Nonfiction » History

Sub-categories: American | War | Military | World | Modern / 20th Century | Civilization | Family history | History of things | Middle East | Biography | Russian | Social history | All sub-categories >>
民族发明学22:匈牙利--从拉法耶特到佛朗哥
Series: 民族发明学. Price: $2.00 USD. Words: 190. Language: Chinese (simplified). Published: March 29, 2018. Categories: Nonfiction » History » World
《民族发明学》收录刘仲敬先生在明镜《刘仲敬思想》栏目中演讲的整理稿,本篇为第22期节目的整理稿。本稿为首次公布,正文约两万字。
Z: One Family's Journey from Immigration through Poverty to the Fulfillment of the Promise of America
Price: $3.99 $2.00 USD. (50% off until June 03!) Words: 67,220. Language: English. Published: April 25, 2018. Categories: Nonfiction » Biography » Other biographies, Nonfiction » History » Family history
The biography of a man, a family, and immigration from Europe to poverty and their climb towards the promise of America. Living through the Great Depression, the Second World War, failures and successes, he finds his greatest success in his family, helping others, lifting those he can as he lifts himself, and his love for the woman who gave up all her privilege to share his dream.
近代人物点评4:大清掘墓人--曾国藩
Series: 近代人物点评. Price: $1.00 USD. Words: 120. Language: Chinese (simplified). Published: April 13, 2018. Categories: Nonfiction » History » World
《近代人物点评》中的人物将按照刘仲敬先生的写作先后顺序依次登场。部分文章已在《近代史的堕落》中出版。本合集为完整版,依据原稿校对而成。
Bernice and John: Finally Meeting Your Parents Who Died a Long Time Ago
Price: $1.99 USD. Words: 74,040. Language: English. Published: March 28, 2014. Categories: Nonfiction » History » Family history, Nonfiction » Science and Nature » Earth sciences
"Bernice and John" is post-war Oklahoma history as seen through the eyes of a petroleum geologist who graduated from OU in 1935, and his highly perceptive wife who, upon being given a diagnosis of terminal cancer at age 47, decided to go to college. Part memoir and part social-political commentary, B&J makes a powerful argument for Oklahoma as the model of our evolving nation,
The Tragedy of Minnie McGee
Price: $1.99 USD. Words: 9,160. Language: English. Published: December 7, 2014. Categories: Nonfiction » History » Biography
(5.00 from 2 reviews)
A portrait of the first woman sentenced to the death penalty on Prince Edward Island. The author delves into the mindset of Minnie McGee , the terrible consequences and her life after incarceration.
Trà - văn hóa đặc sắc Trung Hoa
Price: $1.99 USD. Words: 50,060. Language: Vietnamese. Published: July 3, 2015. Categories: Nonfiction » History » Asian
Trà đối với người Trung Quốc không chỉ dùng để làm thuốc, giải khát mà còn là phương pháp tu thân, di dưỡng tính tình; là quốc hồn quốc túy; là đạo; là triết lý sâu xa, là sự hòa hợp giữa tiểu vũ trụ với đại vũ trụ, giữa mình với người, giữa bản thân với sự vật; là một môn nghệ thuật tổng hợp, tinh tế; là văn hóa giao tiếp, cách đối nhân xử thế, xác lập mối quan hệ tốt đẹp giữa người với người.
Tam quốc chí - Sách lược và mưu kế tranh hùng.
Price: $1.99 USD. Words: 67,700. Language: Vietnamese. Published: December 23, 2013. Categories: Nonfiction » History » Asian
Lịch sử kể chuyện về những biến cố, những thăng trầm của những triều đại, có chuyện vui chuyện buồn, có điều hay điều dở, có thể tin hoặc không tin. Nhưng vấn đề là ta tự hỏi lịch sử có giúp ta hiểu thêm được thân phận con người ? Có hướng dẫn ta trong sự phán đoán và hành động ? Có chỉ cho ta cách đối phó với những bất ngờ trong đời sống hoặc những nỗi phù trầm của thời đại ?
Untold Stories in California History
Price: $1.99 USD. Words: 22,590. Language: English. Published: May 7, 2018. Categories: Nonfiction » History » American
Elected officials sometimes overlook flagrant violations to protect their own images. This happened time and time again in California history.
The Fall of Denmark (1940) - part of the Bretwalda Battles series
Series: Bretwalda Battles, Book 11. Price: $0.99 USD. Words: 9,410. Language: English. Published: June 19, 2012 by Bretwalda Books. Categories: Nonfiction » History » Military
In 1940 Hitler’s Germany launched an unprovoked attack on little Denmark. The campaign was meticulously planned and over in hours. It saw the first ever use of paratroops in war, the first German amphibious landings of the war and the threat of terror bombing of cities and towns.
