Essay

Sub-categories: Literature | Sociology | Author profile | Political | Business | Technology | Legal 
Cunning Plans: Talks By Warren Ellis
Price: $1.99 USD. Words: 16,190. Language: English. Published: June 8, 2015. Categories: Essay » Literature, Essay » Technology
Cunning Plans collects several of NYT-bestselling author Warren Ellis' lectures on the nature of the haunted future and the secrets of deep history, given in recent years at events in London, New York, Los Angeles and Berlin.
Dan Poynter's Para Promotion Program
Price: $8.97 USD. Words: 17,900. Language: English. Published: April 15, 2015. Categories: Essay » Business, Essay » Literature
Dan Poynter’s Para Promotion Program is a series of book promotional projects the agoraphobic author can accomplish without leaving home and shows the author what to do to reach their audience. The program not only shows the author how to promote his or her current book, it is a crash course in book promotion that can be applied to future books.
Project YouthPact: Youth Perspectives of Public Service
Price: $2.99 USD. Words: 48,610. Language: English. Published: June 9, 2015. Categories: Essay » Author profile
Project YouthPact, an initiative started by a group of students, collected stories from young individuals who have resisted the self-interested path in order to act on public service ideals. This book contains perspectives from 30 young individuals from around the world as well as discussion questions that follow each piece to help empower the next generation to do good.
This Time Is Divine: A Tribute To Black Tusk's Jonathan Athon
Price: $10.00 USD. Words: 5,110. Language: English. Published: January 14, 2015. Categories: Essay » Literature, Nonfiction » Music » Heavy Metal
This Time Is Divine is a tribute to Black Tusk's Jonathan Athon, who was killed late last year in a traffic incident. Featuring essays by everyone from Kylesa to Baroness, this is a book that proves community can keep us all alive. All of the proceeds will go to the mounting medical costs of Athon's girlfriend who was badly injured in the accident.
Filosofía contemporánea: Autorreflexion.- Musica del Espiritu
Price: $9.99 USD. Words: 46,650. Language: Spanish. Published: July 16, 2015. Categories: Essay » Literature, Nonfiction » Biography » Social scientists & psychologists
El pensamiento reflexivo va dirigido a objetivos propios: facilitar nuevos caminos al conocimiento personal, arrojando luz sobre la actividad y regulación del subconsciente a nivel del Sistema Limbico y de las vías de asociación en la corteza cerebral, e inundar nuestro ámbito vital por actividad pensada Tálamo - Cortical que proporcione sentido de realidad con propósito de vida.
A te tested, a te döntésed
Price: $5.00 USD. Words: 4,500. Language: Hungarian. Published: June 23, 2015. Categories: Essay » Author profile
Egy mini e-book, ami remélhetőleg segít tisztázni pár fogalmat. Letölthető minden létező e-book olvasóra.
Quá Trình Đầu tư - Sổ Tay Đầu Tư Giải Pháp ERP ở Doanh Nghiệp
Series: Sổ Tay Đầu Tư Giải Pháp ERP ở Doanh Nghiệp. Price: $7.90 USD. Words: 13,760. Language: Vietnamese. Published: May 30, 2015. Categories: Essay » Business, Essay » Technology
Tập 1 của Sổ tay sẽ cung cấp kiến thức thiết thực về ERP, cũng như cách thức chọn lựa đầu tư và triển khai thành công giải pháp ERP nhằm từng bước nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.
Lựa chọn giải pháp và tổ chức triển khai - Sổ Tay Đầu Tư Giải Pháp ERP ở Doanh Nghiệp
Series: Sổ Tay Đầu Tư Giải Pháp ERP ở Doanh Nghiệp. Price: $7.89 USD. Words: 6,480. Language: Vietnamese. Published: June 15, 2015. Categories: Essay » Business, Essay » Technology
Làm sao chọn được giải pháp ERP phù hợp với chiến lược phát triển và yêu cầu quản lý luôn là câu hỏi khó trả lời. Tập 3 Của sổ tay hướng dẫn đâu tư ERP cho doanh Nghiệp sẽ giúp các bạn thấy rõ quá trình chọn lựa giải pháp/ nhà cung cấp dịch vụ tư vấn triển khai, sau khi chon được nhà cung cấp làm sao phối hơp tốt với nhà cung cấp đề triển khai thành công dự án...
High Intensity Interval Training
Price: $5.00 USD. Words: 2,060. Language: Hungarian. Published: July 25, 2015. Categories: Essay » Author profile
Röviden és tömören, csak a lényeg!
You Already Have a 6 Pack, Learn How to Reveal It Today
Price: $2.99 USD. Words: 5,380. Language: American English. Published: August 19, 2015. Categories: Essay » Author profile
(5.00 from 1 review)
Personal trainer and Fitness Model Shaleen K reveals a guide for those who wants to lose body fat and reveal the 6 pack that is under the layers of fat.
Chuẩn Bị Chi tiết yêu cầu chức năng - Sổ Tay Đầu Tư Giải Pháp ERP ở Doanh Nghiệp
Series: Sổ Tay Đầu Tư Giải Pháp ERP ở Doanh Nghiệp. Price: $12.90 USD. Words: 7,730. Language: Vietnamese. Published: June 15, 2015. Categories: Essay » Business, Essay » Technology
Tập 2 của Sổ tay sẽ cung cấp kiến thức chi tiết về các yêu cầu theo phòng ban, Sổ tay không những Giúp bạn đọc có cách tiếp cận một cách tổng thể trên toàn doanh nghiệp mà còn giúp bạn đọc hiểu đến chi tiết ở từng phòng ban. Những Thông kê chi tiết các yêu cầu rất hữu ích cho doanh nghiệp,là tài liệu tham khảo rất giá trị.
