Special Deals

Nonfiction » Computers & Internet

You're viewing books that have coupons you can use to get special deals. View all books in this category.
Sub-categories: Games | Internet | Security | Social networking | Blogging | Software development & engineering / general | Computer science | Digital publishing | Web / site design | Computer literacy | Information technology | Web / general | All sub-categories >>
Изкуствен интелект: Четвъртата индустриална революция
Price: $3.32 USD. (Free until Nov. 29!) Words: 101,450. Language: Bulgarian. Published: September 16, 2020 by Cambridge Stanford Books. Categories: Nonfiction » Computers & Internet » Intelligence (AI) & semantics, Nonfiction » Engineering, trades, & technology » Automation
Четвъртата индустриална революция представлява фундаментална промяна в начина, по който живеем, работим и се отнасяме помежду си. Това е нова глава в човешкото развитие, осигурена от изключителен напредък в технологиите, съизмерим с този на първата, втората и третата индустриална революция. Изкуственият интелект днес е правилно известен като тесен AI (или слаб AI), тъй като е предназначен да изпъл