Poetry » Ancient Poetry

Myth of the Eternal Return
Price: $0.99 USD. Words: 2,440. Language: English. Published: November 30, 2019. Categories: Poetry » Epic, Poetry » Ancient Poetry
Poetry. The Myth of the Eternal Return is the gift of the Muse. It sings of Eternity.
The Moon Rest in her Eyes
Price: $1.00 USD. Words: 3,310. Language: English. Published: September 16, 2019. Categories: Poetry » Ancient Poetry
'The Moon Rest in her eyes' is a strong and positive approach to see the beauty around you. This book is compiled with emotions and honestly speaking I have given all I have in writing this book. It will help you to see the strength within you which you're not aware of.
કાલ્પનિકતા ની દુનિયામાં જાદુઈ આત્મકથાનું રહસ્ય
Price: $1.00 USD. Words: 42,730. Language: English. Published: September 16, 2019. Categories: Poetry » Ancient Poetry
આ વાર્તા એક પંદર વર્ષના અનાથ બાળક ની છે.જે પોતાના જીવન થી પરેશાન હતો કારણકે તેને માતાપિતા નો પ્રેમ નહોતો મળ્યો.તે સતત માતાપિતાના પ્રેમની ઝંખના માં રહેતો અને સતત ભગવાન ને ફરિયાદ કરતો રહેતો.પણ તે દિલનો સાફ અને ભોળો હતો.
Архив барона Унгерна
Price: $5.00 USD. Words: 52,570. Language: Russian. Published: September 14, 2019 by Издательство Чтиво. Categories: Fiction » Adventure » War & military adventure, Poetry » Ancient Poetry
Роман о литературном наследии самого противоречивого военачальника барона Р. Ф. Унгерна.
Cracks in her Smile
Price: $1.00 USD. Words: 31,950. Language: English. Published: July 11, 2019. Categories: Poetry » Ancient Poetry
This story will take you to the era where India was on the verge of the development just after its independence. Rajveer, a businessman in search of his identity comes to Mirabadd. Nritya, a landlords only daughter, friend & secret admirer re-discovering herself in his eyes. Meanwhile Vibha, a widow enters rajveer’s life too. Who gets what they deserve?
Book of Exceptionally Esoteric Poetry - Non-Illustrated
Price: $4.99 USD. Words: 4,780. Language: British English. Published: May 11, 2019. Categories: Poetry » Ancient Poetry
This book of esoteric poetry examines the human condition in the 21st century; its past, present & future along with the state of planet as a whole. Furthermore it is in harmony with eschatology concerning the three Abrahamic faiths. Therein lie many truths shrouded in mystery awaiting to be unearthed. Enjoy... *ILLUSTRATED VERSION COMING SOON...
Dönüşümler Metamorfozlar / Mitolojik Hikayeler
Price: $1.99 USD. Words: 25,710. Language: Turkish. Published: May 1, 2019 by Guleryuz. Categories: Poetry » Ancient Poetry, Fiction » Literature » Literary
Dönüşümler/Metamorfozlar, Ovidius'un 15-kitapçıktan oluşan ve kesintisiz anlatılan mitolojik hikayelerle işlenmiş en meşhur eseridir. Ki bu eser, mitolojik hikayeler konusunda ana kaynakça olarak addedilir.
در تبعید خاک
Price: Free! Words: 7,720. Language: Persian. Published: February 9, 2019. Categories: Poetry » Ancient Poetry
«در تبعید خاک»، سومین دفتر غزل علیرضا خالوکاکایی (ع. طارق) است. شاعر در سرودن این غزل‌ها بر آن بوده است که سبک جدیدی از غزل آوانگارد عرضه کند. تاریخ سرایش تمامی این غزل ها طی یک پریود یک ماهه در سال ۱۳۸۰ سروده شده‌ اند. امیدواریم عرضه‌ی آنها مورد توجه علاقمندان غزل پارسی قرار گیرد.
Until You Left
Price: Free! Words: 2,320. Language: English. Published: January 28, 2019. Categories: Poetry » African Poetry, Poetry » Ancient Poetry
(4.88 from 26 reviews)
A poetry collection about finding light in the darkness. Set from the freedom struggle and colonialism thoughts of his grandma and the author’s turbulent family life as Child of the Ocean is a powerful reflection on his journey through self empowerment, finding light and writing poetry until you left by ajay sawant. Please review after readin
المعلقات
Price: $2.99 USD. Words: 7,110. Language: Arabic. Published: January 14, 2019. Categories: Poetry » Epic, Poetry » Ancient Poetry
المعلقات هي قصائد طويلة كتبها نوابغ شعراء الجاهلية وقد علقت على أستار الكعبة من دقتها وحسن قضها: معلقة عمرو بن كلثوم معلقة عنترة بن شداد العبسي معلقة زهير بن أبي سلمى معلقة امرؤ القيس معلقة طرفة بن العبد معلقة لبد بن أبي ربيعة معلقة الحارث بن حلزة
Pakiza
Price: Free! Words: 4,150. Language: Hindi. Published: December 18, 2018. Categories: Poetry » South Asian & Indian poetry, Poetry » Ancient Poetry
एक जो लिखी गई है ताजोर्बो के बाद | इस किताब में मेरी जिंदगी के अहसास, तजुर्बे और हकीक़त को कोरे कागज पर उतारा है | इसमें जिंदगी की हकीक़त, माँ – बाप का प्यार, सियासत और इश्क को बेशुमार है | मुझे चर्बी लिखने की आदत नहीं, मैं अदब लिखता हूँ | मेरी किताबों को हर कोई पढ़ सकता है | वैसे मैं इतना लिखता नहीं हूँ | मैं अपनी बात बहुत ही कम अलफ़ाजो में कह देता हूँ | मैं कभी – कभी ही लिखता हूँ और बहुत कम लिखता
Catullus 2 & 3
Price: Free! Words: 3,330. Language: English. Published: December 2, 2018. Categories: Poetry » Ancient Poetry, Nonfiction » Language Instruction » Latin
$ This tri-lingual book presents a translation of what the Latin text alludes to. It is also intended to enable people to learn a couple of hundred words of Latin, Dutch or English. Dutch: Dit drietalige boek biedt een vertaling aan van hetgeen waarop de Latijnse tekst zinspeelt. Het is ook bedoeld om mensen in staat te stellen om enkele honderden woorden Latijn, Nederlands of Engels te leren.
