Nonfiction » Religion and Spirituality » Buddhism

Sub-categories: Rituals & Practice | Zen | Tibetan | History | Sacred Writings | Theravada 
Now And Zen
Price: $2.99 USD. Words: 13,190. Language: English. Published: February 20, 2014. Categories: Nonfiction » Religion and Spirituality » Buddhism, Nonfiction » Philosophy » Buddhist
How does Zen practice lead to enlightenment? When is internally-focused mindfulness most effective? What is the greatest obstacle to experiencing peace of mind? Now And Zen explores the deeper psychological aspects of Zen practice and offers a new approach for attaining tranquility and happiness. Robert Sommers has a Ph.D. in clinical psychology and is a long-time Zen practitioner.
The Fire of Zen - Truth Does Not Burn
Price: $3.33 USD. Words: 6,700. Language: English. Published: February 10, 2014. Categories: Nonfiction » Religion and Spirituality » Buddhism, Nonfiction » Religion and Spirituality » Self-realization
The Fire of Zen - Truth Does Not Burn - The Basics. This book is intended for seekers of Ultimate Truth, those who more than anything want to "attain" Enlightenment. This is not traditional Zen, nor is it entertainment Zen. This is Fundamental Zen.
Ba điểm tinh yếu trên đường tu tập - Three Principal Aspects Of The Path
Price: $1.95 USD. Words: 46,710. Language: English. Published: December 7, 2013. Categories: Nonfiction » Religion and Spirituality » Buddhism
Tập sách này là bản Việt dịch từ một bài giảng của Đức Đạt-lai Lạt-ma XIV, được ngài Rajiv Mehrotra - đệ tử của đức Đạt-lai Lạt-ma - trực tiếp ban cho chúng tôi cùng với 5 bài giảng khác nữa, kèm theo một văn bản cho phép chuyển dịch tất cả sang Việt ngữ và phát hành ở dạng song ngữ Anh-Việt. Ba điểm tinh yếu trên đường tu tập là bài giảng giải chi tiết về ý nghĩa một bài kệ rất nổi tiếng...
Yếu lược các giai đoạn trên đường tu giác ngộ - The Abridge Stages Of The Path To Enlightenment
Price: $1.95 USD. Words: 53,260. Language: Vietnamese. Published: December 7, 2013. Categories: Nonfiction » Religion and Spirituality » Buddhism
Việc chuyển hóa thân, khẩu, ý của quý vị là điều quan trọng, để thẳng tiến đến giác ngộ nếu có thể. Do đó, ít nhất là trong các buổi giảng Pháp này, quý vị hãy cố gắng hướng tâm vào việc tu tập tâm linh. Hãy cố gắng ghi nhớ bất kỳ ý nghĩa nào mà quý vị tiếp nhận được từ các buổi giảng Pháp này và nỗ lực thực hành theo đó cho thuần thục. Nghe giảng Pháp không chỉ là để trau dồi học thuật...
Phát tâm Bồ-đề - Generating the Mind of Enlightenment
Price: $1.95 USD. Words: 21,450. Language: Vietnamese. Published: December 6, 2013 by Nguyễn Minh Tiến. Categories: Nonfiction » Religion and Spirituality » Buddhism
Tập sách này gồm 2 bài giảng của Đức Đạt-lai Lạt-ma XIV, được ngài Rajiv Mehrotra – đệ tử của đức Đạt-lai Lạt-ma – trực tiếp ban cho chúng tôi cùng với 4 bài giảng khác nữa, kèm theo một văn bản cho phép chuyển dịch tất cả sang Việt ngữ và phát hành ở dạng song ngữ Anh-Việt. Phát tâm Bồ-đề được chúng tôi hoàn tất trước tiên và được chọn làm tựa đề cho tập sách này vì tính phổ quát của nó...
