Nonfiction » Religion and Spirituality » Buddhism

Sub-categories: Rituals & Practice | Zen | Tibetan | History | Sacred Writings | Theravada 
Zen Meditation Magic: Secrets to Finding the Time for Peace of Mind, Every Day
By
Price: $2.99 USD. Words: 17,800. Language: English. Published: March 14, 2014 by Lucky Leaf Media. Category: Nonfiction » Religion and Spirituality » Body, mind, & spirit
"Zen Meditation Magic: Secrets to Finding the Time for Peace of Mind, Every Day" is your complete guide to Zen meditation. Whether you have 90 seconds or 20 minutes, you can find a Zen meditative practice you can use to improve your overall health and give you the ultimate feeling of peace of mind. Pick up this book today and obtain the benefits of a Zen lifestyle!
The Five-Minute Buddhist Meditates: Getting Started in Meditation the Simple Way
By
Price: $5.99 USD. Words: 14,340. Language: English. Published: March 6, 2014. Category: Nonfiction » Religion and Spirituality » Buddhism
A jargon-free, plain language introduction to the basic concepts and styles of meditation and real-world applications. There's no mystical mumbo-jumbo involved, just useful tips that will help you incorporate short, easy-to-follow meditation sessions into your daily life.
The Five-Minute Buddhist: Getting Started in Buddhism the Simple Way
By
Price: $7.99 USD. Words: 50,650. Language: English. Published: March 6, 2014. Category: Nonfiction » Religion and Spirituality » Buddhism
A jargon-free, plain language introduction to the foundational ideas of Buddhism and real-world tips for practicing Buddhism while balancing life in the real, modern world. This book goes easy on the mystical mumbo-jumbo and simply introduces the ideas that will help you live in the present and feel different about the world and your place in it.
Dominion
By
Price: $0.99 USD. Words: 290. Language: English. Published: March 1, 2014. Category: Fiction » Inspirational
About the poem Dominion - Made in GOD's image man was given Dominion over all creation. His voice would be second to GOD's, if he only obeyed. But in our weakness we fell from divine grace falling face first into the dust to look toward the heavens in worship as all creation does. We no longer walk with our Creator, we humbly chase after Him while attempting to retain lost supremacy.
The Fire of Zen - Truth Does Not Burn
By
Price: $3.33 USD. Words: 6,700. Language: English. Published: February 10, 2014. Category: Nonfiction » Religion and Spirituality » Buddhism
The Fire of Zen - Truth Does Not Burn - The Basics. This book is intended for seekers of Ultimate Truth, those who more than anything want to "attain" Enlightenment. This is not traditional Zen, nor is it entertainment Zen. This is Fundamental Zen.
Ba điểm tinh yếu trên đường tu tập - Three Principal Aspects Of The Path
By
Price: $1.95 USD. Words: 46,710. Language: English. Published: December 7, 2013. Category: Nonfiction » Religion and Spirituality » Buddhism
Tập sách này là bản Việt dịch từ một bài giảng của Đức Đạt-lai Lạt-ma XIV, được ngài Rajiv Mehrotra - đệ tử của đức Đạt-lai Lạt-ma - trực tiếp ban cho chúng tôi cùng với 5 bài giảng khác nữa, kèm theo một văn bản cho phép chuyển dịch tất cả sang Việt ngữ và phát hành ở dạng song ngữ Anh-Việt. Ba điểm tinh yếu trên đường tu tập là bài giảng giải chi tiết về ý nghĩa một bài kệ rất nổi tiếng...
