 2500 years ago, His teachings were codified in theTripitaka, or three "baskets": sutras, commentaries and precepts. The Brahma Net Sutra is part of both the basket of sutras and the basket of precepts, and contains the Bodhisattvaprecepts, the highest moral code in Mahayana.
A Composition Urging The Generation Of The Bodhi Mind
By
Price: Free! Words: 8,850. Language: American English. Published: April 13, 2013 by YMBA. Category: Nonfiction » Religion and Spirituality » Buddhism
"Everything returns to Oneness at the source, but there are many expedient methods that lead us there." This is a very popular saying in Buddhism. However, even though three are many expedient methods, we must really practice with diligence; otherwise, we are left with only many expedient methods having no particular benefit for anyone -- i.e., with nothing at all.
The Dharma of Mind Transmission
By
Price: Free! Words: 15,970. Language: American English. Published: April 13, 2013 by YMBA. Category: Nonfiction » Religion and Spirituality » Buddhism
The Mind is Buddha; Buddha is the Mind. All sentient beings and all Buddhas have the same Mind, which is without boundaries and void, without name and form and is immeasurable.
Practice and Attain Sudden Enlightenment
By
Price: Free! Words: 15,560. Language: American English. Published: April 13, 2013 by YMBA. Category: Nonfiction » Religion and Spirituality » Buddhism
Ch'an Master Ch'an Yuan, out of great compassion, wrote his work Practice and Attain Sudden Enlightenment, using the dialogue format between a monk-student and his master to develop concepts about the nature of the Absolute, Original Mind, Enlightenment, practice, etc., assuming that future student of the Dharma would surely benefit from this design.
The Prajna Paramita Heart Sutra
By
Price: Free! Words: 25,900. Language: American English. Published: April 13, 2013 by YMBA. Category: Nonfiction » Religion and Spirituality » Buddhism
The Prajna Paramita Hrdaya Sutra is the core of The Mahaprajna Paramita Sutra in six hundred scrolls. Its teaching is the teaching of supramundane Voidness as the only true existence, the true Void being mysteriously concealed in the existing. Therefore, one might say the substance of this sutra is the Voidness of all dharmas; and non-obtaining is the purpose.
Buddhism of Wisdom & Faith: Pure Land Principles and Practice
By
Price: Free! Words: 93,880. Language: American English. Published: April 13, 2013 by YMBA. Category: Nonfiction » Religion and Spirituality » Buddhism
This Pure Land treatise is, to our knowledge, the first and only compendium of Pure land teaching and thought currently available in a Western language. In the tradition of the Avatamsaka Sutra, the author sometimes shifts from one plane of meaning to another, at times down-to-earth, at times metaphysical, so as to reach readers at every level and to sever attachment to his very words.