Nonfiction » Religion and Spirituality » Buddhism

Sub-categories: Rituals & Practice | Tibetan | Zen | History | Sacred Writings | Theravada 
How Love Wins: The Power of Mindful Kindness
Price: $4.99 USD. Words: 60,430. Language: American English. Published: November 20, 2017. Categories: Nonfiction » Religion and Spirituality » Buddhism, Nonfiction » Self-improvement » Religion and self-improvement
How Love Wins is a guide to make your everyday life more meaningful by mindfully spreading kindness and happiness.
Les listes du Bouddha à un élément
Price: Free! Words: 48,240. Language: French. Published: November 1, 2017. Categories: Nonfiction » Religion and Spirituality » Buddhism
Aṅguttara Nikāya Les listes du Bouddha Première partie Ekaka Nipāta Le livre des listes à un élément Une anthologie de discours du Bouddha
Heart Advice for Death and Dying
Price: $9.99 USD. Words: 47,920. Language: English. Published: October 10, 2017. Categories: Nonfiction » Religion and Spirituality » Buddhism
Lama Zopa Rinpoche has given profound and accessible teachings on death and dying for many years.Heart Advice for Death and Dying contains Rinpoche’s essential advice for the time of death and for finding the deepest fulfillment in life.
Creating the Sacred eBook
Price: $3.99 USD. Words: 36,920. Language: English. Published: September 20, 2017. Categories: Nonfiction » Religion and Spirituality » Buddhism
Creating the Sacred, dives into the world of the artists and organizers creating the beautiful and inspiring sacred art of FPMT. This collection of interviews and stories includes a history of Buddhist art, discussions of the benefits of holy objects, and an inside look at what goes into making Tibetan Buddhist thangkas, prayer wheels, and statues.
Abiding in the Retreat: A Nyung Nä Commentary
You set the price! Words: 104,150. Language: English. Published: August 23, 2017 by Lama Yeshe Wisdom Archive. Categories: Nonfiction » Religion and Spirituality » Buddhism, Nonfiction » Religion and Spirituality » Buddhism
In this book, editor Ven. Ailsa Cameron has skillfully combined teachings on nyung nä practice given by Lama Zopa Rinpoche from 1984 through to 2009. The book contains the benefits of nyung nä retreat and of various practices within the retreat, stories of Chenrezig, Bhikshuni Lakshmi and the lineage lamas, and actual instructions on how to do a nyung nä.
Breaking Open the Heart
Price: $8.00 USD. Words: 47,060. Language: English. Published: August 9, 2017 by Albion-Andalus Books. Categories: Nonfiction » Religion and Spirituality » Buddhism
Breaking Open the Heart contains four works of poetry written by Gregory David Done from 2009-2017. In these collections, Gregory attempts to describe spiritual and personal growth in the only form of language adequate to do so—poetry.
Dharma Thoughts
Price: $7.99 USD. Words: 39,610. Language: English. Published: July 15, 2017. Categories: Nonfiction » Religion and Spirituality » Buddhism
This collection of meditations and Dharma Talks by Sensei Glenn are mainly focused on how Western Buddhists can understand and assimilate the teachings of the Buddha and of the Zen tradition into their lives.
Buddhism for Pet Lovers: Supporting our closest companions through life and death
Price: $8.90 USD. Words: 63,590. Language: English. Published: July 14, 2017. Categories: Nonfiction » Religion and Spirituality » Buddhism
David Michie draws on ancient Buddhist wisdom, supported by contemporary science, to provide fascinating insights into animal consciousness. He proposes that the pets with whom we share our lives are not there by accident.
Fundamentos Del Budismo
Series: El Agni Yoga. Price: Free! Words: 27,720. Language: Spanish. Published: May 8, 2017 by Agni Yoga Society. Categories: Nonfiction » Religion and Spirituality » Buddhism
El Gran Gautama le dio al mundo una Enseñanza completa para construir la vida perfecta. Cada intento de endiosarlo conduce a lo absurdo. Antes de Gautama hubo toda una sucesión de aquellos que enfatizaron sobre el bien común, pero sus enseñanzas se convirtieron en polvo con el pasar de los milenios.
From Warm Heart to Warm Heart: The Transmission of Dharma in the Modern World
Price: $3.99 USD. Words: 48,190. Language: English. Published: April 6, 2017. Categories: Nonfiction » Religion and Spirituality » Buddhism
From Warm Heart to Warm Heart: The Transmission of Dharma in the Modern World is an ebook collection of seventeen interviews with some of Tibetan Buddhism’s most popular teachers, practitioners, and scholars.
Turning Homeward
Price: Free! Words: 29,770. Language: English. Published: March 23, 2017. Categories: Nonfiction » Religion and Spirituality » Buddhism, Nonfiction » Self-improvement » Personal Growth / General
The quality of our life is the quality of our minds. If we truly want a better life, then we need to change our minds. It’s as simple and as challenging as that. In a brief and accessible manner, Turning Homeward describes the Buddhist path of change—the why behind it, the way of traveling it, and where it leads.