Nguyên lý duyên khởi - Dependent Arising
Price: $1.95 USD. Words: 50,370. Language: Vietnamese. Published: December 6, 2013. Categories: Nonfiction » Religion and Spirituality » Buddhism, Essay » Sociology
Những phương cách mà chúng ta dùng để đạt được hạnh phúc và vượt qua bất ổn là khác nhau. Hơn nữa, hạnh phúc cũng có nhiều loại khác nhau, và khổ đau cũng thế. Ở đây chúng ta không chỉ nhắm đến việc làm giảm nhẹ [khổ đau] hay đạt được lợi lạc nhất thời, mà ta đang hướng đến một mục đích hay sự lợi lạc lâu dài. Là những người Phật tử, chúng ta không nhắm đến điều đó chỉ trong một kiếp sống này...
Tổng quan về các pháp môn trong Phật giáo Tây Tạng - A Survey of the Paths of Tibetan Buddhism
Price: $1.95 USD. Words: 51,590. Language: Vietnamese. Published: December 6, 2013. Categories: Nonfiction » Religion and Spirituality » Buddhism
Đời sống của chúng ta trôi qua theo cách hết sức bận rộn. Cho dù chúng ta có ứng xử tốt đẹp hay không, thời gian cũng chẳng bao giờ chờ đợi, vẫn không ngừng biến chuyển. Thêm vào đó, cuộc sống của riêng ta cũng liên tục trôi qua, nên nếu có gì bất ổn xảy ra ta cũng không thể quay lại [để chỉnh sửa]. Mạng sống vơi dần theo thời gian. Vì thế, việc quán xét khuynh hướng tinh thần là rất quan trọng...
A Search for Meaning. Connecting with Buddhist Teachers.
Price: $9.99 USD. Words: 91,380. Language: English. Published: November 15, 2013. Categories: Fiction » Inspirational, Nonfiction » Religion and Spirituality » Buddhism
A Search for Meaning is a book about people just like us discovering the true meaning of Life through meeting a Buddhist teacher. Love, sexuality, relationships, spirituality, money, fame and power are topics that often interest us.These are modern, contemporary stories of love and relationships, happiness and devotion grounded in an ancient tradition. Heartwarming and sometimes heartbreaking.
The Perfect Human Rebirth: Freedom and Richness on the Path to Enlightenment
Series: FPMT Lineage, Book 3. Price: $4.99 USD. Words: 90,990. Language: English. Published: November 13, 2013 by Lama Yeshe Wisdom Archive. Categories: Nonfiction » Religion and Spirituality » Buddhism, Nonfiction » Religion and Spirituality » Buddhism
This FPMT Lineage Series book is drawn from Lama Zopa Rinpoche’s graduated path to enlightenment teachings given over a four decade period, starting from the early 1970s, and deals with how rare and precious it is to receive not just a human rebirth but a perfect human rebirth, with eight freedoms and ten richnesses, the best possible conditions for practicing Dharma.
The Illustrated Tibetan Book of the Dead
Price: $7.99 USD. Words: 31,770. Language: English. Published: November 3, 2013. Categories: Nonfiction » Religion and Spirituality » Buddhism, Nonfiction » Religion and Spirituality » Religious art
Bardo Thodol or 'The Tibetan Book of the Dead' is a mystical funerary text rooted in the Tibetan Tantric and Vajrayana Buddhist teachings. Composed by the guru and sage Padmasambhava in the 8th century, the Bardo Thodol is recited by a Buddhist lama over a dying or recently deceased person as a spiritual guide to the process of death and that which follows.
Buddhism and Politics: Citizens, Politicians, and the Noble Eightfold Path
Price: $0.99 USD. Words: 6,520. Language: English. Published: October 7, 2013. Categories: Nonfiction » Politics and Current Affairs » Government, Nonfiction » Religion and Spirituality » Buddhism
Make politics a missions of peace. By following the tenets of the Noble Eightfold Path, citizens and politicians alike can change their thinking and their actions to follow a middle path. Critics are saying, "I urge you to read this book...you will benefit from it."
Aqui e Agora - 100 pensamentos zen-budistas para uma vida melhor
Price: $3.99 USD. Words: 3,030. Language: Portuguese. Published: September 15, 2013. Categories: Nonfiction » Religion and Spirituality » Buddhism, Nonfiction » Inspiration » Meditation
Aqui e Agora reúne 100 pensamentos com base na filosofia zen-budista que nos servem para tornar a vida cotidiana mais simples.