民族发明学15:波斯尼亚--从三族共和到六族共和
Series: 民族发明学. Price: $1.90 USD. Words: 200. Language: Chinese (simplified). Published: February 19, 2018. Categories: Nonfiction » History » World
《民族发明学》收录刘仲敬先生在明镜《刘仲敬思想》栏目中演讲的整理稿,本篇为第15期节目的整理稿。本稿为首次公布,正文约一万九千字。
民族发明学29:巴林--书院、酋长与王国,习惯法、沙利亚与成文法
Series: 民族发明学. Price: $1.90 USD. Words: 150. Language: Chinese (simplified). Published: March 30, 2018. Categories: Nonfiction » History » World
《民族发明学》收录刘仲敬先生在明镜《刘仲敬思想》栏目中演讲的整理稿,本篇为第29期节目的整理稿。本稿为首次公布,正文约一万九千字。
刘仲敬问答期刊(2018年第9期)
Series: 刘仲敬问答期刊. Price: $1.90 USD. Words: 300. Language: Chinese (simplified). Published: March 6, 2018. Categories: Nonfiction » History » World
本期刊收录刘仲敬先生在冬川豆平台的问答。第9期收录2017年03月16日~2017年03月30日的问答,共50问,正文约一万九千字。
民族发明学26:伊拉克--三民主义未能统一阿拉伯国以后
Series: 民族发明学. Price: $1.90 USD. Words: 160. Language: Chinese (simplified). Published: March 29, 2018. Categories: Nonfiction » History » World
《民族发明学》收录刘仲敬先生在明镜《刘仲敬思想》栏目中演讲的整理稿,本篇为第26期节目的整理稿。本稿为首次公布,正文约一万九千字。
民族发明学25:叙利亚--泛阿拉伯主义和泛伊斯兰主义的流产试管婴儿
Series: 民族发明学. Price: $1.90 USD. Words: 170. Language: Chinese (simplified). Published: March 28, 2018. Categories: Nonfiction » History » World
《民族发明学》收录刘仲敬先生在明镜《刘仲敬思想》栏目中演讲的整理稿,本篇为第25期节目的整理稿。本稿为首次公布,正文约一万九千字。
认同的生成:技术与路径
Series: 刘仲敬讲座集. Price: $1.60 USD. Words: 180. Language: Chinese (simplified). Published: March 5, 2018. Categories: Nonfiction » History » World
约一万六千字。地点:美国凤凰城。时间:当地时间 20160905 13:15~14:35。整理者:三马兄。封面制作:冬川豆。
民族发明学13:马其顿--“一个希腊,两种表述”
Series: 民族发明学. Price: $1.90 USD. Words: 230. Language: Chinese (simplified). Published: April 18, 2018. Categories: Nonfiction » History » World
《民族发明学》收录刘仲敬先生在明镜《刘仲敬思想》栏目中演讲的整理稿,本篇为第13期节目的整理稿,正文约一万九千字。
Native American Heroes
Price: $1.00 USD. Words: 39,740. Language: English. Published: March 2, 2018 by Springwood Emedia. Categories: Nonfiction » History » American, Nonfiction » History » North America
EVERY age, every race, has its leaders and heroes, read about the legends of the Native American Nations and how they influenced North American in the era of transition as European settlers began to expand the United States and change the fragment of their societies forever.
Bí ẩn đời người qua họ tên
Series: Rượu và văn hóa Trung Hoa. Price: $0.99 USD. Words: 39,450. Language: Vietnamese. Published: February 12, 2014. Categories: Nonfiction » History » Asian
Ở đời, ai cũng có họ tên, trong đó chứa vô số thông tin về vận mệnh, sự thành bại của hôn nhân, tình yêu, sự nghiệp và những mối quan hệ gia đình, xã hội. Cuốn sách này, cung cấp những phương pháp, gọi là cướp quyền tạo hóa, giúp quý bạn tìm ra những thông tin bí ẩn ấy, để tránh họa, tìm phúc, bỏ xấu, tìm tốt và thành công trên đường đời.
Kinh Dịch - Những phương pháp tự dự đoán nhanh
Price: $0.99 USD. Words: 27,370. Language: Vietnamese. Published: May 24, 2014. Categories: Nonfiction » History » Asian
Kinh Dịch – Bát quái vốn bao la vạn tượng, không gì là không có ở trong đó, là kho thông tin vô tận của nhân loại; chúng ta sử dụng (để dự đoán) hoài không hết và không tốn kém tiền bạc, khác với những kho thông tin, những kênh, những phương tiện thông tin hiện đại khác!
The Kiel Raid 1939 - Eyewitness World War II series
Price: $0.99 USD. Words: 4,510. Language: English. Published: April 8, 2013 by Bretwalda Books. Categories: Nonfiction » History » Military
An ebook contianing eyewitness accounts of the RAF’s first big daylight raid on Germany. Complete with explanatory text and background on the men and machines involved.