Special Deals

Essay » Political

You're viewing books that have coupons you can use to get special deals. View all books in this category.
Now, Look Here (Publicistics) — Part Three
Price: $2.99 $1.99 USD. (33% off until Aug. 1!) Words: 79,860. Language: English. Published: August 1, 2018. Categories: Nonfiction » Politics & Current Affairs » Social policy, Essay » Political
This is the third volume of my publicistic materials and in size about 1/4 of all things, where are the left things “For Newspapers” after 2015 and also two more sections, “Feuilletons” and “Others”. They also begin about 1990 and end in 2017, the topics also being chiefly political yet not only.
Ишь Ты Как Оно! (Публицистика) — Часть Третья
Price: $2.49 $1.99 USD. (20% off until Aug. 11!) Words: 63,240. Language: Russian. Published: August 11, 2018. Categories: Nonfiction » Politics & Current Affairs » Social policy, Essay » Political
In Russian. Это третий и последний том моих публицистических материалов объёмом примерно в 1/4 всех вещей, где сначала оставшиеся вещи “Для Газет” после 2015-го, и ещё две новые секции, “Фельетоны” and “Другие”. Они тоже начинаются где-то в 1990-ом и кончаются в 2017-ом, где тематика тоже в основном политическая, да не только.
Alternative Economics: Reversing Stagnation
Price: $6.95 $4.66 USD. (33% off until Aug. 31!) Words: 59,480. Language: English. Published: February 22, 2016. Categories: Nonfiction » Business & Economics » Economics / macroeconomics, Essay » Political
(5.00 from 1 review)
The anthology “Alternative Economics: Reversing Stagnation” includes 3 translator’s introductions, 3 poems from the translator, 12 articles by Tomas Konicz, and articles by Ulrike Herrmann, Helmut Martens, Franz Garnreiter, Sven Giegold, Karl Georg Zinn, Mohssen Massarat, Joachim Bischoff, Andreas Kolbe. Attac and the Rosa Luxemburg foundation. New priorities, assumptions and policies are vital.
И Таз Добра! (Публицистика) — Част Трета
Price: $1.99 $1.59 USD. (20% off until Jan. 1, 2020!) Words: 71,120. Language: Bulgarian. Published: August 21, 2018. Categories: Nonfiction » Politics & Current Affairs » Social policy, Essay » Political
In Bulgarian. Това е третия и последен том от моята публицистика с обем около 1/4 от всичките неща, където най-напред са останалите неща “За Вестници” след 2015-та, и още две нови секции, “Фейлетони” и “Други”. Те също започват някъде към 1990-та и свършват в 2017-та, където тематиката е основно политическа, но не само.
И Таз Добра! (Публицистика) — Част Първа
Price: $2.99 $2.49 USD. (17% off until Jan. 1, 2020!) Words: 91,170. Language: Bulgarian. Published: June 21, 2018. Categories: Nonfiction » Politics & Current Affairs » Social policy, Essay » Political
In Bulgarian. Това е първия том от моята публицистика с обем приблизително 2/5 от всичките неща, които са поместени под условното заглавие “За Списания”. Те обхващат доста голям период от време, от около 1990-та (когато Мирски се появи като автор) и до 2017, когато аз реших най-после да затворя тази огромна книга (където броя на всичките статии достигна 68, което е колкото моите години накрая).
Here's Your Wisdom For 2011
Price: $2.99 USD. (Free until Jan. 1, 2020!) Words: 91,050. Language: English. Published: April 20, 2012. Categories: Essay » Political
Here’s Your Wisdom For 2011 is a collection of John T. Schmitz’s columns, which appear in the online magazine Secret Laboratory. Always witty and insightful, the author dissects, analyzes, and comments upon current events, national affairs, and politics. Here’s Your Wisdom is must-read material for anyone who is interested in controlling their own environment by way of the political process.
И Таз Добра! (Публицистика) — Част Втора
Price: $2.49 $1.99 USD. (20% off until Jan. 1, 2020!) Words: 72,060. Language: Bulgarian. Published: July 21, 2018. Categories: Nonfiction » Politics & Current Affairs » Social policy, Essay » Political
In Bulgarian. Това е втория том от моята публицистика с обем приблизително 1/3 от всичките неща, които са поместени под условното заглавие “За Вестници” но само до 2014-та включително. Те също започват някъде към 1990-та (когато Мирски се появи като автор) и темите също са най-различни, макар и основно политически.

Related Categories