The King of Glorious Sutras called the Exalted Sublime Golden Light
Price: $0.99 USD. Words: 35,090. Language: English. Published: March 15, 2017. Categories: Nonfiction » Religion and Spirituality » Buddhism
The King of Glorious Sutras called the Exalted Sublime Golden Light, also known as The Sutra of Golden Light, is a Mahayana sutra with great power and benefit. Reading the sutra helps bring peace to the world, promotes healing, gives great protection, and most importantly, plants the seed of enlightenment.
The Path of Dhamma: Step-by-Step
Price: Free! Words: 221,290. Language: English. Published: March 15, 2017. Categories: Nonfiction » Religion and Spirituality » Buddhism, Nonfiction » Religion and Spirituality » Meditations
This is the first ebook in the series, The Path of Dhamma. The ebook is primary a collection of suttas that have been take from AccesstoInsight and translated from Pali into English and organized in a straightforward manner.
Foundations of Buddhism
Price: Free! Words: 26,160. Language: English. Published: February 6, 2017 by Agni Yoga Society. Categories: Nonfiction » Religion and Spirituality » Buddhism, Nonfiction » Philosophy » Eastern
The Great Gotama gave to the world a complete Teaching of the perfect construction of life. Each attempt to make a god of the great revolutionist, leads to absurdity.
Tự lực và tha lực trong Phật giáo
Price: $2.99 USD. Words: 29,620. Language: English. Published: January 2, 2017. Categories: Nonfiction » Religion and Spirituality » Buddhism
Tự lực và tha lực là những khái niệm được đề cập rất nhiều trong Phật giáo. Hai khái niệm này bao trùm mọi tiến trình tu tập của một cá nhân và cũng quyết định pháp môn tu tập mà người ấy chọn. Nhìn một cách khái quát, có vẻ như các pháp môn trong Phật giáo thường nghiêng về một trong hai khuynh hướng, hoặc nhấn mạnh vào tự lực, hoặc nhấn mạnh vào tha lực. Tuy nhiên, ở mức độ thực hành giáo pháp m
Giới luật bậc tỳ-kheo ni
Series: Giới luật Phật giáo. Price: $2.99 USD. Words: 37,010. Language: English. Published: December 8, 2016. Categories: Nonfiction » Religion and Spirituality » Buddhism
Giới luật của bậc tỳ-kheo ni, được soạn dịch từ nguyên bản Hán văn Tứ phần luật của phái Đàm-vô-đức (Đàm-vô-đức bộ Tứ phần luật tỳ-kheo ni giới bổn), có chú giải những chỗ khó hiểu.
Gioi luat bac ty-kheo
Series: Giới luật Phật giáo. Price: $2.99 USD. Words: 25,510. Language: English. Published: December 6, 2016. Categories: Nonfiction » Religion and Spirituality » Buddhism
Giới luật của bậc tỳ-kheo, được soạn dịch từ nguyên bản Hán văn Tứ phần luật của phái Đàm-vô-đức (Đàm-vô-đức bộ Tứ phần luật tỳ-kheo giới bổn), có chú giải những chỗ khó hiểu.
Giới luật và oai nghi bậc sa-di và sa-di ni
Series: Giới luật Phật giáo. Price: $0.99 USD. Words: 26,510. Language: English. Published: December 2, 2016. Categories: Nonfiction » Religion and Spirituality » Buddhism
Bản nghi thức và giới luật này được soạn dịch từ nguyên bản Hán văn trong nỗ lực nhằm cung cấp các bản văn về giới luật đến cho mọi người học Phật, nhằm duy trì những lời dạy quý giá của Đấng Đại Giác Thế Tôn. Mong sao những ai có duyên may gặp được sách này đều thành tâm tin nhận và làm theo, sớm được vượt thoát luân hồi, thành Vô Thượng Giác.
Quy nguyên trực chỉ
Price: $3.99 USD. Words: 118,800. Language: English. Published: November 29, 2016. Categories: Nonfiction » Religion and Spirituality » Buddhism
Tôi thường suy nghĩ: Chỗ lợi hại trong việc tu hành có bốn điều. Một là thầy dạy không sáng suốt, tà kiến phát triển, làm mất đi sự chân thật. Hai là không thực hành theo giới luật, khiến cho giềng mối rối loạn, phạm vào những điều nghiêm cấm. Ba là không thấu hiểu giáo lý, biện luận sai lệch ý nghĩa, làm cho kẻ khác mê lầm. Bốn là không tu các hạnh nguyện, mê lạc vào đường tà, rơi xuống đường ma.
Введение в буддизм
Price: Free! Words: 26,230. Language: English. Published: November 29, 2016. Categories: Nonfiction » Religion and Spirituality » Buddhism
Это небольшое пособие представляет собой конспекты лекций по Введению в буддизм и используется в Буддийской воскресной школе при Местной буддийской религиозной организации «Буддийская община “Сангъе Чхо Линг”» г. Ярославля. Книга даёт самые простые знания о внешней стороне буддизма.

Related Categories