POCKET ZEN 100 histórias budistas para meditar
Price: $5.99 USD. Words: 14,310. Language: Portuguese. Published: September 14, 2013. Categories: Nonfiction » Religion and Spirituality » Buddhism, Essay » Author profile
Fábulas, histórias, anedotas e diálogos que demonstram a riqueza da tradição zen-budista e o conhecimento de seus mestres.
Religions in South Africa, Vol.3: Buddhism
Price: Free! Words: 5,420. Language: English (South African dialect). Published: September 10, 2013. Categories: Nonfiction » Religion and Spirituality » Buddhism, Nonfiction » General reference » Questions & answers
This series of e-booklets was commissioned by the IFFM to provide media professionals with quick reference material on the religious traditions in South Africa. Volume 3 discusses Buddhism
A Garland of Advice: Special Instructions on How to Bless a Mala and General Advice for Recitation Practice
Price: $2.99 USD. Words: 7,970. Language: English. Published: August 27, 2013. Categories: Nonfiction » Religion and Spirituality » Buddhism
In this book Zurmang Gharwang Rinpoche offers advices on how to use a Buddhist mala and engage in mantra recitation practice. In addition, Rinpoche explains the significance of the mala in Tibetan Buddhism and the commitments relating to the mala. This volume also includes special instructions on how to bless a mala and make your mantra practice more powerful.
Buda en Mezclilla
Price: Free! Words: 1,820. Language: Spanish. Published: August 24, 2013. Categories: Nonfiction » Religion and Spirituality » Buddhism
“Buda en Mezclilla”, del poeta-filósofo y monje Zen Tai Sheridan, es un una guía universal en extremo corta, simple y directa para la práctica de sentarse en silencio y ser uno mismo, que es lo mismo que Ser Buda. Sentarse en silencio puede enseñar muchas formas de aceptar la vida, enfrentar el dolor, envejecer con gracia y morir sin remordimientos.
Illuminating the Path to Enlightenment
Price: $0.99 USD. Words: 63,980. Language: English. Published: August 20, 2013 by Lama Yeshe Wisdom Archive. Categories: Nonfiction » Religion and Spirituality » Buddhism, Nonfiction » Philosophy » Buddhist
His Holiness the Dalai Lama gives a commentary on Lamp of the Path, Atisha's revolutionary work and Lines of Experience, a short text written by the Tibetan scholar Lama Tsong Khapa. This book offers readers one of the clearest and most authoritative expositions of the Tibetan Buddhist path ever published, and it is recommended for those at the beginning of the path, the middle and the end.
The Buddhist Way to Peace of Mind
Price: Free! Words: 10,980. Language: English. Published: August 5, 2013. Categories: Nonfiction » Religion and Spirituality » Buddhism
This book is a compilation from ten of Venerable Pramote's Dhamma talks in the summer of 2008. Only materials concerning the principles of meditation and Dhamma practice are presented here,along with pictures for easy understanding. We hope that such visual aids will be a vehicle to help further spread the Buddha's teachings that end our suffering.
A Buddhist Monk Story
Price: Free! Words: 2,250. Language: English. Published: July 31, 2013. Categories: Fiction » Themes & motifs » Spiritual & metaphysical, Nonfiction » Religion and Spirituality » Buddhism
(5.00 from 1 review)
Short story about novice monk going to elder monk for advice
Changing Destiny: Liao-Fan's Four Lessons -- A Commentary by Venerable Master Chin Kung
Price: Free! Words: 109,380. Language: English. Published: July 20, 2013. Categories: Nonfiction » Religion and Spirituality » Buddhism, Nonfiction » Inspiration » Spiritual inspiration
The book Liaofan’s Four Lessons was written in the sixteenth century in China by Yuan Liaofan with the hope that it would teach his son, Yuan Tianqi, about destiny, how to differentiate good from bad, how to correct his faults, and how to practice good deeds to cultivate both virtue and humility.