Nonfiction » History

Sub-categories: American | War | Military | World | Modern / 20th Century | Civilization | Family history | History of things | Middle East | Biography | Russian | Social history | All sub-categories >>
Deconstructing the Syrian War
Price: $2.99 USD. Words: 57,470. Language: English. Published: September 9, 2017. Categories: Nonfiction » Politics and Current Affairs » World politics, Nonfiction » History » Middle East
The mainstream narrative about the Syrian war is sheer propaganda. The truth about this war: it was Project Mujahideen 2.0 - a proxy war waged with extremists and terrorists. To understand this war, is to know how the world works. This book has shocking revelations about the Syrian war, ISIS, propaganda, globalism and even social engineering.
诸夏纪事本末 第一卷(第五册 卷终)
Series: 诸夏纪事本末. Price: $2.90 USD. Words: 770. Language: Chinese (simplified). Published: January 19, 2018. Categories: Nonfiction » History » World
《诸夏纪事本末 第一卷》共五册,本篇为第五册。约两万九千字。作者:刘仲敬;排版:三马兄;封面制作:冬川豆。
民族发明学28:阿联酋--英国殖民主义留给伊斯兰的孵化器
Series: 民族发明学. Price: $2.50 USD. Words: 150. Language: Chinese (simplified). Published: March 30, 2018. Categories: Nonfiction » History » World
《民族发明学》收录刘仲敬先生在明镜《刘仲敬思想》栏目中演讲的整理稿,本篇为第28期节目的整理稿。本稿为首次公布,正文约两万五千字。
民族发明学27:科威特存亡--部族主义和阿拉伯主义的边界冲突
Series: 民族发明学. Price: $2.40 USD. Words: 160. Language: Chinese (simplified). Published: March 30, 2018. Categories: Nonfiction » History » World
《民族发明学》收录刘仲敬先生在明镜《刘仲敬思想》栏目中演讲的整理稿,本篇为第27期节目的整理稿。本稿为首次公布,正文约两万四千字。
Z: One Family's Journey from Immigration through Poverty to the Fulfillment of the Promise of America
Price: $3.99 $2.00 USD. (50% off until June 03!) Words: 67,220. Language: English. Published: April 25, 2018. Categories: Nonfiction » Biography » Other biographies, Nonfiction » History » Family history
The biography of a man, a family, and immigration from Europe to poverty and their climb towards the promise of America. Living through the Great Depression, the Second World War, failures and successes, he finds his greatest success in his family, helping others, lifting those he can as he lifts himself, and his love for the woman who gave up all her privilege to share his dream.
近代人物点评2:富有责任感的袁世凯
Series: 近代人物点评. Price: $1.00 USD. Words: 150. Language: Chinese (simplified). Published: April 7, 2018. Categories: Nonfiction » History » World
《近代人物点评》中的人物将按照刘仲敬先生的写作先后顺序依次登场。部分文章已在《近代史的堕落》中出版。本合集为完整版,依据原稿校对而成。
近代人物点评3:自以为和被以为重要的李鸿章
Series: 近代人物点评. Price: $1.00 USD. Words: 110. Language: Chinese (simplified). Published: April 7, 2018. Categories: Nonfiction » History » World
《近代人物点评》中的人物将按照刘仲敬先生的写作先后顺序依次登场。部分文章已在《近代史的堕落》中出版。本合集为完整版,依据原稿校对而成。
民族发明学22:匈牙利--从拉法耶特到佛朗哥
Series: 民族发明学. Price: $2.00 USD. Words: 190. Language: Chinese (simplified). Published: March 29, 2018. Categories: Nonfiction » History » World
《民族发明学》收录刘仲敬先生在明镜《刘仲敬思想》栏目中演讲的整理稿,本篇为第22期节目的整理稿。本稿为首次公布,正文约两万字。
民族发明学1:中印冲突的历史背景
Series: 民族发明学. Price: $1.00 USD. Words: 130. Language: Chinese (simplified). Published: January 21, 2018. Categories: Nonfiction » History » World
《民族发明学》收录刘仲敬先生在明镜《刘仲敬思想》栏目中演讲的整理稿,本篇为第1期节目的整理稿,约一万四千字。
Trà - văn hóa đặc sắc Trung Hoa
Price: $1.99 USD. Words: 50,060. Language: Vietnamese. Published: July 3, 2015. Categories: Nonfiction » History » Asian
Trà đối với người Trung Quốc không chỉ dùng để làm thuốc, giải khát mà còn là phương pháp tu thân, di dưỡng tính tình; là quốc hồn quốc túy; là đạo; là triết lý sâu xa, là sự hòa hợp giữa tiểu vũ trụ với đại vũ trụ, giữa mình với người, giữa bản thân với sự vật; là một môn nghệ thuật tổng hợp, tinh tế; là văn hóa giao tiếp, cách đối nhân xử thế, xác lập mối quan hệ tốt đẹp giữa người với người.