Yếu lược các giai đoạn trên đường tu giác ngộ - The Abridge Stages Of The Path To Enlightenment
By
Price: $1.95 USD. Words: 53,260. Language: Vietnamese. Published: December 7, 2013. Category: Nonfiction » Religion and Spirituality » Buddhism
Việc chuyển hóa thân, khẩu, ý của quý vị là điều quan trọng, để thẳng tiến đến giác ngộ nếu có thể. Do đó, ít nhất là trong các buổi giảng Pháp này, quý vị hãy cố gắng hướng tâm vào việc tu tập tâm linh. Hãy cố gắng ghi nhớ bất kỳ ý nghĩa nào mà quý vị tiếp nhận được từ các buổi giảng Pháp này và nỗ lực thực hành theo đó cho thuần thục. Nghe giảng Pháp không chỉ là để trau dồi học thuật...
Phát tâm Bồ-đề - Generating the Mind of Enlightenment
By
Price: $1.95 USD. Words: 21,450. Language: Vietnamese. Published: December 6, 2013 by Nguyễn Minh Tiến. Category: Nonfiction » Religion and Spirituality » Buddhism
Tập sách này gồm 2 bài giảng của Đức Đạt-lai Lạt-ma XIV, được ngài Rajiv Mehrotra – đệ tử của đức Đạt-lai Lạt-ma – trực tiếp ban cho chúng tôi cùng với 4 bài giảng khác nữa, kèm theo một văn bản cho phép chuyển dịch tất cả sang Việt ngữ và phát hành ở dạng song ngữ Anh-Việt. Phát tâm Bồ-đề được chúng tôi hoàn tất trước tiên và được chọn làm tựa đề cho tập sách này vì tính phổ quát của nó...
Nguyên lý duyên khởi - Dependent Arising
By
Price: $1.95 USD. Words: 50,370. Language: Vietnamese. Published: December 6, 2013. Category: Nonfiction » Religion and Spirituality » Buddhism
Những phương cách mà chúng ta dùng để đạt được hạnh phúc và vượt qua bất ổn là khác nhau. Hơn nữa, hạnh phúc cũng có nhiều loại khác nhau, và khổ đau cũng thế. Ở đây chúng ta không chỉ nhắm đến việc làm giảm nhẹ [khổ đau] hay đạt được lợi lạc nhất thời, mà ta đang hướng đến một mục đích hay sự lợi lạc lâu dài. Là những người Phật tử, chúng ta không nhắm đến điều đó chỉ trong một kiếp sống này...
Tổng quan về các pháp môn trong Phật giáo Tây Tạng - A Survey of the Paths of Tibetan Buddhism
By
Price: $1.95 USD. Words: 51,590. Language: Vietnamese. Published: December 6, 2013. Category: Nonfiction » Religion and Spirituality » Buddhism
Đời sống của chúng ta trôi qua theo cách hết sức bận rộn. Cho dù chúng ta có ứng xử tốt đẹp hay không, thời gian cũng chẳng bao giờ chờ đợi, vẫn không ngừng biến chuyển. Thêm vào đó, cuộc sống của riêng ta cũng liên tục trôi qua, nên nếu có gì bất ổn xảy ra ta cũng không thể quay lại [để chỉnh sửa]. Mạng sống vơi dần theo thời gian. Vì thế, việc quán xét khuynh hướng tinh thần là rất quan trọng...
A Search for Meaning. Connecting with Buddhist Teachers.
By
Price: $9.99 USD. Words: 91,380. Language: English. Published: November 15, 2013. Category: Fiction » Inspirational
A Search for Meaning is a book about people just like us discovering the true meaning of Life through meeting a Buddhist teacher. Love, sexuality, relationships, spirituality, money, fame and power are topics that often interest us.These are modern, contemporary stories of love and relationships, happiness and devotion grounded in an ancient tradition. Heartwarming and sometimes heartbreaking.
The Perfect Human Rebirth: Freedom and Richness on the Path to Enlightenment
By
Series: FPMT Lineage, Book 3. Price: $4.99 USD. Words: 90,990. Language: English. Published: November 13, 2013 by Lama Yeshe Wisdom Archive. Category: Nonfiction » Religion and Spirituality » Buddhism
This FPMT Lineage Series book is drawn from Lama Zopa Rinpoche’s graduated path to enlightenment teachings given over a four decade period, starting from the early 1970s, and deals with how rare and precious it is to receive not just a human rebirth but a perfect human rebirth, with eight freedoms and ten richnesses, the best possible conditions for practicing Dharma.