Phân Hệ Lập Kế Hoạch và Quản Lý Sản Xuất SAP AFS Ngành DỆT MAY
Series: Giải Pháp ERP SAP AFS Ngành DỆT MAY. Price: $12.80 USD. Words: 13,080. Language: Vietnamese. Published: June 13, 2015. Categories: Essay » Business, Essay » Technology
Mô hình sản xuất của ngành Dệt: được xếp vào mô hình sản xuất liên tục (Process): Quản lý chất lượng chặt chẽ từ nguyên liệu đầu vào, trong suốt quá trình sản xuất cho đến khi có hàng để bán. Mô hình sản xuất của ngành May: được xếp vào mô hình sản xuất lắp ráp, rời rạc (Discrete). Một mã sản phẩm có nhiều size và màu. Khách hàng đặt hàng với số lượng theo từng size và màu.
Phân Hệ Bán Hàng và Phân Phối SAP AFS Ngành DỆT MAY
Series: Giải Pháp ERP SAP AFS Ngành DỆT MAY. Price: $11.80 USD. Words: 8,060. Language: Vietnamese. Published: June 13, 2015. Categories: Essay » Business, Essay » Technology
Với đặc thù ngành dệt may là có rất nhiều sản phẩm cùng kiểu nhưng khác nhau về quy cách như màu sắc, khổ vải, kích cỡ… Sản phẩm SAP cung cấp sẵn các công cụ, giải pháp giúp đơn giản hóa việc tạo mã cũng như giảm đáng kể thời gian thao tác trên hệ thống và số lượng mã hàng cần khai báo.Giải pháp bán hàng giúp doanh nghiệp quản lý chặt chẽ quy trình bán hàng.
Perilous and Fair: Women in the Works and Life of J. R. R. Tolkien
Price: $9.99 USD. Words: 128,860. Language: English. Published: January 14, 2015 by Mythopoeic Press. Categories: Nonfiction » Education and Study Guides » Essays, Essay » Literature
Perilous and Fair includes seven classic articles as well as seven new examinations of women in Tolkien’s works and life. These fourteen articles bring together perspectives not only on Tolkien’s most commonly discussed female characters—Éowyn, Galadriel, and Lúthien—but also on less studied figures such as Nienna, Yavanna, Shelob, and Arwen.
Phân Hệ Mua Hàng và quản lý Kho SAP AFS Ngành DỆT MAY
Series: Giải Pháp ERP SAP AFS Ngành DỆT MAY. Price: $9.90 USD. Words: 8,940. Language: Vietnamese. Published: June 11, 2015. Categories: Essay » Technology, Essay » Business
Phân hệ Quản lý vật tư (Material Management – MM) trong hệ thống SAP AFS là một giải pháp toàn diện cho các nghiệp vụ mua hàng và quản lý kho trong lĩnh vực dệt may và giầy dép (SAP AFS). Phân hệ MM cung cấp các công cụ được sử dụng trong toàn bộ quy trình mua hàng và quản lý kho như lập kế hoạch vật tư (MRP), Mua hàng (Purchasing), Nhận hàng (Goods Receipt – GR), Quản lý kho..
Thirty-Seven: Essays On Life, Wisdom, And Masculinity
Price: $9.49 USD. Words: 57,390. Language: English. Published: May 5, 2015. Categories: Essay » Literature
A collection of essays dealing with historical, biographical, and philosophical subjects, with an emphasis on masculinity and endurance in adversity.
Đặc Tính Kỹ Thuật Giải Pháp SAP AFS Ngành Dệt May
Series: Giải Pháp ERP SAP AFS Ngành DỆT MAY. Price: $8.90 USD. Words: 9,770. Language: Vietnamese. Published: June 10, 2015. Categories: Essay » Technology, Essay » Business
Giới thiệu tất cả đặc tính kỷ Thuật của giải pháp SAP ERP (AFS) Cho ngành Dệt May: Đáp ứng đặc thù ngành Dệt May, khả năng uyên chuyển, linh hoạt có khả năng mở rộng...
Phân Hệ Quản Lý Kế tóan Tài Chính & Kế Toán Quản trị SAP AFS Ngành DỆT MAY
Series: Giải Pháp ERP SAP AFS Ngành DỆT MAY. Price: $8.90 USD. Words: 8,220. Language: English. Published: June 13, 2015. Categories: Essay » Business, Essay » Technology
Các thông tin về kế toán tài chính cho các đối tượng ở bên ngoài doanh nghiệp như kiểm toán, cơ quan thuế, cổ đông,… Các thông tin này thường được cung cấp dưới dạng các báo cáo tài chính chuẩn.Các thông tin về kế toán quản trị dành cho các đối tượng bên trong doanh nghiệp như ban lãnh đạo, các cấp quản lý,… dùng cho mục đích hỗ trợ ra quyết định.
Sigma Shock
Price: $4.00 USD. Words: 24,200. Language: English. Published: March 31, 2014. Categories: Essay » Sociology
(3.00 from 1 review)
What is the Sigma male? How do you tell if you are a Sigma male? Are you the type that will leave the Alpha roost and dictate life in your own terms or will you fall into the trap of the beta? The lone wolf lifestyle begins..
Unleashing the Power of Your Story
Price: $7.99 USD. Words: 28,480. Language: English. Published: July 31, 2014. Categories: Essay » Business
Our lives are full of stories. They are so much a part of who we are and what we do that we often don’t notice their presence. This book focuses on our deep personal stories, how we can know them more clearly, how they help us, how they limit us, and how we can learn to see them anew and create even more powerful personal stories ... stories that empower us to reach our highest aspirations.