Untold Stories in California History
Price: $1.99 USD. Words: 22,590. Language: English. Published: May 7, 2018. Categories: Nonfiction » History » American
Elected officials sometimes overlook flagrant violations to protect their own images. This happened time and time again in California history.
The Tragedy of Minnie McGee
Price: $1.99 USD. Words: 9,160. Language: English. Published: December 7, 2014. Categories: Nonfiction » History » Biography
(5.00 from 2 reviews)
A portrait of the first woman sentenced to the death penalty on Prince Edward Island. The author delves into the mindset of Minnie McGee , the terrible consequences and her life after incarceration.
Tam quốc chí - Sách lược và mưu kế tranh hùng.
Price: $1.99 USD. Words: 67,700. Language: Vietnamese. Published: December 23, 2013. Categories: Nonfiction » History » Asian
Lịch sử kể chuyện về những biến cố, những thăng trầm của những triều đại, có chuyện vui chuyện buồn, có điều hay điều dở, có thể tin hoặc không tin. Nhưng vấn đề là ta tự hỏi lịch sử có giúp ta hiểu thêm được thân phận con người ? Có hướng dẫn ta trong sự phán đoán và hành động ? Có chỉ cho ta cách đối phó với những bất ngờ trong đời sống hoặc những nỗi phù trầm của thời đại ?
Bernice and John: Finally Meeting Your Parents Who Died a Long Time Ago
Price: $1.99 USD. Words: 74,040. Language: English. Published: March 28, 2014. Categories: Nonfiction » History » Family history, Nonfiction » Science and Nature » Earth sciences
"Bernice and John" is post-war Oklahoma history as seen through the eyes of a petroleum geologist who graduated from OU in 1935, and his highly perceptive wife who, upon being given a diagnosis of terminal cancer at age 47, decided to go to college. Part memoir and part social-political commentary, B&J makes a powerful argument for Oklahoma as the model of our evolving nation,
The Fall of Denmark (1940) - part of the Bretwalda Battles series
Series: Bretwalda Battles, Book 11. Price: $0.99 USD. Words: 9,410. Language: English. Published: June 19, 2012 by Bretwalda Books. Categories: Nonfiction » History » Military
In 1940 Hitler’s Germany launched an unprovoked attack on little Denmark. The campaign was meticulously planned and over in hours. It saw the first ever use of paratroops in war, the first German amphibious landings of the war and the threat of terror bombing of cities and towns.
刘仲敬问答期刊(2018年第9期)
Series: 刘仲敬问答期刊. Price: $1.90 USD. Words: 300. Language: Chinese (simplified). Published: March 6, 2018. Categories: Nonfiction » History » World
本期刊收录刘仲敬先生在冬川豆平台的问答。第9期收录2017年03月16日~2017年03月30日的问答,共50问,正文约一万九千字。
民族发明学26:伊拉克--三民主义未能统一阿拉伯国以后
Series: 民族发明学. Price: $1.90 USD. Words: 160. Language: Chinese (simplified). Published: March 29, 2018. Categories: Nonfiction » History » World
《民族发明学》收录刘仲敬先生在明镜《刘仲敬思想》栏目中演讲的整理稿,本篇为第26期节目的整理稿。本稿为首次公布,正文约一万九千字。
民族发明学15:波斯尼亚--从三族共和到六族共和
Series: 民族发明学. Price: $1.90 USD. Words: 200. Language: Chinese (simplified). Published: February 19, 2018. Categories: Nonfiction » History » World
《民族发明学》收录刘仲敬先生在明镜《刘仲敬思想》栏目中演讲的整理稿,本篇为第15期节目的整理稿。本稿为首次公布,正文约一万九千字。
民族发明学25:叙利亚--泛阿拉伯主义和泛伊斯兰主义的流产试管婴儿
Series: 民族发明学. Price: $1.90 USD. Words: 170. Language: Chinese (simplified). Published: March 28, 2018. Categories: Nonfiction » History » World
《民族发明学》收录刘仲敬先生在明镜《刘仲敬思想》栏目中演讲的整理稿,本篇为第25期节目的整理稿。本稿为首次公布,正文约一万九千字。
民族发明学29:巴林--书院、酋长与王国,习惯法、沙利亚与成文法
Series: 民族发明学. Price: $1.90 USD. Words: 150. Language: Chinese (simplified). Published: March 30, 2018. Categories: Nonfiction » History » World
《民族发明学》收录刘仲敬先生在明镜《刘仲敬思想》栏目中演讲的整理稿,本篇为第29期节目的整理稿。本稿为首次公布,正文约一万九千字。