The Universe Lives In Me (A Century Poems Book 2)
Price: $2.99 USD. Words: 3,940. Language: English. Published: August 16, 2018. Categories: Poetry » African Poetry, Poetry » Ancient Poetry
(5.00 from 3 reviews)
The Universe in Me is the second book in Alfred Orero's series, A Century Poems. Picking from where he left off in Visions from my Mother, Alfred introduces new angles to his work by applying patterns and mathematical structure in the poems. Listening to whispers in the wind and getting words from the starry night, Alfred brings you raw poetry at it's best.
Cheekhati Aawazein
Price: $1.00 USD. Words: 5,620. Language: Hindi. Published: May 4, 2018 by Prachi Digital Publication. Categories: Poetry » Ancient Poetry
प्रस्तुत काव्य-संग्रह 'चीख़ती आवाज़ें' उन दबी हुई संवेदनाओं का अनुभव मात्र है जिसे कवि ने अपने जीवन के दौरान प्रत्येक क्षण महसूस किया। हम अपने चारों ओर निरंतर ही एक ध्वनि विस्तारित होने का अनुभव करते हैं परन्तु जिंदगी की चकाचौंध में इसे अनदेखा करना हमारा स्वभाव बनता जा रहा है। ये ध्वनियाँ केवल ध्वनिमात्र ही नहीं बल्कि समय की दरकार है। मानवमात्र की चेतना जागृत करने का शंखनाद है।
Words From a Poet
Price: $2.99 USD. Words: 2,580. Language: English (South African dialect). Published: March 29, 2018. Categories: Poetry » Ancient Poetry, Screenplays » Animation
If only you knew the power of words poetry sensation
Prism Se Nikle Rang
Price: $2.50 USD. Words: 7,780. Language: Hindi. Published: January 19, 2018. Categories: Poetry » Ancient Poetry
जीवन में भावात्मक -सौन्दर्य या यथार्थ की कुरूपता कहीं न कहीं हमसे टकराती रहती है। जो बातें बार-बार मन-मस्तिष्क को खंगालती रहती हैं , अनेक प्रकार की काल्पनिक चित्रावली उभरती रहती है , मन -बुद्धि- संस्कार के विराट आयाम स्वस्फूर्त प्रेरणा बनकर वर्तमान में पुस्तकों का पुराना स्वरुप बदलती तकनीक ने हाशिये पर ला दिया है!
Prism Se Nikle Rang
Price: $1.10 USD. Words: 7,780. Language: Hindi. Published: January 19, 2018. Categories: Poetry » Ancient Poetry
जीवन में भावात्मक -सौन्दर्य या यथार्थ की कुरूपता कहीं न कहीं हमसे टकराती रहती है। जो बातें बार-बार मन-मस्तिष्क को खंगालती रहती हैं , अनेक प्रकार की काल्पनिक चित्रावली उभरती रहती है , मन -बुद्धि- संस्कार के विराट आयाम स्वस्फूर्त प्रेरणा बनकर वर्तमान में पुस्तकों का पुराना स्वरुप बदलती तकनीक ने हाशिये पर ला दिया है!
Sonata
Price: $0.99 USD. Words: 11,900. Language: American English. Published: May 27, 2017. Categories: Poetry » Ancient Poetry, Poetry » Themes & motifs » Love
If the heart could speak, Poetry would be its voice. To quiet it down would be to stop breathing.
A Orgia dos Duendes
Price: Free! Words: 4,780. Language: Portuguese. Published: March 29, 2016 by EX! Editora Independente. Categories: Poetry » Ancient Poetry, Poetry » Latin American Poetry
"A Orgia dos Duendes" é um poema de Bernardo Guimarães (conhecido pela obra abolicionista "Escrava Isaura"), publicado na coletânea intitulada "Poesias", cuja primeira edição é de 1865. Numa edição exclusiva, com notas cuidadosas, ilustrações e apêndices detalhados, aprecie uma festa fantástica e profana e divirta-se com "A Orgia dos Duendes".
O Navio Negreiro
Price: Free! Words: 3,970. Language: Portuguese. Published: March 12, 2016 by EX! Editora Independente. Categories: Poetry » Ancient Poetry
Numa edição exclusiva, o leitor conhecerá as referências contidas no poema, a vida do poeta e o contexto histórico antes, durante e após a escrita da obra.