Essay

Sub-categories: Literature | Sociology | Business | Political | Author profile | Technology | Legal 
Chính trị bình dân (2nd. edition)
Price: $5.00 USD. Words: 149,860. Language: Vietnamese. Published: January 2, 2018. Categories: Essay » Sociology
Chính trị bình dân không phải là một công trình nghiên cứu mang tính chất hàn lâm, học thuật, cũng không phải một tác phẩm nghệ thuật với những sáng tạo và thử nghiệm.Đây là một cuốn sách nhập môn, đem lại cho bạn đọc những kiến thức cực kỳ căn bản về chính trị.