Welcome to Smashwords!

Check out our new interface for discovering great ebooks! Read the official announcement at the Smashwords Blog.

Please confirm your erotica preferences.

Learn more about erotica controls. You may change these settings at any time.

[Close]

Fiction » Poetry » Asian poetry

Sub-categories: Japanese | Chinese
Một mùa rực rỡ
Price: $3.59 USD. Words: 11,500. Language: Vietnamese. Published: March 11, 2018. Categories: Fiction » Poetry » Contemporary Poetry, Fiction » Poetry » Asian poetry
Thật kỳ diệu. Vậy là tôi lại [tự] xuất bản [thơ] tôi, cho [tôi] vui. Trên một đất nước, lúc nào cũng chực chờ mưng mủ như thế này, mà còn làm và xuất bản được thơ nữa thì kể ra cũng phi lý. Nhưng đời mà [c’est la vie], vẫn phi lý vậy đó.