The Illustrated Tibetan Book of the Dead
By
Price: $7.99 USD. Words: 31,770. Language: English. Published: November 3, 2013. Category: Nonfiction » Religion and Spirituality » Buddhism
Bardo Thodol or 'The Tibetan Book of the Dead' is a mystical funerary text rooted in the Tibetan Tantric and Vajrayana Buddhist teachings. Composed by the guru and sage Padmasambhava in the 8th century, the Bardo Thodol is recited by a Buddhist lama over a dying or recently deceased person as a spiritual guide to the process of death and that which follows.
Observance of Meditation
By
Price: $7.00 USD. Words: 32,890. Language: English. Published: October 30, 2013. Category: Nonfiction » Religion and Spirituality » Buddhism
People have asked on many occasions what is meditation and how do I practice. Observance of Meditation expands on the topic of meditation in terms of a religious practice whose purpose is anchored in the reality of our lives. Although this is not the first Lam Rim style discussion on practice, it is aimed at the individual who might need a more expansive explanation.
Buddhism and Politics: Citizens, Politicians, and the Noble Eightfold Path
By
Price: $0.99 USD. Words: 6,520. Language: English. Published: October 7, 2013. Category: Nonfiction » Politics and Current Affairs » Government
Make politics a missions of peace. By following the tenets of the Noble Eightfold Path, citizens and politicians alike can change their thinking and their actions to follow a middle path. Critics are saying, "I urge you to read this book...you will benefit from it."
Aqui e Agora - 100 pensamentos zen-budistas para uma vida melhor
By
Price: $3.99 USD. Words: 3,030. Language: Portuguese. Published: September 15, 2013. Category: Nonfiction » Religion and Spirituality » Buddhism
Aqui e Agora reúne 100 pensamentos com base na filosofia zen-budista que nos servem para tornar a vida cotidiana mais simples.
POCKET ZEN 100 histórias budistas para meditar
By
Price: $5.99 USD. Words: 14,310. Language: Portuguese. Published: September 14, 2013. Category: Nonfiction » Religion and Spirituality » Buddhism
Fábulas, histórias, anedotas e diálogos que demonstram a riqueza da tradição zen-budista e o conhecimento de seus mestres.
Religions in South Africa, Vol.3: Buddhism
By
Price: Free! Words: 5,420. Language: English (South African dialect). Published: September 10, 2013. Category: Nonfiction » Religion and Spirituality » Buddhism
This series of e-booklets was commissioned by the IFFM to provide media professionals with quick reference material on the religious traditions in South Africa. Volume 3 discusses Buddhism
A Garland of Advice: Special Instructions on How to Bless a Mala and General Advice for Recitation Practice
By
Price: $2.99 USD. Words: 7,970. Language: English. Published: August 27, 2013. Category: Nonfiction » Religion and Spirituality » Buddhism
In this book Zurmang Gharwang Rinpoche offers advices on how to use a Buddhist mala and engage in mantra recitation practice. In addition, Rinpoche explains the significance of the mala in Tibetan Buddhism and the commitments relating to the mala. This volume also includes special instructions on how to bless a mala and make your mantra practice more powerful.
Buda en Mezclilla
By
Price: Free! Words: 1,820. Language: Spanish. Published: August 24, 2013. Category: Nonfiction » Religion and Spirituality » Buddhism
“Buda en Mezclilla”, del poeta-filósofo y monje Zen Tai Sheridan, es un una guía universal en extremo corta, simple y directa para la práctica de sentarse en silencio y ser uno mismo, que es lo mismo que Ser Buda. Sentarse en silencio puede enseñar muchas formas de aceptar la vida, enfrentar el dolor, envejecer con gracia y morir sin remordimientos.